• 1Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng Thủy điện Mông Ân
  • 1Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới
  • 1Cảnh báo mưa dông trên khu vực Cao Bằng
  • 1Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tháng 08 năm 2019
  • 1Sở Tài nguyên và Môi trường thăm, tặng quà các gia đình CCVCLĐ trong cơ quan thuộc diện thương binh, liệt sỹ
  • 1UBND tỉnh: Công bố 100 thủ tục hành chính mới
  • 1Đội bóng chuyền hơi nam Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Giải bóng chuyền hơi Công đoàn Viên chức tỉnh
  • 1Khó khăn trong việc hạn chế sử dụng bao bì nilon và đồ dùng bằng nhựa
  • 1Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn: Cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm khu đô thị mới Thành phố
  • 1Phấn đấu hoàn thành Dự án đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố trước ngày 30/9/2019
1Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng Thủy điện Mông Ân
1Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới
1Cảnh báo mưa dông trên khu vực Cao Bằng
1Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tháng 08 năm 2019
1Sở Tài nguyên và Môi trường thăm, tặng quà các gia đình CCVCLĐ trong cơ quan thuộc diện thương binh, liệt sỹ
1UBND tỉnh: Công bố 100 thủ tục hành chính mới
1Đội bóng chuyền hơi nam Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Giải bóng chuyền hơi Công đoàn Viên chức tỉnh
1Khó khăn trong việc hạn chế sử dụng bao bì nilon và đồ dùng bằng nhựa
1Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn: Cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm khu đô thị mới Thành phố
1Phấn đấu hoàn thành Dự án đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố trước ngày 30/9/2019
Đường dây nóng

Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng Thủy điện Mông Ân

Hạng mục bê tông đập tràn, đập dâng bờ phải Thủy điện Mông Ân đang tạm dừng thi công.

Dự án Thủy điện Mông Ân do Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PCC1) làm chủ đầu tư được triển khai trên địa bàn huyện Bảo Lâm từ quý III/2017. Hiện nay, Dự án đã hoàn thành trên 85% khối lượng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7/2019 đến nay, Dự án tạm dừng thi công do vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) khu vực lòng hồ dẫn đến khó hoàn thành đúng theo cam kết sẽ phát điện Tổ máy số 1 trong quý IV/2019.

Kết quả giải quyết thủ tục đầu tư tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tháng 07 năm 2019

Trong tháng 07/2019 (Từ ngày 15/06/2019 đến ngày 17/07/2019) tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 10 hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đất đai và môi trường. Các hồ sơ tháng trước chuyển sang 07 hồ sơ.

Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng Thủy điện Mông Ân

Hạng mục bê tông đập tràn, đập dâng bờ phải Thủy điện Mông Ân đang tạm dừng thi công.

Dự án Thủy điện Mông Ân do Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PCC1) làm chủ đầu tư được triển khai trên địa bàn huyện Bảo Lâm từ quý III/2017. Hiện nay, Dự án đã hoàn thành trên 85% khối lượng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7/2019 đến nay, Dự án tạm dừng thi công do vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) khu vực lòng hồ dẫn đến khó hoàn thành đúng theo cam kết sẽ phát điện Tổ máy số 1 trong quý IV/2019.

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV ngày 14 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Để cụ thể hóa các quy định tại các điều, khoản của Luật Đo đạc và Bản đồ cũng như đưa Luật có thể thi hành, áp dụng trong thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ; ngày 13 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc bản đồ.

Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ đá Kéo Thin, huyện Hòa An

Toàn cảnh cuộc họp.

Ngày 9/7/2019, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh gia tác động môi trường (ĐTM) do ông Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp thẩm định Báo cáo ĐTM mỏ đá Kéo Thin, huyện Hòa An do Công ty Cổ phần khoáng sản Phú Tài làm chủ đầu tư.

Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ đá Kéo Thin, huyện Hòa An

Toàn cảnh cuộc họp.

Ngày 9/7/2019, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh gia tác động môi trường (ĐTM) do ông Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp thẩm định Báo cáo ĐTM mỏ đá Kéo Thin, huyện Hòa An do Công ty Cổ phần khoáng sản Phú Tài làm chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020.

.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ trung ương đến địa phương; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin quốc gia và xác thực điện tử; phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin thông qua việc phát triển các Khu công nghệ thông tin trọng điểm và các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien