• 1Thiết lập khung pháp lý vững chắc bảo vệ môi trường bền vững: Giải quyết những vấn đề từ thực tiễn quản lý
  • 1Nhà hoạt động môi trường nhỏ tuổi Thunberg trở thành Đại sứ Lương tâm
  • 1Cảnh báo mưa dông trên khu vực Cao Bằng ngày 17/9/2019
  • 1Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu nhiệm kỳ 2019 - 2024
  • 1GPMB đường phía Nam khu đô thị mới: Thành công nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị
  • 1GPMB đường phía Nam khu đô thị mới: Thành công nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị
  • 1GPMB đường phía Nam khu đô thị mới: Thành công nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị
  • 1Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
  • 1Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tháng 09 năm 2019
  • 1Chi bộ Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu kết nạp 02 đảng viên mới
1Thiết lập khung pháp lý vững chắc bảo vệ môi trường bền vững: Giải quyết những vấn đề từ thực tiễn quản lý
1Nhà hoạt động môi trường nhỏ tuổi Thunberg trở thành Đại sứ Lương tâm
1Cảnh báo mưa dông trên khu vực Cao Bằng ngày 17/9/2019
1Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu nhiệm kỳ 2019 - 2024
1GPMB đường phía Nam khu đô thị mới: Thành công nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị
1GPMB đường phía Nam khu đô thị mới: Thành công nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị
1GPMB đường phía Nam khu đô thị mới: Thành công nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị
1Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
1Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tháng 09 năm 2019
1Chi bộ Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu kết nạp 02 đảng viên mới
Đường dây nóng

Thiết lập khung pháp lý vững chắc bảo vệ môi trường bền vững: Giải quyết những vấn đề từ thực tiễn quản lý

Sửa đổi Luật BVMT hướng đến 3 mục tiêu phù hợp cho công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Ảnh: HM

Bộ TN&MT cho biết, công tác sửa đổi Luật BVMT hướng đến 3 mục tiêu là thiết lập một khung pháp lý dài hạn, phù hợp cho công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong giai đoạn mới; đạt được các mục tiêu Phát triển bền vững theo định hướng và chủ trương của Đảng và Nhà nước; đáp ứng yêu cầu và xu thế hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập quốc tế về kinh tế hiện nay và trong tương lai.

Thông tư ban hành định mức KT-KT đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình

Ngày 16/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư 14/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

Thiết lập khung pháp lý vững chắc bảo vệ môi trường bền vững: Giải quyết những vấn đề từ thực tiễn quản lý

Sửa đổi Luật BVMT hướng đến 3 mục tiêu phù hợp cho công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Ảnh: HM

Bộ TN&MT cho biết, công tác sửa đổi Luật BVMT hướng đến 3 mục tiêu là thiết lập một khung pháp lý dài hạn, phù hợp cho công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong giai đoạn mới; đạt được các mục tiêu Phát triển bền vững theo định hướng và chủ trương của Đảng và Nhà nước; đáp ứng yêu cầu và xu thế hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập quốc tế về kinh tế hiện nay và trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020.

.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ trung ương đến địa phương; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin quốc gia và xác thực điện tử; phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin thông qua việc phát triển các Khu công nghệ thông tin trọng điểm và các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu vừa tổ chức thành công Đại hội công đoàn nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở lâm thời, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động và bầu Ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien