Trang nhất » Thông tin tư liệu » Giá đất

Bảng giá đất 2015

Gửi lên: 29/12/2014 10:48 Đã xem 35920 Đã tải về 10600

Bảng giá đất năm 2014

Bảng giá đất năm 2014 của tỉnh Cao Bằng (kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng)

Gửi lên: 03/01/2014 17:48 Đã xem 20415 Đã tải về 4150

Bảng giá đất năm 2013

Gửi lên: 07/01/2013 10:26 Đã xem 7513 Đã tải về 2367

Bảng giá đất 2012

Gửi lên: 09/01/2012 12:01 Đã xem 5081 Đã tải về 1235

Bảng giá đất 2011

Gửi lên: 28/08/2011 17:11 Đã xem 1669 Đã tải về 207

Bảng giá đất 2010

Gửi lên: 28/08/2011 17:11 Đã xem 1586 Đã tải về 143
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien