Trang nhất » Thông tin tư liệu » Giá đất

Bảng giá đất 2015

Gửi lên: 29/12/2014 10:48 Đã xem 34763 Đã tải về 10194

Bảng giá đất năm 2014

Bảng giá đất năm 2014 của tỉnh Cao Bằng (kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng)

Gửi lên: 03/01/2014 17:48 Đã xem 20187 Đã tải về 4109

Bảng giá đất năm 2013

Gửi lên: 07/01/2013 10:26 Đã xem 7308 Đã tải về 2363

Bảng giá đất 2012

Gửi lên: 09/01/2012 12:01 Đã xem 4829 Đã tải về 1224

Bảng giá đất 2011

Gửi lên: 28/08/2011 17:11 Đã xem 1613 Đã tải về 205

Bảng giá đất 2010

Gửi lên: 28/08/2011 17:11 Đã xem 1454 Đã tải về 123
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien