Trang nhất » Hỏi đáp

Hỏi đáp » Môi trường | Gửi câu hỏi tại đây
Lên phía trên
LĨNH VỰC QUAN TRẮC BỒI XÓI
Câu hỏi:
Kính gửi: Sở Tài Nguyên và Môi trường
Trường hợp tham gia thầu các gói thầu quan trắc môi trường khu vực lòng hồ, lòng sông, bờ biển thì bắt buộc phải có giấy đăng ký về lĩnh vực quan trắc bồi xói hay không? Kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường gửi cho công ty chúng tôi xin mẫu giấy đăng ký về lĩnh vực quan trắc bồi xói để công ty chúng tôi tham khảo và đăng ký để tham gia hợp lệ các gói thầu liên quan.
Địa chỉ email: sale6@nhovn.com
Mong sớm nhận được phản hồi từ Sở Tài Nguyên và Môi trường
Chân thành cảm ơn!
Trả lời:
Theo quy định tại "Điều 122. Thành phần môi trường và chất phát thải cần được quan trắc" và "Điều 126. Điều kiện hoạt động quan trắc môi trường" của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, trên cơ sở các quy định tại Điều 122 và Điều 126 Luật Bảo vệ Môi trường Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 Quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2015. Hiện nay, pháp Luật về Bảo vệ môi trường chưa có quy định về điều kiện hoạt động đối với tổ chức thực hiện quan trắc bồi xói và cũng chưa ban hành mẫu đăng ký về lĩnh vực thực hiện quan trắc bồi xói.

Lên phía trên
Lập hồ sơ vệ sinh lao động
Câu hỏi:
chào Sở tài nguyên và môi trường. Em muốn hỏi là cty em vừa qua mới đo đạc môi trường lao động. Vậy cho em hỏi khi mình đến Trung tâm lấy kết quả đo đạc môi trường về, thì có cần phải lập " Hồ sơ vệ sinh lao động", để nộp hay không ? Và nếu có lập "hồ sơ vệ sinh lao động", thì em phải lập theo Thông tư 19 của Bộ Y tế năm 2011 (phụ lục 1). Hay là em phải dựa theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ (phụ lục 1) ? Mong sớm nhận được hồi âm của luật sư. Em chân thành cảm ơn.
Trả lời:
Xin chào bạn Huỳnh Thị Trúc Phương, Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã nhận được câu hỏi của bạn, Sau khi xem xét, nội dung câu hỏi và nghiên cứu Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bạn Huỳnh Thị Trúc Phương như sau:
1- Việc quản lý nhà nước về vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng không thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường.
2- Đề nghị bạn chuyển câu hỏi của bạn cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý vệ sinh lao động để có được câu trả lời chính xác, đảm bảo đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nội dung bạn đang quan tâm.
Lên phía trên
linh vuc phan thai trong chan nuoi gia suc gia cam
Câu hỏi:
Trên địa bàn xã co một số hô dân chăn nuôi lợn, gà vịt có thải phân ra ngoài môi trường gây bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Với cương vị UBND xã sẽ xử lý như thế nào cho hợp lý?
Trả lời:
Theo Khoản 3 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đã quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND cấp xã. Đối với cụ thể trường hợp được nêu trên, với trách nhiệm đã được quy định của UBND xã, có thể xử lý như sau:
- Tiến hành kiểm tra, rà soát số hộ chăn nuôi lợn, gà vịt trên địa bàn xã. Trong trường hợp phát hiện các vi phạm về bảo vệ môi trường có thể tiến hành xử lý với các biện pháp như: xử phạt vi phạm hành chính (theo thẩm quyền được quy định tại Khoản 1 Điều 50 Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ); yêu cầu thực hiện các biện pháp xử lý chất thải phát sinh trước khi thải ra ngoài môi trường; yêu cầu không phát tán khí thải, gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh; chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn; khuyến khích áp dụng các mô hình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Trong trường hợp hộ cá thể đã áp dụng các biện pháp về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm mà vẫn có tranh chấp về môi trường thì UBND xã có thể tiến hành hòa giải tranh chấp về môi trường nếu có phát sinh theo quy định của pháp luật về hòa giải.
Lên phía trên
Xử lý chất thải nguy hại
Câu hỏi:
Kính gửi Qúy sở
Bên Công ty em sản xuất có phát sinh CTNH nhưng không nhiều. Trung bình 200kg/ năm. Theo TT 36/ 2015/ BTNMT thì với khối lượng nhỏ hơn 600kg/ năm thì không phải làm hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.Tuy nhiên Công ty em chưa tìm được đơn vị xử lý CTNH vậy bên em cần phải có những giấy tờ gì để đúng với các thủ tục của pháp luật ạ. Và sau khi ký được hợp đồng xử lý CTNH rồi thì có cần làm báo cáo CTNH định kỳ nữa không ạ
Em mong sớm nhận được câu trả lời từ Qúy Sở
Em xin chân thành cảm ơn!
Trân trọng./.
Trả lời:
          1. Đối với trường hợp cơ sở sản xuất. kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH) với khối lượng phát sinh nhỏ hơn 600kg/năm thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH (quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại). Đối với trường hợp này, chủ cơ sở phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ (quy định tại Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại).
          2. Khi cơ sở chưa ký được hợp đồng với đơn vị với đơn vị có đầy đủ chức năng thực hiện thu gom vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định (Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp), thì chủ nguồn thải cần phải thực hiện các yêu cầu sau:
          - Có biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại phát sinh; tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại phải báo cáo và quản lý.
          - Bố trí khu vực lưu giữ CTNH; lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định tại Phụ lục 2 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
          3. Khi ký được Hợp đồng vận chuyển, xử lý CTNH với đơn vị có đủ chức năng, thì chủ nguồn thải cần phải thực hiện các nội dung sau:
          - Chỉ ký hợp đồng chuyển giao CTNH với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp.
          - Khi có nhu cầu xử lý CTNH để xử lý ở nước ngoài, chủ nguồn thải CTNH phải tuân thủ Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giời các CTNH và việc tiêu hủy chúng theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
          - Sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
          - Sau thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày chuyển CTNH, nếu không nhận được hai liên cuối của chứng từ CTNH mà không có lý do hợp lý bằng văn bản từ phía tổ chứ, cá nhân tiếp nhận CTNH thì chủ cơ sở phát sinh CTNH báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc có thể báo cáo Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
          - Lưu giữ với thời hạn 05 (năm) năm tất cả các liêu chứng từ CTNH đã sử dụng, báo cáo quản lý CTNHH và các hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quản có thẩm quyền khi được yêu cầu.
          - Lập và nộp báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tình từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 năm tiếp theo.
          4. Ngoài ra, chủ nguồn thải CTNH còn phải thực hiện một số yêu cầu khác về quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Lên phía trên
tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh cao bằng
Câu hỏi:
em có tìm kiếm tài liệu về tinh hinh quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh cao bằng ? để làm bài báo cáo anh cho hỏi bên mình co văn bản hay bản world nào khộng ạ ? nếu có anh gửi giúp em với ạ
Trả lời:
Sở Tài nguyên và Môi có một số thông tin về tình hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nếu em cần lấy thông tin xin liên hệ tới phòng kiểm soát ô nhiễm - Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng, tổ 7, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại: 026. 3758.138 - số Fax: 026. 3758.138 Email: ksoncaobang@gmail.com
Lên phía trên
chính sách xây dựng hệ thống công nghệ thông tin?
Câu hỏi:
chính sách xây dựng hệ thống công nghệ thông tin?
Trả lời:
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giúp Sở triển khai ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành; tổ chức xây dựng, tích hợp, xử lý, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; thu thập, quản lý và tổ chức khai thác hồ sơ tài liệu, dữ liệu về tài nguyên môi trường …

Về chính sách công nghệ thông tin, đề nghị bạn nghiên cứu, gửi câu hỏi đến cơ quan chuyên môn quản lý về công nghệ thông tin. 

Xin trân trọng cảm ơn!
 
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 30


váy đẹp công sở Hôm nay : 573

2 Tháng hiện tại : 161509

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 13261964

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien