Trang nhất » Thông tin tư liệu » Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng

Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng năm 2013
        Thực hiện Luật Đất đai năm 2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003; Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Văn bản số 1381/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 13/12/2013 của Tổng cục Quản lý đất đai V/v thống kê đất đai năm 2013. Ngày 29 tháng 11 năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã ra văn bản số 1869/STNMT-QLĐĐ Về việc Thống kê đất đai năm 2013 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố Cao Bằng. Đến nay công tác thống kê đất đai năm 2013 của tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành, 100% số liệu thống kê cấp xã, phường, thị trấn được tổng hợp bằng phần mềm thống kê đất đai TK05-2.1 theo quy định.
        * Mục đích, yêu cầu của thống kê đất đai
        1. Việc thống kê đất đai năm 2013 nhằm thống kê đầy đủ hiện trạng sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất và cập nhật biến động đất đai của các đơn vị hành chính các cấp trong địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/01/2013 đến ngày 01/01/2014, làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của Tỉnh và các ngành, các cấp.
        2. Thống kê đất đai năm 2013 nhằm nắm chắc quỹ đất đang sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hoá, quỹ đất chưa sử dụng và khả năng khai thác dùng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, đất phi nông nghiệp, đánh giá thực trạng sử dụng đất và tình hình biến động đất đai so với kết quả thống kê đất đai năm 2012.
        3. Thông qua thống kê đất đai năm 2013, thiết lập cơ sở dữ liệu đất đai dạng số của từng đơn vị hành chính từ cấp xã, huyện, tỉnh để từng bước hoàn thiện và đưa công tác thống kê đất đai định kỳ đi vào nề nếp theo đúng quy định của Luật Đất đai.
Thông tin chi tiết
Tên file:
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng năm 2013
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Thông tin tư liệu » Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
Gửi lên:
14/04/2014 11:32
Cập nhật:
14/04/2014 11:32
Người gửi:
danly
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
164.60 KB
Đã xem:
13533
Đã tải về:
666
Đã thảo luận:
2
Tải về
Từ site Sở Tài nguyên và Môi trường:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien