Trang nhất » Hỏi đáp

Hỏi đáp » Đất đai | Gửi câu hỏi tại đây
Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Tạ Hương Nhung, email tahuongnhungcncb@gmail.com về Hạn mức sử dụng đất
Câu hỏi:
Trường hợp của gia đình tôi như sau: tháng 2 năm 2006 mẹ tôi được toà án nhân dân thị xã cao bằng bàn giao cho 1 lô đất. Rộng 450m2 sau đó mẹ tôi thực hiện các nghĩa vụ để được đăng ký cấp bìa đỏ. tháng 4/2006 đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. tháng 10/2006 được cấp bìa đỏ với diện tích 450m2 đất ở,Năm 2011 tôi nhận cho tặng từ mẹ tôi. Tôi quản lý và sử dụng từ đó đến nay. Năm 2020 tôi có nhu cầu vay vốn ngân hàng. khi đi đăng ký thế chấp thì yêu cầu tôi phải thay đổi bìa do đất ở vượt hạn mức theo quy định của nhà nước. Vậy tôi muốn hỏi như vậy có đúng ko?
Trả lời:
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.
Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.
2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất"
Tại khoản 2, Điều 36 Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng. Giải quyết trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng
hạn mức đất ở.
 Trường hợp sử dụng đất thuộc đối tượng áp dụng các hạn mức đất ở do
UBND tỉnh quy định đã được Giấy chứng nhận từ ngày 14/6/2006 (ngày Quyết
định 987/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng có hiệu lực
thi hành) mà diện tích đất ở ghi trên Giấy chứng nhận vượt hạn mức quy định tại
Quyết định 987/2006/QĐ-UBND thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp
huyện thẩm tra, xác minh đối chiếu với hồ sơ gốc và các giấy tờ liên quan khác,
thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp, thực hiện cấp đổi lại theo hạn mức quy định tại
quyết định 987/2006/QĐ-UBND. Nếu trên thực tế người sử dụng đất đã sử dụng
diện tích đất ở vượt hạn mức so với quy định thì người sử dụng đất phải nộp tiền
sử dụng đất phần đất vượt hạn mức theo các quy định hiện hành.
Theo Quyết định 987/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng; Điều 6. Hạn mức công nhận đất ở tại đô thị
1. Đối với khu vực phường Hợp Giang thị xã Cao Bằng là: 200 m2/hộ. Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 200 m2 thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.
2. Đối với các xã phường còn lại của thị xã Cao Bằng và các thị trấn, trung tâm huyện lỵ là: 400 m2/hộ. Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 400 m2 thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.
Như vậy, theo quy định thì thửa đất của me bà Tạ Hương Nhung khi đăng ký chỉ được công nhận tối đã là 400m2 đất ở đô thị. Nếu 50m2 còn mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đã có sai sót. Vậy bà Tạ Hương Nhung cần mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Cao Bằng để xem xét đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính.

Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Nguyễn Tuấn Anh, email: tuananh.tajima@gmail.com về việc Người giám hộ có được đứng lên tách sổ đỏ ko
Câu hỏi:
Xin hỏi hai anh e tôi cùng ở chung 1 mảnh đất có 1 sổ đỏ đứng tên bố tôi, bố tôi qua đời đột ngột chưa kịp tách sổ cho chúng tôi. Mẹ tôi vẫn còn sống năm nay 80 tuổi sức khỏe ko đủ để đi làm thủ tục tách sổ, nên anh tôi đứng lên làm, nhưng nhà tôi có 1 người anh bị bệnh ko có khả năng lao động, và được gửi tại Trung tâm trẻ khuyết tật, người anh đó nằm trong sổ hộ khẩu của gia đình tôi. Nên anh tôi phải đứng ra giám hộ. Xin hỏi anh tôi có được quyền đứng lên tách sổ không. Xin cảm ơn.
Trả lời:
Ý bạn nêu, thì quyền sử dụng đất là thuộc về bố bạn, nay bố bạn đã chết, không để lại di chúc. Theo quy định luật đất đai thì gia đình bạn phải làm thủ tục thừa kế theo Luật dân sự 2015. Sau khi việc phân chia tài sản theo pháp luật hoàn thành và có chứng thực của UBND cấp xã hoặc của Công chứng thì các thành viên được thừa kế tài sản, đất đai phải đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký biến động và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Còn anh trai bạn bị bệnh, không có khả năng lao động, năng lực hành vi dân sự bị hạn chế thì bạn có thể làm thủ tục để được giám hộ cho anh trai mình khi thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai và các nghĩa vụ khác theo quy định của nhà nước để đảm bảo quyền lợi của anh bạn. Cụ thể bạn nên đến Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được hỗ trợ giải quyết.
 
Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Dương Thị Thanh Dung, email: vietdungduy@gmail.com về đền bù tài sản trên đất
Câu hỏi:
Nhà tôi có 160m đất thổ cư. Trong đó có 102 m nằm trong diện quy hoạch làm đường 24m. Ban giải phóng có đến đề kiểm kê tài sản và áp giá đền bù tài sản năm 2014. Vậy tôi xin hỏi làm năm nay là năm 2020 mà ban đền bù lại áp giá từ năm 2014 thì làm sao cập với giá thời điểm năm 2020.trường hợp này chúng tôi phải làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình. Tôi xin cảm ơn.
Trả lời:
Luật Đất đai qua các thời kỳ không có quy định loại đất thổ cư, qua xem xét câu hỏi được hiểu ý của Bà hỏi là nhà bà có 160m2 đất ở. Trong đó có 102 m2 nằm trong quy hoạch làm đường giao thông. Câu hỏi của Bà chưa nêu rõ thời điểm Ban giải phóng mặt bằng đã tiến hành kiểm kê tài sản (trước năm 2020 hay trong năm 2020) và đã áp giá đền bù tài sản (giá đất) năm 2014. Trường hợp Ban giải phóng mặt bằng đã kiểm kê tài sản trước năm 2020 và đã áp giá đền bù tài sản (giá đất) năm 2014, nhưng sang năm 2020 mới phê duyệt phương án thì chưa phù hợp. Bởi vì theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 (khoản 1 Điều 114: Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ). Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 được UBND tỉnh phê duyệt năm 2014, được áp dụng từ 01/01/2015 và Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt năm 2019, được áp dụng từ 01/01/2020. Như vậy, căn cứ quy định trên, đề nghị bà có kiến nghị với Ban giải phóng mặt bằng để xem xét, áp dụng giá đất để lập phương án bồi thường phù hợp với thời điểm thu hồi đất.

Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Nguyễn Đài, email: nguyendaia90@gmail.com về Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở
Câu hỏi:
Năm 2014, Em chung với 6 người mua 1 miếng đất 1340m2 nông nghiệp, có hợp đồng và văn bản thoả thuận vị trí từng người, đã công chứng. Nay có 2/7 người có nhu cầu chuyển lên thổ cư và tách riêng. Vậy e hỏi là 5 người còn lại sẽ được đồng sở hữu trên sổ với 2 người kia, hay họ sẽ tách lại cho 5 người một bìa nông nghiệp khác? Nếu đồng sở hữu thì 5 người này có được xây nhà không? Sau này muốn lên thổ cư thì cần thủ tục gì? Xin cám ơn
Trả lời:
Do câu hỏi bạn không ghi rõ thửa đất bạn đã được cấp GCNQSD đất hay chưa?
Nếu chưa được cấp thì thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất được xử lý theo quy định của luật đất đai, như sau:
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 98 Luật Đất đai, thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một Giấy chứng nhận. Trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện. Còn việc tách thửa thì bạn có thể liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để được giải đáp.
Điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất thì tại khoản 1 điều 52 Luật đất đai, Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là phải có Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Như vây, việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất cụ thể như thế nào, đề nghị bạn nên đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để được hỗ trợ tư vấn cụ thể.  
 
Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Lê Thị Kim, email: tracykim577@gmail.com về đăng ký đổi mục đích sử dụng đất cho kỳ quy hoạch sử dụng đất mới
Câu hỏi:
Hiện tại đất của Tôi là đất trồng cây hàng năm khác, nằm ngay khu dân cư và mặt đường lớn.
Cho tôi hỏi: tôi muốn đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho kỳ quy hoạch sử dụng đất 2012-2025 thì phải làm những gì?
chân thành cảm ơn
Trả lời:
Do câu hỏi của Ông (Bà) không nêu rõ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang loại đất gì, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng xin được trả lời như sau:
1. Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 52; Điểm d, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì việc chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép và phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Do đó để đảm bảo thực hiện đúng theo pháp luật đất đai quy định, đề nghị Ông (Bà) liên hệ với UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho năm tiếp theo để xin chuyển mục đích sử dụng đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
2. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động đất đai: Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Lưu ý: Các trường hợp nêu ở trên áp dụng cho thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lên phía trên
Câu hỏi của bạn: Nguyễn Thị Bích Dung, email: bichdung2811@gmail.com
Câu hỏi:
Chào Qúy lãnh đạo, cho tôi hỏi: Trước đây năm 1988, Ông Nội tôi được UBND cấp cho diện tích đất ở và canh tác theo diện Cán bộ chiến sĩ có công để ổn định cuộc sống (có kèm theo quyết định giao đất). Năm 1994, có gia đình ông A lấn chiếm đất và Ông Nội tôi đã làm đơn khiếu nại lên UB nhưng chưa giải quyết xong. Năm 1996, UBND huyện có công văn, trong đó có nội dung: phần đất nêu trên đã được UBND tỉnh phê duyệt để bố trí quy hoạch KCN, nếu ông nội tôi có nhu cầu sử dụng đất thổ cư thì huyện sẽ xem xét giải quyết khi có quy hoạch về đất thổ cư của Huyện.Thì đến 1998 UB lại đi cấp GCNQSDĐ cho 1 gia đình Ông A, Nội tôi không biết điều này. Đến năm 1999, UB ra quyết định thu hồi diện tích đất nêu trên đã được cấp cho Nội tôi.Từ năm 1998 đến 2016, gia đình tôi vẫn đang chờ UB cấp cho phần đất thổ cư để ổn định cuộc sống như tại công văn nhưng chưa có. Do nghi ngờ, nên Ông tôi đã đi kiện thì lúc này mới đc biết là UBND đã cấp GCNQSDĐ cho hộ Ông A. Vậy trường hợp này, gia đình tôi phải làm thế nào để lấy lại được phần đất nêu trên.
Kính mong Qúy cơ quan giải đáp để gia đình tôi đảm bảo quyền lợi của mình.
Tôi xin chấn thành cảm ơn!
Trả lời:
Nội dung trình bày còn chung chung, chưa rõ ràng, cụ thể.
1. Nếu phần thửa đất đó mà cá nhân cho rằng đã được cấp GCNQSDĐ, thì căn cứ vào khoản 1, Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 “Việc tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ qui định tại Điều 100 của Luật và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết”
2. Nếu cá nhân có nhu cầu được hướng dẫn, thông tin thêm, thì đề nghị mang toàn bộ hồ sơ có liên quan đến phòng tiếp công dân của Sở để được nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể.

Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Nhã Uyên, email: nhencon14@gmail.com về việc Thu tiền sử dụng đất
Câu hỏi:
Tôi có câu hỏi như sau: Tôi có mảnh đất nay thực hiện công tác xin cấp GCN. Mảnh đất có nguồn gốc như sau: Ông A khai hoang, xây nhà ở năm 1992. Năm 1999, ông A bán lại cho tôi (hợp đồng miệng, nay ông A đã đi nước ngoài định cư). Từ đó tới nay tôi sống và sử dụng ổn định từ thời điểm mua. Nay tôi kê khai cấp GCN lần đầu cho thửa đất trên. Tôi không có thửa đất ở nào khác trên địa bàn huyện. Hỏi theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP tôi thuộc khung thu TSDĐ tại điều nào?
Trả lời:
Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau: Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do vậy gia đình ông không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân theo quy định của địa phương nơi có đất.  Đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Chu Thị Phương, email: chuphuongctp98@gmail.com về việc Cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền SDĐ
Câu hỏi:
Kính chào Quý cơ quan,
Hiện nay, 2 vợ chồng bác tôi cùng đứng tên trên GCNQSDĐ. Bác gái tôi mất năm 2015, bác có 4 người con. Vậy bây giờ phần di sản bác để lại các anh chị tôi có thể thỏa thuận cho 1 người con nhận di sản bằng tiền còn bác trai tôi và 3 người con còn lại cùng đứng tên trên GCNQSDĐ được không ạ?
Rất mong nhận được câu trả lời sớm từ Quý cơ quan.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Trả lời:
Việc này hoàn toàn có thể được, nếu sự đồng thuận của cả gia đình. Sau khi có văn bản phân chia tài sản, có xác nhận chứng thực của UBND xã, phường hoặc Văn phòng Công chứng thì gia đình Bác bạn đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất để làm thủ tục biến động và cấp đổi GCNQSD đất.

Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Lê Văn Bảo, email chikhang07022014@gmail.com về việc xây nhà hết phần đất
Câu hỏi:
Cho em hỏi mình có thể xây nhà hết phần đất của mình hay ko?trước nó là tường xây ngăn sát với đường đi,giờ đập đi xây nhà sát với phần đường có phạm lỗi gì ko ạ?
Trả lời:
Đối với việc xây dựng nhà trên đất (xây mới, xây dựng lại) tuân thủ theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành, do đó đề nghị Ông, bà liên hệ với phòng chuyên môn (Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng ...) của UBND cấp huyện nơi Ông (Bà)xây dựng nhà để được hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng nhà. Việc xây nhà của Ông, bà phải tuân thủ theo Giấy phép do UBND cấp huyện cấp.

Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Nguyễn Hoàng Lộc, email: nguyenhoangloc551@gmail.com về cấp quyền sử dụng đất
Câu hỏi:
Năm 1990 mẹ tôi chết, gia đình tôi dọn về ở với ông bà nội. Khi ông bà chết có để lại mảnh đất ở đó cho ba tôi (bà chết năm 2002 ông chết năm 2008). Năm 2006 tôi lấy vợ, đến năm 2010 ba tôi cho tôi phân nửa mảnh đất 10×38 tức là được 5×38 nhưng không làm giấy cho tặng tới năm 2017 mới làm giấy cho tặng được khu phố chứng nhận. Như vậy, tôi có được làm giấy chủ quyền được không?
Trả lời:
Do câu hỏi của bạn không cung cấp thông tin cụ thể mảnh đất trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa? Nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác cho bạn được.
Nếu bố bạn đã được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi thì việc bố bạn tặng cho bạn quyền sử dụng đất phải thể hiện bằng hợp đồng. Hợp đồng này phải được công chứng, hoặc UBND xã, phường chứng thực thì bạn mới đủ điều kiện để làm các thủ tục xin đăng ký biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thê bạn nên đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.

Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Lan Anh, email: Nguyentuanh97@gmail.com về việc Sang tên đổi chủ đất đai
Câu hỏi:
Bố mẹ em ly hôn. Bố em sẽ ở với người khác nhưng không thể đăng kí kết hôn do người kia chưa ly hôn. Nếu chúng em là con và chọn ở hợp pháp theo bố thì sau này khi bố sang tên đất cho người kia chúng em có được tham gia không? Ví dụ như bọn em không đồng ý thì pháp luật có quy định gì về vấn đề này không ạ? Mong được giải đáp sớm nhất có thể. Em cảm ơn ạ!
Trả lời:
Việc này theo bạn nó vẫn chưa xẩy ra, nếu có xẩy ra thì còn tuỳ thuộc vào thửa đất đó thuộc quyền sử dụng đất của ai thì người đó mới có quyền tặng cho tài sản. Nếu phần tài sản là của cả gia đình thì bạn có thể không đồng ý với phần của mình.

Lên phía trên
Câu hỏi của Bạn Trường Quảng, email: quangtruong02081993@gmail.com về Tách bìa sai hợp đồng mua bán
Câu hỏi:
Gia đình e có bán 1 lô đất thổ cư trên hợp đồng 13,5m × 7m = 94,5m tuy nhiên khi tách sổ đỏ bên mua đã tách lấy 118m đất thổ cư từ gia đình em. Trong quá trình bên làm bìa đỏ có cho bố e ký tờ thẩm định do bố e cứ nghĩ sẽ theo hợp đồng thô nên đã ký vào, tuy nhiên khi cầm bìa về thì thấy trong bìa của bên mua ko đúng nên gia đình e giữ lại bìa của bên mua đã tách phần đất thổ cư của gia đình e, hiện tại phần đất của gia đình e bị mất giá trị do không phải đất thổ cư, gia đình e chỉ muốn bên mua sửa lại theo đúng hợp đồng mua bán nhưng các bên liên quan nói không sửa được vậy trong trường hợp này e nên làm thế nào ạ. E xin cảm ơn
Trả lời:
Theo bạn, như vậy việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã không trung thực theo thoả thuận ban đầu giữa hai bên, nếu bên nhận chuyển nhượng không nhất trí trả lại đất hoặc giá trị sử dụng đất cho gia đình bạn thì gia đình bạn có quyền khởi kiện ra toà án dân sự để giải quyết sự việc.

Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Hoàng Thị Vân An, email: hoangan20121991@gmail.com về việc Mua đất rừng
Câu hỏi:
Dạ cho e hỏi là em có mua một mảnh đất rừng với diện tích là 02 hécta. Khi mua em tin tưởng bên bán nên không đi đo lại diện tích đất. Đến nay e mua cũng hơn hai năm rồi thì e phát hiện mảnh đất đó chỉ có diện tích 01 hécta thôi. Trong giấy tờ mua bán vẫn ghi rõ ràng là 02 hécta. Giờ cho e hỏi làm sao để lấy thêm diện tích đất còn lại ạ? Vì đất này chưa được cấp sổ đỏ
Trả lời:
Ý bạn hỏi, bạn nhận chuyển nhượng cách đây 02 năm là vào năm 2018 mà mảnh đất rừng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo quy định tại Khoản 1, điều 188,  quy định về điều kiện để được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất:
a) Có Giấy chứng nhận,
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.
 Như vậy, Việc giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn là chưa đủ điều kiện. Để đảm bảo cho giao dịch của bạn được hợp pháp, bạn phải liên hệ với bên chuyển nhượng, để người chuyển nhượng tiến hành đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi làm thủ tục chuyển nhượng đất cho bạn. Khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn biết chính xác diện tích của thửa đất để thoả thuận lại.

Lên phía trên
chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Câu hỏi:
Kính gửi:

Vợ chồng tôi có mua mảnh đất trồng lúa nước tại mặt đường quốc lộ 34 thuộc xóm Nà Gọn, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Cho tôi hỏi khi nào thì chúng tôi được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước sang đất ở? Và UBND huyện Nguyên Bình đã có quyết định gì về việc đồng ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho địa bàn này chưa ạ?
Xin trân trọng cảm ơn !
Trả lời:
Mảnh đất của gia đình bạn theo quy hoạch sử dụng đất của huyện là đất trồng lúa.
Theo Khoản 1 Điều 52 Luật đất đai năm 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là 'kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt'.
UBND huyện Nguyên Bình đang có kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt. Vì vậy mảnh đất của gia đình bạn được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước sang đất ở khi có quyết định UBND tỉnh phê duyệt.

Lên phía trên
Thu hồi đất đem đấu giá.
Câu hỏi:
Khi nhà nước có quyết định thu hồi một phần diện tích đất nông nghiệp của gia đình và giải phóng mặt bằng, đổ đất làm cho diện tích đất nông nghiệp còn lại khi nhà nước thu hồi của gia đình tôi không thể ổn định sản xuất được nữa (vì số diện tích đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi còn lại của gia đình có 3 mặt liền kề cao hơn 3 m). gia đình tôi làm đơn trình ủy ban nhân dân xã xem xét và phê duyệt cho gia đình tôi được đổ đất, tái tạo và chống sói mòn, nhưng đã 4 tháng qua kể từ ngày gia đình tôi bàn giao số diện tích đất nông nghiệp nhà nước thu hồi đến nay đã 4 tháng trôi qua gia đình tôi không thể sản xuất nông nghiệp được nữa tôi làm đơn xin được tái tạo thì không được chính quyền địa phương chấp thuận. Xin Sở Tài nguyên Môi trường và các cấp có thẩm quyền xem xét giúp đỡ gia đình tôi, để gia đình tôi sớm được ổn định sản xuất. Tôi xin cảm ơn.
Trả lời:
Sở Tài nguyên và Môi trường hoan nghênh việc gia đình ông, bà đã bàn giao diện tích nông nghiệp mà Nhà nước đã thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội. Đối với phần diện tích còn lại hiện nay có 3 mặt liền kề cao hơn diện tích đất còn lại là 3m gia đình ông, bà không thể sản xuất nông nghiệp do đó ông, bà đã làm đơn xin tái tạo và không được chính quyền địa phương chấp thuận. Do câu hỏi của ông, bà không nói rõ việc xin tái tạo để làm gì hoặc chuyển sang loại đất gì, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường chưa hiểu được nội dung câu hỏi của ông, bà.
Trường hợp ông, bà đã làm đơn gửi UBND xã nhưng không được chấp thuận, đề nghị ông, bà làm đơn gửi UBND cấp huyện nơi có đất để được xem xét giải quyết theo quy định.

Lên phía trên
Sổ mục kê
Câu hỏi:
Gia đình tôi sử dụng diện tích đất 1.120 m2 thổ cư từ 1959, năm 1983 có đào ao trong diện tích đất trên (được địa phương lập biên bản về việc đào ao). Năm 1986 đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng đất. Trong đó có 2 thửa, một thửa đất thổ cư 850 m2; một thửa đất ao 270m2. Năm 1988 gia đình đã san lấp ao để sử dụng làm đất ở ổn định từ đó đến nay. Từ năm 1993 đóng thuế đất ở theo quy định của nhà nước. Năm 1998 tại sổ mục kê, bản đồ địa chính, toàn bộ diện tích 1.120m2 nằm trong 1 thửa và là đất ở thổ cư. Nay gia đình tôi xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với toàn bộ diện tích là đất ở thì có phải nộp tiền sử dụng đất không. (Ở địa phương không có sổ địa chính; chỉ có sổ mục kê và bản đồ địa chính)
Trả lời:
Theo quy định tại điểm I, Khoản 5 Điều 24 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 được xác định như sau: "Hộ gia đình, cá nhân sử dụng thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì diện tích đất ở được xác định là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp". Vì vậy gia đình bạn cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ 1120 m2 là đất ở thì phải chuyển mục đích sử dụng đất phần diện tích 270 m2 đất ao sang đất ở.

Lên phía trên
Cấp đổi lại GCNQSDĐ
Câu hỏi:
hiện tôi đang đi đổi lại GCNQSDĐ theo dự án đo đạc bản đồ chính quy, giấy chứng nhận cũ cấp hộ ông: Nguyễn Hữu Phúc khi đi đăng ký cấp đổi lại thì yêu cầu phải bổ sung thêm tên vợ nếu không phải xác nhận sống độc thân nhưng tôi có yêu cầu là cấp đổi lại theo như cũ thì được giải thích là phải bổ sung tôi đã đọc thông tư 23 và luật đất đai 2013 không thấy có điều nào phải bắt buộc như vậy nên tôi hỏi tới quý cơ quan chuyên môn giải thích cho tôi được hiểu hơn tôi xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:
Hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gồm có:
a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
c) Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.”
Việc kê khai cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo nội dung hướng dẫn viết đơn tại phần cuối trang 2 Mẫu số 10/ĐK, trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo. Theo như nội dung câu hỏi của ông, bà thì thuộc trường hợp không thay đổi so với thông tin GCNQSD đất đã cấp do đó chỉ kê khai và nộp các loại giấy tờ như hướng dẫn ở trên.
Lên phía trên
Thừa kế đất và số đất chưa cấp đủ
Câu hỏi:
Gia đình tôi có tổng diện tích đất là 1667m2 nhưng khi chính quyền cấp đất cho tôi thì vẩn thiếu 407m2 ko đủ số đất như trong sổ. Giờ chồng tôi đả mất thì tôi có dc thừa hưởng số đất còn thiếu kia không.
Trả lời:
Theo câu hỏi của Bà thì gia đình có tổng diện tích đất là 1.667 m2 nhưng khi được chính quyền cấp đất thì cấp thiếu 407 m2, do câu hỏi không nêu rõ diện tích đất được cấp là bằng Quyết định giao đất hay là Công nhận quyền sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng xin được hướng dẫn bà như sau:
1. Trường hợp diện tích của bà được cấp bằng Quyết định giao đất, đề nghị bà liên hệ với cơ quan cấp đất để được hướng dẫn giải quyết.
2. Trường hợp diện tích của bà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức công nhận quyền sử dụng đất mà cấp sai cấp thiếu diện tích so với diện tích thực tế đã được cấp GCNQSD đất thì đề nghị bà liên hệ với cơ quan cấp GCNQSD đất, để Cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSD đất kiểm tra, xem xét, thực hiện việc thu hồi GCNQSD đã cấp theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và thực hiện việc cấp lại GCNQSD đất cho chủ sử dụng đất theo quy định.
Việc thừa hưởng số diện tích 407 m2 phụ thuộc vào kết quả kiểm tra hướng dẫn ở  hai trường hợp trên.
Lên phía trên
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai diện tích
Câu hỏi:
Thửa đất nhà bà A đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai hộ gia đình bà A và ông B tranh chấp nhau lối đi. Vụ việc được TAND tỉnh Cao Bằng giải quyết, bà A phải trả lại con đường dẫn tới nhà ông B qua thửa đất bà A. Vậy bìa đỏ nhà bà A sẽ phải thu hồi theo quy định tại Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013 hay thực hiện việc chỉnh lý nội dung thay đổi vào bìa đỏ.
Mong sớm nhận được hồi âm từ quý Sở.
Xin trân trọng cảm ơn!
Trả lời:
Theo như câu hỏi của Ông, bà thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng diện tích, hiện nay đã được TAND tuyên trả lại con đường. Vì vậy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà bà A sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSD đất thu hồi. Việc thu hồi GCNQSD đất đã cấp căn cứ theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013 "Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai".
Lên phía trên
mục đích sử dụng đất
Câu hỏi:
đất của nhà tôi là đất ở trước năm 1975 (đã đăng ký 299 là đất thổ cư, diện tích đất là 600m2), tôi đi xa bị nhà liền kề chiếm dụng toàn bộ, nay tôi kiện đòi lại đất, tòa án tuyên trả lại tôi đất khuôn viên đúng hay sai
Trả lời:
Vì câu hỏi không nêu rõ đất khuôn viên là đất gì? Theo quy định của Luật Đất đai năm 2103 không có loại đất gì gọi là đất khuôn viên, nên không đủ căn cứ để trả lời.
Lên phía trên
Liên qua đến sổ bìa đỏ
Câu hỏi:
Kính thưa UBND Tỉnh Cao Bằng, Sở tài nguyên và môi trường Cao Bằng. Hiên nay gia đình em có một vướng mắc liên quan đến quyền sử dụng đất rất mong được giải đáp ạ.
Gia đình em có một mảnh đất vườn, đất nông nghiệp có diện tích hơn bảy nghìn mét vuông làm sổ bìa đỏ từ năm 2002 đến nay gia đình em vãn chưa đi làm lại sổ ạ. tới thời điểm hiện tại có chương trình làm đường nông thôn mới đi qua đất nhà em và nhà em bị thiệt hại nặng nề trong đất nhà em có trồng cây ăn quả lâu năm.Khi chính quyền địa phương xuống đo đạc để làm đường thì chính quyền nói chỉ đền bù cây ăn quả và không đền bù đất. Khi gia đình em hỏi là tại sao các hộ gia đình khác đều được đền bù cả đất nông nghiệp lẫn đất vườn mà nhà em không được thì UBND xã trả lời là sổ bìa đỏ nhà cô cấp từ năm 2002 đến nay không còn sử dụng được nữa. Tuy nhiên trên sổ bìa đỏ nhà em chỉ ghi ngày tháng năm cấp và không ghi cụ thể ngày tháng hết hạn trong khi trên sổ ghi là thời hạn sử dụng lâu dài ạ.Như vậy gia đình em có được đền bù không ạ em rất mong UBND Tỉnh Cao Bằng, Sở Tài Nguyên và môi trường giải đáp khúc mắc giúp gia đình em ạ. em xin chân thành cảm ơn ạ.
Trả lời:
Giấy chứng nhận QSD đất đã đuợc cấp từ năm 2002 của gia đình vẫn có giá trị pháp lý.

Vì đến thời điểm hiện nay, chưa có văn bản nào của cấp có thẩm quyền quy định Giấy chứng nhận QSD đất đã đuợc cấp từ năm 2002 hoặc những năm trước đó là không còn giá trị pháp lý.
Lên phía trên
Chuyển nhuợng quyền sử dụng đất.
Câu hỏi:
Tôi muốn mua cả mảnh đất có bìa đỏ do UBND tỉnh Cao Bằng cấp năm 2000 (trên đất có đất ở là 80 m2 và đất vườn là 1500m2) giờ làm thủ tục chuyển nhượng tôi không muốn cấp lại bìa đỏ mà muốn hiệu đính chuyển nhượng trên bìa đỏ có được không? Kính mong quý Sở trả lời giúp.
Xin trân trọng cảm ơn.
Trả lời:
Sau khi nhận chuyển nhượng gia đình không muốn cấp lại GCNQSD đất mà chỉ muốn xác nhận thay đổi vào GCNQSD đất thì vẫn đúng theo quy định. Vì theo quy định của luật đất đai thì đăng ký biến động là bắt buộc, còn GCNQSD đất lại theo nhu cầu của người sử dụng đất.

Nhưng gia đình muốn thực hiện các quyền tiếp theo hoặc các thủ tục khác liên quan thửa đất thì phải cấp đổi GCNQSD sang tên người đang sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.
Lên phía trên
miễn, giảm tiền sử dụng đất
Câu hỏi:
Xin cho hỏi:tôi là con liệt sĩ(có giấy chứng nhận do sở LĐTB&XH Cao Bằng cấp) nguyên quán tại xã Đồng Loan, Hạ Lang, Cao Bằng có hộ khẩu thường trú tại phường sông bằng, tp Cao Bằng.vừa qua tôi đến phòng TNMT thành phố Cao Bằng nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, kèm theo hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất theo diện thân nhân liệt sĩ cho thửa đất số 109, tờ bản đồ số 27; p.Tân Giang, TP Cao Bằng.phòng LĐTB và XH thành phố trả lời:phòng LĐTB&XH thành phố không quản lý chế độ đối với liệt sĩ nên không có cơ sở để giải quyết, Tôi xin hỏi phòng LĐTB&XH trả lời như vậy có đung quy định của pháp luật và chính sách của đảng và nhà nước không?
xin cảm ơn!
Trả lời:
Đề nghị gia đình đến Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng để biết về chế độ đối với thân nhân liệt sĩ.
Lên phía trên
Cấp giấy chứng nhận QSDĐ
Câu hỏi:
Xin kính chào quý vị! Quý vị cho tôi xin hỏi? Tôi có ngôi nhà cấp 4 dt 115m2, ở ổn định từ trước 1999 đến nay, không có xảy ra tranh chấp và cũng không cấn qui hoạch giải tỏa gì. Cụ thể như sau; nguyên thửa đất này của ông nội tôi để lại (có chứng thư kiến điền thời chế độ củ), sau đó bác ruột tôi cho chế độ củ thuê 1 phần đất làm trường học và gia đình tôi có di dời số mồ mả của gia đình về chôn trong thửa đất này, nên khi tra sổ mục kê, thì thấy kê khai là đất mồ mả, nhưng gia đinh tôi di dời đã từ lâu và tôi làm nhà ở ổn định từ 1999 đến nay (phần đất tôi làm nhà là phần đất còn lại không có mồ mả) tôi thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính đối với nhà đất và hộ khẩu thường trú được đăng ký tại nhà và đất đang ở này (có biên lai thuế đất và các nghĩa vụ công dân từ năm 2000 đến nay). Nay tôi đến phường hỏi để làm sổ đỏ thì địa chính phường nói đất mồ mả không làm đươc. Tôi tiếp tục đến phòng TNMT quận thì cũng được trả lời như vậy và nói chứng thư kiến điền không còn giá trị nữa, hướng dẫn tôi về lại địa chính phường và bảo tôi viết đơn xin giao đất đưa phường xác nhận thử xem còn có làm được sổ đỏ không thì chưa biết. (Tôi xin nói thêm là phần đất mà bác tôi cho trường thuê thì nhà trường bán và được cấp sổ cho từng người đã lâu). Sự việc của tôi cũng làm đơn gửi đến sở TNMT thành phố xin cấp sổ đỏ đã lâu nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Vậy xin cho tôi hỏi phần diện tích nhà và đất của tôi có làm được sổ đỏ không? Có phải đóng tiền như mua đất không? Vậy tôi có phải viết đơn xin giao đất không? Nếu được cấp giấy CN QSDĐ thì tôi cần những thủ tục gì và đến cơ quan nào để được giải quyết? Rất mong quí vị giải đáp các thắc mắc của tôi. Tôi xin bảy tỏ lời cảm ơn chân thành đến quý vị đã quan tâm đến sự việc trình bày của tôi. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc; Xin cảm ơn.
Trả lời:
Sau khi nghiên cứu câu hỏi thì trường hợp của gia đình ông không phải là người và đất tại Cao Bằng. Đề nghị gia đình ông đến địa phương nơi có đất để được hướng dẫn giải quyết. 
Lên phía trên
Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
Câu hỏi:
Nếu nhà ở được xây dựng trên diện tích thửa đất thuộc địa giới hành chính từ 2 huyện trở lên thì thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thuộc về cơ quan nào? Trình tự thủ tục thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.
“Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp khu đất của một người sử dụng nằm trên nhiều đơn vị hành chính
1. Trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn nhưng cùng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của một cơ quan thì cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất; trong đó phải xác định từng phần diện tích thuộc phạm vi từng đơn vị hành chính cấp xã.
2. Trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan khác nhau thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất thuộc thẩm quyền của từng cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.
Như vậy trường hợp của bà thửa đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp huyện thì phần đất nằm trên địa phận địa giới hành chính huyện nào thì huyện đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Lên phía trên
Cấp lại sổ đỏ khi đất đã chuyển nhượng một phần
Câu hỏi:
Xin cho tôi hỏi quý cơ quan!
Tôi có mua thửa đất diện tích 141 m² từ một thửa lớn 349m2 đã chuyển một phần 208 m² trước đó (ghi ở trang tư), giờ tôi muốn làm lại sổ mới thì sổ mới có thể hiện diện tích mới hay không?
hay cần phải lam thủ tục gì nữa?
Xin cảm ơn!
Trả lời:
Khi cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ lấy theo diện tích mới (diện tích mua). Đề nghị gia đình đến Bộ phận “Một cửa” của các huyện và thành phố hướng dẫn làm thủ tục xin cấp đổi GCNQSDĐ.   
Lên phía trên
Tranh chấp
Câu hỏi:
Xin hỏi: Bố mẹ ông A và bố mẹ ông B được nhà nước cấp cho 2 lô đất vào năm 1983. Lô của bố mẹ ông A diện tích 2000m2; lô của bố mẹ ông B 1100m2 (2 lô đất sát nhau). Đến năm 1992 bố mẹ ông A chết để lại lô đất cho ông A, đến năm 1993 bố mẹ ông B chết để lại lô đất cho ông B. Tuy nhiên đến năm 1994 ông A đăng ký làm bìa đỏ và đo luôn 2 lô này vào thành 1 thửa đất và được cấp bìa. Do thiếu hiểu biết nên đến nay ông B mới phát hiện ra. Hơn nữa nay ông A đòi lại đất như trong bìa đỏ của ông nên cho rằng ông B chiếm đất nhà ông A. Vấn đề là ông B không còn giấy tờ gì chứng minh năm 1983 bố mẹ được cấp, hoặc giấy tờ tặng cho hay thừa kế gì. Vậy phải làm thế nào để ông B lấy lại được diện tích đất ông đang ở.
Trả lời:
Đất trong tình trạng tranh chấp đất đai. Đề nghị ông B làm đơn ra tòa án giải quyết.
Lên phía trên
Chuyển nhượng đất
Câu hỏi:
Xin chào!
Xin cho tôi hỏi khi mua bán đất có nhất thiết phải nộp hồ sơ để đo đạc lại đất không. Hay chỉ lập hợp đồng mua-bán và sang tên dựa theo sổ đỏ của người bán.Xin hướng dẫn dùm tôi chi tiết thủ tục giấy tờ và chi phí liên quan việc mua bán đất được ko ạ
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 95 Luật đất đai năm 2013 Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý. Trong đó có đăng ký lần đầu và đăng ký biến động. Nếu trường hợp thửa đất có thay đổi thì cần thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 25/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính. Trường hợp của bà nếu có nhu cầu chuyển nhượng  đất thì đến UBND xã, phường hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện, thành phố nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể. 
Lên phía trên
Có bìa đỏ nhưng không có đất
Câu hỏi:
Gia đình tôi co thưa ruộng s200m vuông.
Sau khi uy ban nhân dân co mục đích chuyển đổi từ đất nông nghiệp thành đất thổ cư.và gia đình tôi da được cấp sổ đỏ.Nhưng chưa có đất.Vay cho tôi hỏi giơ phải làm như thế nào để có lại diện tích như trong bìa do?
Trả lời:
Câu hỏi trình bày chưa được rõ đề nghị ông hỏi cụ thể hơn. 
Lên phía trên
Đất đai liên quan đến tôn giáo
Câu hỏi:
Xin cho tôi hỏi: Bố tôi có nhận chuyển nhượng 01 lô đất của chùa, đất trồng cây hàng năm. Bố tôi đã công chứng thực đầy đủ nhưng văn phòng đăng ký đất đai không thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất cho bố tôi vì theo điều 181 luật đất đai 2013 cơ sở tôn giáo không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, như tôi được biết, theo Mục b Điểm 3 Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo quy định: đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, làm cơ sở hoạt động từ thiện của cơ sở tôn giáo mà không phải là đất do được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thì được thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Vậy, cho tôi hỏi, văn phòng đăng ký đất đai có đúng không?
Trả lời:
Rất tiếc là bạn không nêu rõ nguồn gốc đất của cơ sở tôn giáo và việc nhận chuyển nhượng, công chứng, chứng thực được thực hiện năm nào?
 Luật đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực pháp luật và được thay thế bởi Luật đất đai năm 2013 vì vậy các quy định trước đây (bao gồm cả nội dung Chỉ thị số 1940/CT-TTG ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ) nếu trái với quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ bị bãi bỏ, không còn hiệu lực. Theo đó, việc Văn phòng Đăng ký đất đai từ chối việc đăng ký quyền sử dụng đất như bạn nêu (được hiểu là đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là phù hợp theo quy định hiện hành.
Lên phía trên
đất đai
Câu hỏi:
Nhà tôi có 1 thửa đất thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn hùng quốc huyện trà lĩnh tỉnh cao bằng tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2011-2015 đã được các cấp có thẩm quyên phê duyệt quy hoạch cây xanh khu ở là CX6/5195. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có kế hoạch sử dụng đất nên giờ tôi có đuọc xây nhà không và có được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây nhà không
Trả lời:
Tại Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”
Quyền của người sử dụng đất được quy định tại Chương XI Luật Đất đai 2013.
Tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất là:
“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”
Tại Khoản 2 Điều 59 Luật đất đai 2013 quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.
Căn cứ các quy định trên, đề nghị hộ gia đình, cá nhân liên hệ UBND huyện Trà Lĩnh để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Lên phía trên
Tranh chấp đất đai và xã bảo không làm được bìa đỏ cho mảnh đất đó
Câu hỏi:
Nhà e có mua đất của nông trường chè mảnh đất năm 1993 có hợp đồng. Năm 2006 có bán cho người khác 1 phần. Theo tách trên hợp đồng là 1470m2 giờ đo ngườ đó lấn chiếm vào 2100m2 e làm đơn đề nghị xã giải quyêt viêc tranh chấp đó. Thì xã trả lời sẽ thu hòi diện tích tranh chấp đó. Cho e hỏi là diện tích tranh chấp đó xã có được thu hồi không ạ. Và cho e hỏi là xã tại sao không cấp bìa đỏ cho diện tích đất đó ạ. Ngày trước của nông trường chè thuộc thị trấn. Năm 2013 đã bàn giao hết cho xã quản lý ạ.
Trả lời:

Theo quy định của pháp luật đất đai thì thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thuộc UBND cấp huyện nơi có đất; trường hợp xin cấp đổi, cấp lại thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.

Việc thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện nơi có đất.

Do câu hỏi của anh (chị) không nêu rõ địa chỉ nên Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng không có đủ thông tin để trả lời cụ thể. Đề nghị anh (chị) liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.

Lên phía trên
giấy phép sử dụng đất
Câu hỏi:
kính chào sở tai nguyên và môi trường tỉnh. bố em có một mảnh đất được cấp giấy chứng nhận mang tên bố tại xã canh tân huyện thạch an tỉnh cao bằng. và do hoàn cảnh kinh tế đã chuyển nhà đến huyện hoà an tỉnh cao bằng sống. khi đi bố em có giao lại cho a trai của bố giữ trông coi và giấy tờ vẫn mang tên bố em. năm 2006 mới cấp lại giấy chứng nhận sử dụng đất lại nhưng bố em không hề hay biết và giờ xem lại giấy chứng nhận quyền sử dụng là diện tích không còn như cũ. vậy em xin hỏi là bây giờ làm thế nào gặp cơ quan chức năng nào để làm lại giấy chứng nhận ạ. em xin chân thành cảm ơn
Trả lời:
Đề nghị bạn mang theo các loại giấy tờ về đất đai đến Văn phòng Đăng ký đất đai- Chi nhánh huyện Thạch An để được tư vấn, hướng dẫn, giải quyết.
Lên phía trên
xác định vị trí đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Câu hỏi:
Xin hỏi hội đồng tư vấn:
Hiện nay gia đình tôi có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên quá trình thực hiện có một số vướng mắc như sau:
1. Theo QUY ĐỊNH Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng(Kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Việc xác định vị trí đất- Vị trí 2:
Tính từ chỉ giới đường đỏ hoặc từ mép đường (đối với đường chưa có quy định chỉ giới) vào đến hết mét thứ 20, thuộc của các đường phố, đường nhánh và các đường ngõ có chiều rộng từ trên 3m mà xe ô tô ra vào được.
trong quy định đã nêu.
Đối với gia đình tôi, vị trí lô đất cách mặt đường chính(đường Phai khắt Nà Ngần) > 50met. độ chênh cao so với mặt đường khoảng 5-7 met.
Xin hỏi: việc áp dụng Vị trí đất ở vị trí 2 đối với gia đình tôi đã phù hợp và đúng quy định?
2. Lô đất và trục đường hiện nay chưa có trong bảng phụ lục, sẽ áp dụng tương tự hay áp dụng quy định , hướng dẫn nào để xác định vị trí? xác định mức đóng lệ phí như thế nào khi cần làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
+ Trục đường từ chân dốc Trường tiểu học Sông Hiến 1 lên Trường Khuyết tật thuộc địa phận Phường Sông Hiến.
Rất mong cơ quan trả lời. Tôi xin cảm ơn.
Trả lời:
Theo Phụ lục số 14 (giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh), đoạn đường từ đường Phai Khắt - Nà Ngần rẽ theo đường vào đến trường khuyết tật của tỉnh (hết đường bê tông) thuộc đường Loại X.
 
Trên đây là ý kiến  trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường./.
                                                              
Lên phía trên
Tại sao huyện hòa an không có bìa đỏ đất rừng
Câu hỏi:
Tại sao đất rừng ở các huyện khác có bìa đỏ đất rừng mà huyện Hòa An không có?
Trả lời:

Đối với huyện Hòa An, năm 2003 Sở đã tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (theo Dự án EU) trên địa bàn 10 xã (Đức Long, Bế Triều, Đại Tiến, Dân Chủ, Bình Long, Nam Tuấn, Trương Lương, Hồng Nam, Công Trừng, Hồng Việt). Năm 2005-2006 tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận (theo dự án không ảnh) cho Ban quản lý rừng phòng hộ Hòa An tại 08 xã (Ngũ Lão, Nguyễn Huệ, Bình Dương, Bạch Đằng, Hoàng Tung, Lê Chung, Hà Trì, Trưng Vương) và cho hộ gia đình cá nhân tại xã Đức Xuân. Năm 2010 UBND tỉnh đã thu hồi toàn bộ diện tích đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Hòa An cho Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng thuê toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp của 08 xã nêu trên.

Diện tích đất lâm nghiệp còn lại hiện nay đang do UBND huyện và một số hộ gia đình cá nhân quản lý sử dụng, chưa kê khai, đăng ký và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do câu hỏi của ông (bà) không nêu rõ địa chỉ nên không thể trả lời cụ thể. Đề nghị ông (bà) liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hòa An để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.

 
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 10


váy đẹp công sở Hôm nay : 1671

2 Tháng hiện tại : 198933

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 13299388

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien