Trang nhất » Giới thiệu

Liên hệ

STT Họ Và Tên Chức vụ Điện thoại Email
Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng
Lãnh Đạo Sở
1 Thái Hồng Thịnh Giám đốc 3853.221 thinhth@caobang.gov.vn
2 Đàm Văn Lý Phó Giám đốc 3853.217 lydv@caobang.gov.vn
3 Chu Đức Quang Phó Giám đốc 3853.220  
4 Đàm Văn Riểm Phó Giám đốc 3829.696 riemdv@caobang.gov.vn
Các phòng ban trong Sở
  Văn Phòng Sở
1 Hoàng Tuân Chánh Văn phòng 3855.052 tuanh@caobang.gov.vn
2 Lý Thị Thanh Thủy Phó Chánh văn phòng 3852.372 thuyltt@caobang.gov.vn
3 Hoàng Khánh Hòa Phó Chánh văn phòng 3855.052 hoahk@caobang.gov.vn
  Thanh Tra Sở
1 Lê Hồng Hải Chánh Thanh tra 3855.595 hailh@caobang.gov.vn
2 Phùng Chí Kiên Phó Chánh Thanh tra   kienpc@caobang.gov.vn
  Phòng Kế hoạch - Tài chính
1 Tống Ngọc Tường Trưởng phòng 3853.218 tuongtn@caobang.gov.vn
2 Hoàng Quốc Khánh Phó trưởng phòng khanhhq@caobang.gov.vn
  Phòng Tài nguyên Khoáng sản và Địa chất
1 Nguyễn Xuân Tiếp Trưởng phòng 3853.216 tiepnx@caobang.gov.vn
2 Lê Lục Hoàn Phó trưởng phòng hoanll@caobang.gov.vn
  Phòng Tài nguyên Nước
1 Nông Hải Âu Phó trưởng phòng   aunh@caobang.gov.vn
  Phòng Đo đạc – Bản đồ
1 Vũ Như Thủy Trưởng phòng   thuyvn@caobang.gov.vn
Các đơn vị trực thuộc Sở
  Chi cục Bảo vệ Môi trường
1 Bùi Đào Diện Chi cục trưởng 3758.468 dienbd@caobang.gov.vn
2 Đoàn Ngọc Báu Phó Chi cục trưởng baubn@caobang.gov.vn
3 Mông Văn Sài Phó Chi cục trưởng saimv@caobang.gov.vn
4 Nguyễn Thị Lan T.phòng Tổng hợp & ĐTM  
       
  Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
1 Nguyễn T.Thanh Vân Giám đốc 3.758.068 vanntt@caobang.gov.vn
2 Nguyễn Minh Tuệ Phó Giám đốc tuenm@caobang.gov.vn
3 Lương Thị Thu Bền Phó T.phòng phân tích  
4 Vũ Lê Dũng Phó T.phòng Quan trắc hiện trường  
5 Nguyễn Quang Huy Phó T.phòng Tư vẫn và Chuyển giao CN  
6 Hoàng Thị Thanh Tuyền Phó T. phòng Hành chính - Tổng hợp    
  Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
1 Đàm Kiều Mai Giám đốc 3882.246  maidk@caobang.gov.vn
2 Sầm Thị Thu Hoa Phó Giám đốc 3828.222 hoastt@caobang.gov.vn
3 Phạm Trung Hiếu Trưởng phòng Công nghệ & CSDL  3853.222 hieupt@caobang.gov.vn
4 Đoàn Thị Hoa Phó trưởng phòng Lưu trữ và CCTT  
5 Nguyễn Thị Dương Liễu Phó T.phòng Hành chính - Tổng hợp  
  Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
1 Nguyễn Ngọc Hưng Giám đốc  3855.316 hungnn@caobang.gov.vn
2 Lưu Văn Thủy Phó Giám đốc  3852.893 thuylv@caobang.gov.vn
3 Nguyễn Văn Linh P.Trưởng phòng Nghiệp vụ Kỹ thuật    
4 Nông Thị Bé Trưởng phòng Tổ chức Hành chính    
  Văn phòng Đăng ký Đất đai
1 Bế Nhật Thuyết Giám đốc  3953.465 thuyetbn@caobang.gov.vn
2 Đàm Văn Trần Phó Giám đốc  3953.464 trandv@caobang.gov.vn
3 Vũ Thế Cương Phó Giám đốc   cuongvt@caobang.gov.vn
4 Nông Thị Tố Uyên Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp    
5 Sái Thị Tuyết Phó trưởng phòng kỹ thuật    
6 Chu Hoài Hương Phó trưởng phòng Đăng ký đất đai    
  Chi cục Quản lý đất đai
1 Nguyễn Trọng Phùng Phó Chi cục trưởng   phungnt@caobang.gov.vn
2 Nông Văn Nghĩa Phó Chi cục trưởng 3882.959 nghianv@caobang.gov.vn
3 Lê Thị Như Trang Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp    
4 Lê Hải Điệp P.Trưởng phòng Quy hoạch kế hoạch, giao đất    
5 Hoàng Thị Hoàn Trưởng phòng Đăng ký đất đai    
         

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien