Trang nhất » Video

Video ClipsVideo Clips

Tài nguyên nước (4 video) (4844 lượt xem)
Ngày nước thế giới 2012 [ Đã xem: 1623] Ngày nước thế giới 2012
Những "Nghiên cứu viên địa phương" huyện Bảo Lâm [ Đã xem: 910] Những "Nghiên cứu viên địa phương" huyện Bảo Lâm
Mặt trời, Trái đất và Thời tiết [ Đã xem: 421] Mặt trời, Trái đất và Thời tiết
Ngày nước thế giới 2019: Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau [ Đã xem: 498] Ngày nước thế giới 2019: Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau

Quản lý Đất đai (4 video) (3404 lượt xem)
Quy hoạch sử dụng đất - Công cụ quản lý sử dụng đất đai hiệu quả bền vững [ Đã xem: 586] Quy hoạch sử dụng đất - Công cụ quản lý sử dụng đất đai hiệu quả bền vững
Gia tăng quyền của người sử dụng đất [ Đã xem: 596] Gia tăng quyền của người sử dụng đất
Xóa rào cản thủ tục hành chính, hướng tới quản lý đất đai công khai minh bạch [ Đã xem: 569] Xóa rào cản thủ tục hành chính, hướng tới quản lý đất đai công khai minh bạch
Đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc [ Đã xem: 1114] Đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc

Đối thoại (1 video) (1421 lượt xem)
Trao đổi về Luật Bảo vệ môi trường [ Đã xem: 915] Trao đổi về Luật Bảo vệ môi trường

Vì môi trường bền vững - Số 01 [ Đã xem: 1068] Vì môi trường bền vững - Số 01
Vì môi trường bền vững - Số 02 [ Đã xem: 1122] Vì môi trường bền vững - Số 02
Vì môi trường bền vững - Số 03 [ Đã xem: 657] Vì môi trường bền vững - Số 03
Vì môi trường bền vững - Số 04 [ Đã xem: 604] Vì môi trường bền vững - Số 04
Vì môi trường bền vững - Số 05 [ Đã xem: 703] Vì môi trường bền vững - Số 05
Vì môi trường bền vững - Số 07 [ Đã xem: 672] Vì môi trường bền vững - Số 07
Vì môi trường bền vững - Số 09 [ Đã xem: 681] Vì môi trường bền vững - Số 09
Vì môi trường bền vững - Số 06 [ Đã xem: 557] Vì môi trường bền vững - Số 06
Vì môi trường bền vững - Số 10 [ Đã xem: 589] Vì môi trường bền vững - Số 10
Vì môi trường bền vững - Số 11 [ Đã xem: 603] Vì môi trường bền vững - Số 11
Vì môi trường bền vững - Số 12 [ Đã xem: 698] Vì môi trường bền vững - Số 12
Vì môi trường bền vững - Số 13 [ Đã xem: 724] Vì môi trường bền vững - Số 13
Vì môi trường bền vững - Ngày 07/9/2018 [ Đã xem: 711] Vì môi trường bền vững - Ngày 07/9/2018
Vì môi trường bền vững - Ngày 12/10/2018 [ Đã xem: 568] Vì môi trường bền vững - Ngày 12/10/2018
Vì môi trường phát triển bền vững - Ngày 16/11/2018 [ Đã xem: 648] Vì môi trường phát triển bền vững - Ngày 16/11/2018
Vì môi trường bền vững - Ngày 14/12/2018 [ Đã xem: 589] Vì môi trường bền vững - Ngày 14/12/2018
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 01/ 2019 [ Đã xem: 275] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 01/ 2019
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 02/2019 [ Đã xem: 978] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 02/2019
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 03/2019 [ Đã xem: 688] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 03/2019
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 04/2019 [ Đã xem: 444] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 04/2019
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 05/2019 [ Đã xem: 643] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 05/2019
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 10/2019 [ Đã xem: 411] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 10/2019
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 8/2019 [ Đã xem: 399] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 8/2019
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 9/2019 [ Đã xem: 369] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 9/2019
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 6/2019 [ Đã xem: 369] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 6/2019
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 11/2019 [ Đã xem: 480] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 11/2019
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 12/2019 [ Đã xem: 457] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 12/2019
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 07/2019 [ Đã xem: 862] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" - Số 07/2019
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 1/2020 [ Đã xem: 740] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 1/2020
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 2/2020 [ Đã xem: 785] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 2/2020
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 3/2020 [ Đã xem: 1108] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 3/2020
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 6/2020 [ Đã xem: 840] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 6/2020
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 5/2020 [ Đã xem: 1070] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 5/2020
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 7/2020 [ Đã xem: 261] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 7/2020
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 8/2020 [ Đã xem: 1625] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 8/2020
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 9/2020 [ Đã xem: 786] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 9/2020
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 10/2020 [ Đã xem: 962] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 10/2020
Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 11/2020 [ Đã xem: 857] Chuyên mục "Vì môi trường phát triển bền vững" số 11/2020

Môi trường (1 video) (557 lượt xem)
Trailer Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 [ Đã xem: 308] Trailer Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch
Bản tin được xem nhiều nhất

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 7357

  2 Tháng hiện tại : 103921

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14399364

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien