Trang nhất » Hỏi đáp

Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Lê Thùy Dương, email: lttduong@gmail.com
Câu hỏi:
Ông tôi có cho tôi và chị tôi 2 phần đất, nhưng phần đất của tôi nằm trong, phần đất của chị nằm ngoài, muốn vào đất tôi canh tác phải đi qua đất chị. Khi ông tôi còn sống tôi vẫn đi lối gần nhà ông rôi(thuộc phần đất chị) ra vườn canh tác. Sau khi ông mất, chị sắp xếp cho tôi ra vườn bằng lối khác để canh tác, thời gian gần đây chị hay gây chuyện vô cớ, nói nặng, to tiếng đòi rào đường không cho qua lại canh tác đất. Cho tôi hỏi như vậy phải giải quyết như thế nào? Xin cảm ơn!
Trả lời:
Vấn đề này Ông (Bà) cần thỏa thuận với người chị để được mở đường đi vào canh tác tại thửa đất đó, thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần đất để làm đường đi hoặc thỏa thuận đền bù việc ảnh hưởng của lối đi.

Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Nguyen Thang, email thangtnt196@gmail.com về việc uỷ quyền sử dụng đất
Câu hỏi:
Chào sở tài nguyên môi trường tỉnh cao bằng ạ. Bố tôi có làm trong một công ty. Được công ty đó uỷ quyền cho toàn quyền quyết định một thửa đất nông nghiệp. Đã có đầy đủ giấy tờ được văn phòng công chứng xác nhận. Sau đó bố tôi lại uỷ quyền cho người khác sử dụng miếng đất đó. Trên mảnh đất đó khi công ty uỷ quyền cho bố tôi có một căn nhà tạm 70m2 để trông đất. Do nhà đã quá cũ và đổ nát nên bố tôi đã sửa chữa lại. Và rút ngắn diện tích căn nhà xuống còn 24m2. Hiện tại công ty đó muốn lấy lại miếng đất và yêu cầu bố tôi phá căn nhà 24m2 là đúng hay sai ạ
Trả lời:
Do câu hỏi của Ông (Bà) không nói rõ nguồn gốc thửa đất nông nghiệp của Công ty được Nhà nước giao đất hay là cho thuê đất, việc Bố của Ông (Bà) sửa chữa căn nhà tạm (nhà để trông đất) dùng nguồn tài chính của Công ty hay là của cá nhân, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để trả lời câu hỏi của Ông (Bà).

Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Bùi Thanh, email: daibangmituot@gmail.com về việc Tách đất và việc cấp sổ đỏ mới
Câu hỏi:
Nhà có một mảnh đất bố mẹ sang tên cho anh trai, anh tôi đã làm nhà vẫn còn thừa một khoảng đất sau đấy gia đình lại quyết định chia cho tôi phần đất đó(cả gia đình đã thống nhất với nhau bao gồm cả anh trai)bây giờ tôi muốn xây nhà trên mảnh đất đó cần những thủ tục gì ạ
Trả lời:
Do câu hỏi bạn không ghi rõ phần đất bạn đã được cấp GCNQSD đất hay chưa? Đất đó là loại đất gì?
          - Nếu chưa được cấp GCNQSD đất thì gia đình bạn phải đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể, rồi gia đình bạn mới được thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định của luật.
- Nếu đất bạn được chia là đất ở bạn muốn xây nhà trên mảnh đất đó thì phải làm thủ tục xin giấy phép xây dựng.
- Nếu đất bạn được chia không phải là đất ở thì bạn phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở sau đó làm thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Lên phía trên
Câu hỏi của bạn Lò Thị Thủy, email: lothuydc@gmail.com về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Câu hỏi:
Giâý chứng nhận quyền sử dụng đât nhà tôi cấp kê khai từ năm 2001 và cấp chung cả đất ở và đất nông nghiệp. Giờ gia đình muốn tách riêng thì phải làm thế nào ạ?
Trả lời:
Theo quy định điểm 1, 2 Điều 75 Nghị định số 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Đất đai năm 2013 trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau:
          1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.
          2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
          a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
          b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
           c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
          Hồ sơ tách thửa sẽ gồm các giấy tờ sau:
          - Đơn xin tách thửa đất (theo mẫu);
          - Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính);
          - Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của nhóm người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Lên phía trên
thực hiện thủ tục chỉnh lý giấy chứng nhận
Câu hỏi:
Tôi và em trai được bố mẹ tôi tặng cho một thửa đất. Cho tôi hỏi trường hợp này có chỉnh lý tặng cho tại trang 4 của giấy chứng nhận được không?
Trả lời:
Theo Điểm a, Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 quy định Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Lên phía trên
Điều chỉnh thông tin bị sai trên sổ và sang tên
Câu hỏi:
Sổ đỏ do mẹ tôi đứng tên (bà đã mất) bị sai thông tin số CMND. Nay tôi muốn điều chỉnh thông tin bị sai trên sổ và chuyển sang tên tôi (con ruột duy nhất) thì thực hiện như thế nào, gồm những thủ tục gì?
Trước đây ba tôi (đã mất trước giải phóng) có vợ khác (cũng đã mất) và có thêm nhiều con. Như vậy, những người con này có liên quan gì đến tài sản do mẹ tôi đứng tên nêu trên không?
Kính nhờ luật sư tư vấn.
Trân trọng.
Trả lời:
- Sổ đỏ mẹ tôi đứng tên (bà đã mất) bị sai thông tin số CMND. Nay tôi điều chỉnh thông tin bị sai trên sổ và chuyển sang tên tôi (con ruột duy nhất) thì thực hiện như thế nào, gồm những thủ tục gì?
          Theo điểm a khỏan 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định Đính chính, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp như sau "Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó"; Vì vậy bạn sẽ thực hiện thủ tục đính chính trên giấy chứng nhận.
          Theo Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 24/TT- BTNMT khi Sổ đỏ bị sai thông tin thì thực hiện thủ tục đính chính theo các bước sau:
          Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ
          + Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp. Trường hợp do lỗi của cơ quan cấp Sổ thì chỉ cần nộp bản gốc Sổ đỏ đã cấp và yêu cầu cơ quan đó sửa lại thông tin.
          + Bản gốc Sổ đỏ đã cấp.
          Bước 2. Nộp hồ sơ
          Hộ gia đình, cá nhân là người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để được đính chính.
          Bước 3. Xử lý yêu cầu đính chính
          + Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;
          + Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Sổ đỏ đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.      
- Trước đây ba tôi (đã mất trước gải phóng) có vợ khác (cũng đã mất) và có thêm nhiều con. Như vậy, những người con này có liên quan đến tài sản do mẹ tôi đứng tên nêu trên không?
          Do câu hỏi của bạn không cung cấp thông tin cụ thể trên giấy chứng nhận đứng tên hộ ông bà hay bà nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác hồ sơ của bạn như thế nào cho phù hợp với quy định.

Lên phía trên
Quyền sử dụng đất
Câu hỏi:
Năm 1993, chính quyền cấp cho anh trai tôi đất giãn dân, bố tôi là người viết đơn. Khi ấy 2 anh trai khác của tôi đã lập gia đình. Vì vậy khi có đất giãn dân này, sổ hộ khẩu mang tên bố tôi, trong sổ có tên mẹ tôi, anh trai tôi, tôi, Chị dâu
Năm 1995, tôi đi lấy chồng, chuyển khẩu vào HCM.
Năm 2003, chính quyền cấp sổ đỏ mang tên hộ gia đình ông A ( A là tên anh trai tôi). Lúc này bố tôi đã mất (2001). Trong hộ khẩu có: anh trai, Mẹ, Chị dâu, 2 cháu nhỏ.
Hiện nay anh trai tôi đã mất. Mẹ tôi cũng mất cách đây 2 năm. Vậy tôi muốn hỏi tôi có quyền lợi gì trên mảnh đất giãn dân đó không?
Trả lời:
Do câu hỏi của bạn không cung cấp thông tin cụ thể trên giấy chứng nhận đứng tên hộ ông bà hay ông, bà nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác hồ sơ của bạn như thế nào cho phù hợp với quy định.
Lên phía trên
Đấu giá quyền sd đất
Câu hỏi:
trước ô đất để đấu giá có giá khởi điểm là 1.800.000 đồng/m2. Và không bán được, nay tôi xin giảm xuống 1.200.000 đồng/m2 thì có phải trình UBND huyện phê duyệt lại Phương án đấu giá và quyết định đấu giá không? hay vẫn dùng phương án đấu giá và quyết định đấu giá cũ. Tôi xin cảm ơn
Trả lời:
Theo quy định từ Điều 6 đến Điều 9, Chương II, Thông tư số 14/2015/TT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư Pháp quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì việc xác định giá khởi điểm đấu giá được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá.
Việc xác định giá khởi điểm đấu giá thực hiện theo khoản 2, Điều 2, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Do đó, việc tăng hay giảm giá khởi điểm đấu giá đề nghị UBND huyện có báo cáo cụ thể về tình hình, kết quả thực hiện đấu giá, số lô đất đấu giá thành công, giá đấu thành công (không thành công) xin ý kiến UBND tỉnh chỉ đạo theo quy định.
Lên phía trên
chuyển nhượng
Câu hỏi:
Ông Nguyễn Văn A được cấp thửa 1000m2. năm 2012, ông A bán cho ông B diện tích 300m2. nay ông B làm thủ tục chuyển mục đích thì được biết vị trí ông B nhận chuyển nhượng theo GCNQSD đất và vị trí thực tế không đúng (sai thửa). trường hợp này có thu hồi theo điều 106 luật đất đai 203 được không, căn cứ như thế nào? nếu không thu hồi thì giải quyết ra sao.
Trả lời:
Theo như nội dung câu hỏi ông, bà không nói rõ việc chuyển nhượng sai thửa hay sai vị trí, do vậy đề nghị ông, bà đến Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện (nơi có đất) để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.
Lên phía trên
thủ tục sang sổ chủ quyền đúng hay sai
Câu hỏi:
Cha tôi có 1 thổ đất và có sổ chủ quyền đứng tên ông, năm 1995 ông đi định cư ở Mỹ.khoảng năm 2005 em gái tôi bán miếng đất ấy cho 1 người khác có giấy viết tay và giao sổ chủ quyền của ông cho người ta, hiện giờ người mua miếng đất của cha tôi đã có sổ chủ quyền đứng tên ông ta dù rằng cha tôi kô hề có 1 chữ ký nào trong thủ tục sang bán này. Xin hỏi trường hộp này việc cấp sổ đó có đúng theo pháp luật nhà nước không?

Xin cám ơn
Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1, điều 106 Luật Đất đai năm 2003 Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải là người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó việc bán đất của em gái Ông, bà là chưa đúng theo quy định của pháp luật đất đai (trừ trường hợp em gái của ông, bà có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật).
Theo câu hỏi của Ông, bà không nói rõ việc bán đất có Giấy tờ viết tay đứng tên bố hay là em gái của ông, bà và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi có đất hay không và không ghi cụ thể thời điểm cấp GCNQSD đất cho chủ mới nên không có căn cứ để trả lời. Trường hợp không nhất trí với việc cấp GCNQSD đất ông, bà có thể khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSD đất để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Lên phía trên
Chia di sản thừa kế
Câu hỏi:
Bà em có một mảnh đất mua từ người khác từ năm 1975, bà em mất vào năm 2016, đất chưa có giấy CNQSD đất. Hiện tại, bà em có 6 người con, ba em ở VN, còn lại các cô, chú đang ở nước ngoài và có 2 người đã mất. Em muốn hỏi bây giờ ba em phải thực hiện các thủ tục gì để có thể nhận phần di sản thừa kế, tiến hành kê khai di sản thừa kế trước hay hợp thức hóa xin cấp giấy CNQSD đất trước? Thủ tục gồm có các loại giấy tờ gì?
Trả lời:
Theo thông tin do ông, bà cung cấp thì thửa đất trên phải thực hiện phân chia di sản thừa kế trước khi thực hiện việc cấp GCNQSD đất. Việc phân chia di sản thừa kế được thực hiện theo quy định của Bộ Luật dân sự. Đề nghị ông, bà liên hệ với cơ quan Tư pháp hoặc Văn phòng công chứng để được hướng dẫn về thủ tục phân chia di sản thừa kế.
- Về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 8, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm có:
+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
+ Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;
+ Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Lên phía trên
Giấy tờ có liên quan
Câu hỏi:
Bạn ơi cho tôi hỏi là Năm 2007, chị tôi có mượn sổ đỏ thế chấp vay ngân hàng và năm 2008 đã trả. Khi đó người ta có ghim thêm 1 tờ giấy bổ sung quyền sử dụng đất
Tôi có thể bỏ tờ giấy đó đi mà k ghim vào giấy chứng nhận quyền sd đất không ạ?
Trả lời:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất một cách hợp pháp. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng đất, người sử dụng đất có thực hiện các quyền (chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp…), do đã xác nhận hết mục IV Những thay đổi sau cấp giấy, do đó cơ quan có thẩm quyền có sử dụng trang bổ sung GCNQSD đất (mẫu trang bổ sung theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 3, khi sử dụng trang bổ sung được quy định tại khoản 3, điều 20, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất). Do vậy ông, bà cần phải giữ và ghim tờ giấy trang bổ sung vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Lên phía trên
Giấy tờ nhà đất
Câu hỏi:
Cho tôi hỏi, tôi muốn biết đất có thổ cư, có quy hoạch hay có vấn đề tranh chấp gì không thì tôi nên đến UBND hay Tài Nguyên Môi trường ạ
Trả lời:
Ông, bà muốn biết thông tin đất có thổ cư có quy hoạch hay tranh chấp. Theo phân cấp về quản lý hồ sơ địa chính quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính quy định tại Điều 29, do đó ông, bà đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã nơi có đất để được cung cấp thông tin dưới hình thức tra cứu thông tin theo quy định.
Lên phía trên
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât
Câu hỏi:
Gia đình tôi có một thửa đất 2 mẫu 3 sào 7 thước theo chúc thư chia gia tài của Cụ tôi để lại từ năm 1958 được UBHC HUYỆN XÁC NHÂN nhưng đến năm 2002 chính quyền đo lại diện tích đất gia đình tôi không để ý đất nhà tôi hiện nay bị vẽ vào đất rừng 2289 m2. xin hỏi gia đình tôi làm việc với cấp nào để giải quyết nội dung trên
Trả lời:
Qua xem xét nội dung câu hỏi, việc thực hiện chỉnh lý biến động thường xuyên đối với bản đồ địa chính được thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 6, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ đại chính, trách nhiệm thuộc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thực hiện, vì vậy đề nghị ông, bà đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh để được hướng dẫn giải quyết.
Lên phía trên
Bồi thường
Câu hỏi:
Tôi mua 1 phần đất vườn liền kề đất ở của người khác và đã làm thủ tục cấp GCN, trong GCN ghi đất trồng cây lâu năm. XIn hỏi quý cơ quan khi bồi thường thì mảnh đất của tôi co được tính bồi thường là đất vườn liền kề không ạ? hay chỉ là đất trồng cây lâu năm./. Tôi xin cảm ơn
Trả lời:
1. Khi Nhà nước thu hồi đất thì việc bồi thường được xác định theo mục đích sử dụng đất ghi trong GCNQSD đất, cụ thể GCN của bạn ghi mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm thì sẽ bồi thường theo mục đích là đất trồng cây lâu năm và được hỗ trợ theo quy định.
2. Đối với công tác bồi thường, mỗi địa phương quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương nhằm bảo đảm công bằng giữa các loại đất và đối tượng sử dụng đất.
Cụ thể đối với tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ khác đối với đất nông nghiệp cụ thể như sau:
“Đối với đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở tại các xã, phường, thị trấn, ngoài việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ bằng 50% giá đất ở của khu vực có đất thu hồi theo bảng giá đất của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định (không phân biệt hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay không trực tiếp sản xuất nông nghiệp; không áp dụng đối với phần diện tích đã được tính hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm).
Diện tích của mỗi thửa đất được tính để hỗ trợ bằng tiền được quy định như sau:
- Các phường, xã của thành phố; thị trấn các huyện; khu quy hoạch huyện lỵ, các xã khu vực 1: Diện tích tính hỗ trợ tối đa không vượt quá 400 m2/thửa.
- Các xã, thị trấn thuộc khu vực 2: Diện tích hỗ trợ tối đa là 500 m2/thửa.
- Các xã khu vực 3: Diện tích hỗ trợ tối đa là 600 m2/thửa.
Trường hợp bị thu hồi nhiều thửa đất trong cùng 01 dự án, mức hỗ trợ tối đa không quá 05 lần hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND tỉnh.
Đối với đất rừng sản xuất trong địa giới hành chính phường thì được hỗ trợ bằng 25% giá đất ở của khu vực có đất thu hồi theo bảng giá đất của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Diện tích hỗ trợ tối đa không quá 400m2”.
Lên phía trên
đính chính sổ đỏ
Câu hỏi:
tôi được cấp sổ đỏ năm 2000 giờ tôi không muốn cấp đổi chỉ yêu cầu bổ sung thông tin địa chỉ thửa đất, loại đất, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng trên trang 4 của GCN như mẫu sổ hồng mới thì có bổ sung được không?
Trả lời:
Mẫu GCNQSDĐ cấp năm 2000 không thể hiện thông tin địa chỉ thửa đất. Theo quy định của Luật đất đai, giấy CNQSD đất đã cấp chỉ có thể bổ sung thông tin địa chỉ thửa đất nếu trên GCN chưa có.

Còn trường hợp trên GCN không đúng về loại đất, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất thì theo quy định của luật đất đai năm 2013 không thể thực hiện bổ sung thông tin. Mà sẽ phải thu hồi GCN đó để thực hiện cấp lại GCN theo đúng thực tế loại đất, mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất.
Lên phía trên
Vẽ sơ đồ nhà đất và cấp Giấy chứng nhận theo bản án
Câu hỏi:
Xin kính chào quý cơ quan,
Tôi xin được hỏi vấn đề sau:
Trước đây, vợ chồng tôi bị anh, chị bên vợ kiện chia tài sản của cha mẹ vợ để lại. Sau đó Tòa tuyên xử cho vợ chồng tôi được sở hữu nhà, đất (chưa được cấp giấy chứng nhận) nhưng phải có nghĩa vụ trả tiền cho các anh, chị bên vợ.

Vợ tôi đã chết nên tôi đứng ra thanh toán toàn bộ tiền cho các anh, chị vợ và họ đã làm giấy xác nhận tôi đã trả đủ tiền theo bản án.

Nay tôi muốn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất được Tòa tuyên công nhận. Tuy nhiên, ủy ban nhân dân phường bảo tôi phải làm Bản vẽ sơ đồ nhà, đất.
Trước đây khi Tòa ân thụ lý vụ án, Tòa có tiến hành thuê Công ty làm bản vẽ sơ đồ nhà đất 2 lần vào năm 2008 và 2013 đều có kiểm tra nội nghiệp. Tuy nhiên tôi không còn lưu giữ 2 bản vẽ sơ đồ nhà, đất này.
Thực tế từ năm 2008 đến nay thì hiện trạng nhà đất giữ nguyên như bản vẽ năm 2008 và 2013.

Xin cho tôi hỏi:

1. Nay tôi muốn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì tôi có thể lên Phòng Tài nguyên môi trường xin sao y bản vẽ sơ đồ nhà đất năm 2008 và 2013 được không và có thể sử dụng bản sao y này để nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận không? Nếu được thì tôi phải xin sao y bao nhiêu bản mới đủ để làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận?
Tôi đã đến nhiều công ty đo đạc nhưng các nơi đều lắc đầu nói tôi không có sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất nên họ không dám đo vẽ vì sợ kiểm tra nội nghiệp khó. Có chỗ thì nhận mà đòi chi phí mấy chục triệu đồng nên tôi không khả năng.
2. Thủ tục đăng ký nhà đất theo bản ân gồm những tài liệu gì? Mỗi loại bao nhiêu bản?
3. Sở tài nguyên có dịch vụ đo vẽ nhà đất không?
Xin hãy tư vấn giúp đỡ cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn.
Trinh Hoan 0937589935
Trả lời:
1- Gia đình có thể sử dụng bản sao y bản vẽ sơ đồ thửa đất mà Tòa án đã sử dụng để giải quyết tranh chấp đất đai để nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.
          2- Hồ sơ thủ tục đăng ký xin cấp GQSD đất, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  theo bản án gồm những tài liệu sau:
          + Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK (Do Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp);
          + Bản án hoặc Quyết định của Toà án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
          +  Bản sao y bản vẽ sơ đồ thửa đất mà Tòa án đã sử dụng để giải quyết tranh chấp đất đai.
          Toàn bộ các loại giấy tờ, tài liệu kèm theo để phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ cần 01 bộ.
          3- Văn phòng Đăng ký đất đai có chức năng trích đo địa chính đối với thửa đất chưa có trên bản đồ địa chính và đo chỉnh lý đối với các thửa đất đã có trên bản đồ địa chính nhưng có biến động về ranh giới sử dụng đất.
Lên phía trên
Bìa đỏ
Câu hỏi:
Bố tôi và các hộ đều nộp bìa đỏ lên xã, và họ đã lấy về hết còn sổ của bố tôi họ đã gạch vào sổ ( tôi chỉ nghe thấy bố bảo chứ tôi chưa nhìn thấy vì tôi xa nhà) vì muốn lấy sổ đi thế chấp ngân hàng nhưng đã gạch vào rồi thì không thế chấp được nữa, vậy cho tôi hỏi ở xã có đuọc phép gạch vào sổ của dan không, gạch vào còn có sử dụng đất được không? Hay lấy sổ đó đi làm lại được không ( nếu gia đình tôi không có tranh chấp với ai)
Trả lời:
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 UBND cấp xã không có thẩm quyền gạch vào GCNQSD đất của hộ gia đình, cá nhân. Đề nghị gia đình mang GCNQSD đất đã bị UBND xã gạch vào đến chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố tại nơi có đất để được cấp đổi lại GCNQSD đất.
Lên phía trên
Chuuyen nhuong quyen su dung dat
Câu hỏi:
Các hộ gia đình thực hiện việc chuuyển nhượng quyền sử dụng đất trước năm 2008 vì vậy đến nay lên UBND xã làm thủ tục chuyển nhượng thì còn phải làm hợp đồng chuyển nhượng hay không? và một số trường hợp người chuyển nhượng đã đi miền nam sinh sống, một số trường hợp người chuyển nhượng chưa có GCN QSD đất. Và khi làm thủ tục chuyển nhượng thì có phải nộp thuế không?
Trả lời:
- Các hộ gia đình thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước năm 2008 vì vậy đến nay lên UBND xã làm thủ tục chuyển nhượng thì còn phải làm hợp đồng chuyển nhượng hay không? Một số trường hợp người chuyển nhượng đã đi miền nam sinh sống, một số trường hợp người chuyển nhượng chưa có GCN QSD đất:
Tại khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
- Khi làm thủ tục chuyển nhượng thì có phải nộp thuế không?
Tại Điều 3 Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ quy định tổ chức, cá nhân có tài sản là nhà, đất thì phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Lên phía trên
Lấy sổ đỏ
Câu hỏi:
TÔI CÓ SỔ ĐỎ ĐANG Ở SỞ ĐỊA CHÍNH đã 7 năm nhưng vì chưA CÓ TIỀN NỘP NÊN TÔI CHƯA LẤY RA. HIỆN NAY GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI CÓ RA SỞ ĐỊA CHÍNH XIN LẤY LẠI SỔ ĐỎ VÀ NỘP TIỀN THÌ SỞ ĐỊA CHÍNH TRẢ LỜI LÀM THẤT LẠC SỔ ĐỎ CHƯA TÌM THẤY, VẬY CHÚNG TÔI PHẢI LÀM THẾ NÀO?
Trả lời:
Trước đây Sở Địa chính hiện nay là Sở Tài nguyên và Môi trường không lưu Giấy chứng nhận QSDĐ của hộ gia đình cá nhân. Giấy chứng nhận QSDĐ của hộ gia đình cá nhân trước đây do phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện và thành phố lưu giữ, nay do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện và thành phố lưu giữ. Bà đã gặp đơn vị nào đề nghị bà nói rõ hơn để biết trả lời.
Lên phía trên
Cap bia do
Câu hỏi:
Em nộp thuế để cấp bìa đỏ rồi ma gio phong tai nguyen bảo khong đúng chủ trương. E có lấy lại tiền thuế đã nộp không? Thủ tuc sao
Trả lời:
Câu hỏi của bạn chưa nêu rõ ở địa phương nào, chủ trương gì, và đã nộp thuế gì? (thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính...) vì vậy Sở không thể trả lời cụ thể, nhất là việc không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trình tự thủ tục hoàn lại tiền thuế (nếu có) do cơ quan Thuế quy định, hướng dẫn. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường mong muốn bạn tiếp tục liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký để hỏi và làm rõ nguyên nhân, lý do không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Lên phía trên
Doanh nghiệp thu bìa rừng của dân
Câu hỏi:
Khoảng năm 2000 - 2001 sở tài nguyên môi trường thu hết bìa rừng của dân ở xóm Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng mà không nói lí do, đúng hay sai
Trả lời:
Vì bạn không nêu rõ sự việc nên Sở không thể khẳng định việc đúng, sai. Tuy nhiên, năm 2000 - 2001 Sở Tài nguyên và Môi trường không chỉ đạo việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất lâm nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình.
Lên phía trên
ủy quyền sử dụng thà nh quả lao động trên đất
Câu hỏi:
thời điểm năm 1981, ông A và bà B lập giấy ủy quyền sử dụng vĩnh vĩnh hoa lợi trên đất thuộc chủ quyền hợp pháp của ông A có trái pháp luật hay không
Trả lời:
Theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì giấy tờ trên không được coi là giấy tờ về quyền sử dụng đất để xem xét công nhận, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị ông bà liên hệ với cơ quan Tài nguyên và môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.
Lên phía trên
Thu le phi thu tuc hanh chinh ve dat dai
Câu hỏi:
xin chao hội đồng tu vấn hỏi đáp.
Tôi có một chút thắc mắc như sau.
Ví dụ: nhân dân lên gặp địa chính xã để làm các thủ tục chuyển nhượng, chuyển mục đích, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. và địa chính cấp giấy tờ hợp đồng cho nhân dân. Vậy địa chính có được thu tiền giấy hợp đồng và các thu tục giấy tờ khác không? nếu được thu tiền thì thu theo quy định nào? và tiền đóng dấu UBND xã có còn thu thêm không?
Trả lời:

Theo quy định Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện hoặc UBND cấp xã nơi có đất; đối với hồ sơ chuyển mục đích thì nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất

Cán bộ địa chính không được thu tiền cấp giấy tờ hợp đồng. Việc thu tiền công chứng và tiền đóng dấu hợp đồng thực hiện theo các quy định về công chứng, chứng thực .

Lên phía trên
Xin cấp đất cho hợp tác xã nông nghiệp
Câu hỏi:
Tôi xin có câu hỏi như sau :
Hội Đông Nhân Dân Tỉnh Cao Bằng ra Nghị Quyết số 58/2016/NQ-HĐND có ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. HTX của chúng tôi muốn đầu tư vào lĩnh vực Chăn Nuôi trên địa bàn Huyện Phục Hòa, nhưng HTX của chúng tôi chưa có đất để xây dựng cơ sở hạ tầng ( cần ít nhất 1HA ), vậy tôi muốn hỏi :
- Có chính sách nào để tạo điều kiện giúp đỡ HTX có đất để phát triển không ?
- Nếu có HTX chúng tôi cần làm những thủ tục gì ?
xin cảm ơn !
Trả lời:

Về đất đai: Hiện tại, tỉnh cũng như huyện Phục Hòa chưa có quỹ đất sạch để cho các đơn vị có nhu cầu thuê đất. Dự án của HTX không thuộc đối tượng được nhà nước thu hồi đất, do vậy HTX sẽ phải tự thực hiện việc nhận chuyển nhượng, hoặc nhận góp vốn hoặc thuê lại đất của người dân.

Để thực hiện dự án, trước tiên HTX cần lập thủ tục xin UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư  (qua Sở Kế hoạch đầu tư), Liên quan đến thủ tục đất đai, đề nghị HTX liên hệ Chi cục Quản lý đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường (số 075, Phố Cũ , phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) để được hướng dẫn cụ thể.

Lên phía trên
Chuyển nhượng - Tách thửa
Câu hỏi:
Thưa quí vị,

Tôi muốn được tư vấn 1 việc sau:
Chúng tôi 7 chị em thừa kế 1 ngôi nhà gồm 3 gian riêng biệt. Mỗi gian có 3 tầng, đã thiết kế và xây dựng cho 1 hộ gia đình, có cầu thang bên trong. Chúng tôi đã có một Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung với nội dung như sau:
1) Chị cả hưởng 1 gian.
2) 6 người còn lại(cư trú ngoài VN) hưởng chung 2 gian còn lại.

Nhà đã được cấp sổ hồng. Chị cả là người đại diện của những người thừa kế. Chị cả đã thực hiên việc tách thửa gian nhà của mình.

Vì nội dung bản thỏa thuận khi khai nhận thừa kế không phân chia rõ phần tài sản được hưởng của từng người, chúng tôi 6 người là đồng sở hữu 2 gian nhà còn lại. Hiện giờ có 3 ông đồng sở hữu muốn chuyển nhượng phần của mình. Người mua là ông A, muốn được chuyển nhượng và tách thửa 1 gian nhà. Việc lập văn bản phân chia lại là cần thiết, để 3 ông đồng sở hữu được thoải mái chuyển nhượng 1 gian hộ. Nếu không có 1 thỏa thuận mới, mỗi ông chỉ chuyển nhượng đươc phần của mình thôi (1/6 của 2 gian nhà)

Chúng tôi cơ bản thống nhất ý kiến việc phân chia lại 2 gian nhà thừa kế như sau:

Điều 1)
Phân chia cho các Ông : Ông Một, Ông Hai và Ông Ba đồng sở hữu chung toàn bộ gian nhà bên trái nhìn từ ngoài vào, ký hiệu Hộ A,
có diện tích khuôn viên lâ: 50m2, diện tích xây dựng nhà là: 130m2,
diện tích sử dụng chung là 36m2 là sân và lối đi chung.
Ông Một, Ông Hai và Ông Ba được toàn quyền sở hữu và sử dụng phần nhà được chia.

Điều 2) Phân chia cho các Bà : Bà Bốn, Bà Năm và Bà Sáu đồng sở hữu chung gian nhà còn lại, ký hiệu Hộ B, tức là gian nhà bìa phải nhìn từ ngoài vào,
có diện tích khuôn viên 51m2, diện tích xây dựng nhà là 145m2,
diện tích sử dụng chung là 36m2 là sân và lối đi chung.
Ba bà được toàn quyền sở hữu và sử dụng phần nhà được chia.

Các câu hỏi của tôi như sau:

1) Việc phân chia theo tầng ở điều 2) có được công chứng và sẽ được nhà nước ghi nhận vào giấy chứng nhận không? Khi đó có ghi nhận được rằng phần tài sản thuộc sở hữu mỗi bà bên hộ B như sau:

- Bà bốn được sở hữu 17m2, tầng 1
- Bà năm được sở hữu 17m2, tầng 2
- Bà sáu được sở hữu 17m2, tầng 3

hay gian hộ B vẫn là 1 khối sở hữu chung hợp nhất của 3 bà?

Điều tôi cũng muốn được biết, cầu thang bên trong được tầng 2 và 3 sử dụng (để ra cửa bên hông nhà dưới cầu thang). Tầng 1 sẽ không dùng tới. Vậy diện tích cầu thang là chung riêng như thế nào cho 3 bà?

2) Gian hộ A có đủ điều kiện về diện tích theo quy định của pháp luật để ông A (hoặc 3 ông ĐSH cùng) tách thửa. Thế thì ông A hoàn toàn có quyền tự xin tách thửa không cần sự đồng thuận của ba bà bên hộ B chăng?

3) Một chủ sở hữu hộ B hiên tại không tách thửa được, vì không đủ điều kiện về diện tích tối thiểu. Bà Sáu muốn có quyền tự xin tách thửa phần nhà được chia khi (qua luật lệ mới sau nầy) hội đủ các thủ tục theo qui định của cơ quan nhà đất có thẩm quyền mà không cần có sự đồng ý bằng văn bản của 2 đồng sở hữu còn lại. Hai bà Bốn và Năm có phải chấp thuận đòi hỏi nầy của bà sáu không?

Cám ơn

Phan Thị Thu
Trả lời:
          Câu hỏi liên quan đến việc phân chia tài sản có liên quan đến bộ Luật Dân sự, Luật nhà ở, đề nghị bà chuyển câu hỏi đến Sở Tư pháp hoặc các tổ chức, cá nhân có chức năng tư vấn pháp luật để được giải đáp.
Lên phía trên
Tranh chấp đất đai
Câu hỏi:
Xin được hỏi: Gia đình tôi có chuyển nhựng thửa đất năn 1994 đến năn 2003 cấp GCNQSDD cấp chung cả thửa đã chuyển nhựng. Thửa đã chuyển nhựng cũng có GCNQSDD nhưng diện tích nhiều hơn so với ban đầu chuyển nhượng rất nhiều.giờ UBTP đòi thu hồi GCNQSDD của gia đình tôi có đúng luật ko? Khi chuyển nhượng khoảng 200m2 có giấy gốc tại hồ sơ. Nay thửa chuyển nhượng lên 254m2 vậy gia đình tôi phải là sao?
Trả lời:
Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định: “Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:
a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;
b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;
c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.
3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.
Tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định: “Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.
Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.
          Do câu hỏi của hộ ông (bà) không đủ nội dung thông tin và Sở Tài nguyên và Môi trường không có hồ sơ, để xem xét cụ thể. Vì vậy đề nghị ông (bà) đối chiếu các quy định nêu trên, nếu có vướng mắc cần giải đáp đề nghị hộ gia đình cá nhân liên hệ trực tiếp với Phòng tài nguyeen và Môi trường hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai- Chi nhánh thành phố để được hướng dẫn cụ thể.
Lên phía trên
lĩnh vực đất đai
Câu hỏi:
năm 1993 xây trụ sở UBND xã xuống đất gia đình A từ năm 1993.(diện tích 104 m2)
- lãnh đạo UBND xã ngày trước đưa cho gia đình số tiền 500 nghìn để ăn tết(không làm giấy tờ, biên bản gì)
- hiện nay gia đình muốn lấy lại số diện tích đất đó có được không? (mảnh đất 104 m2 hiện nay là nhà bếp cũ của UBND xã không sử dụng UBND xã đã xây trủ sở mới)
Trả lời:
Khoản 5 Điều 27 của Luật Đất đai 2013 quy định: Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lên phía trên
Lệ phí câp lại GCNQSDĐ
Câu hỏi:
Ông Hoang Văn Bộ có 02 người con, nay ông chia đất cho hai con, đã làm thủ tục chia tách vậy xin hỏi phí cấp giấy chứng nhận mỗi tờ là bao nhieu tien
Trả lời:
Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, như sau:
 
4 Lệ phí địa chính   Để lại đơn vị thu 20%; 80% nộp ngân sách
4.1 Các hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Cao Bằng    
  - Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 100.000 đồng/giấy  
  - Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai 28.000 đồng/lần  
  - Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính 15.000 đồng/lần  
  - Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận 50.000 đồng/lần cấp  
  - Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất 25.000 đồng/giấy  
  - Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận): 20.000 đồng/lần  
4.2 Các hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác    
  - Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 50.000 đồng/giấy  
  - Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai 14.000 đồng/lần  
  - Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính 7.000 đồng/lần  
  - Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận 25.000 đồng/lần cấp  
  - Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất 12.000 đồng/giấy  
  - Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận): 10.000 đồng/lần  
4.3 Đối với tổ chức    
  - Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 500.000 đồng/giấy  
  - Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai 30.000 đồng/lần  
  - Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính 30.000 đồng/lần  
  - Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận 50.000 đồng/lần cấp  
4.4 Các trường hợp được miễn nộp lệ phí địa chính   Bổ sung danh mục
  - Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận Miễn thu lệ phí  
  - Cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (trừ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn). Miễn thu lệ phí  
Lên phía trên
Đăng ký thông tin chuyển nhượng
Câu hỏi:
Cho em hỏi cơ sở để thiết lập thông tin giao dịch mua bán nhà đất là cơ sở nào?
Trả lời:
Do câu hỏi của bạn  không rõ ràng và không đúng với câu chữ chuyên môn nên đề nghị bạn nghiên cứu các quy định về kinh doanh bất động sản quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội.
Lên phía trên
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Câu hỏi:
Tôi có một vài thắc mắc xin được giải đáp: nhà tôi ở huyện Trùng Khánh, năm 2001 tôi cùng ông cậu góp tiền (mỗi người góp 50%) mua 1 mảnh đất và đã chia đôi. tôi đã xây nhà từ năm 2001, nay tôi muốn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần những giấy tờ gì, phải nộp những loại phí, lệ phí nào (tổng cộng hết bao nhiêu) và có phải nộp tiền sử dụng đất hàng năm không?
Trả lời:
          Câu hỏi của ông chưa nêu rõ nhận chuyển nhượng loại đất gì? đã đăng ký với cơ quan nhà nước hay chưa? Do vậy, Sở không thể nêu cụ thể thủ tục xin cấp giấy chứng nhận, các loại thuế, phí và số tiền phải nộp. 
          Về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;
          Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính.
          Về các loại thuế, phí phải nộp theo quy định sẽ do Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Trùng Khánh xác định và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để tính và thông báo số thuế, tiền sử dụng đất (nếu có) phải nộp;
          Đề nghị ông liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Trùng Khánh để được hướng dẫn, giải quyết.
Lên phía trên
Thủ tục thay đổi quyền sở hữu GCNQSDĐ
Câu hỏi:
Mẹ tôi tên Ma Thị Lương, hộ khẩu thường trú tại Đống Đa, Ngọc Động, Quảng Uyên, Cao Bằng. Có nhận chuyển nhượng lại đất của ông Đinh Văn Quang (đất đã được UBND Huyện Quảng Uyên cấp giấy chứng nhận QSDĐ). Tháng 4/2014 mẹ tôi nộp GCNQSDĐ tên Đinh Văn Quang để xin thay đổi quyền sở hữu, nhưng đến nay tháng 9/2014 UBND xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên chưa giải quyết hồ sơ cũng như không ghi biên nhận hay giấy hẹn trả hồ sơ khi nhận các giấy tờ mẹ tôi nộp.
Tôi muốn hỏi thủ tục thay đổi quyền sở hữu trong GCNQSDD là như thế nào? UBND xã làm vậy là có đúng quy định pháp luật? Nếu UBND xã "ngâm" hồ sơ của tôi mà không ghi biên nhận hồ sơ và ngày hẹn giải quyết hồ sơ cho mẹ tôi thì tôi phải liên hệ cơ quan chức năng nào để được giải quyết.
Kính mong hướng dẫn thủ tục cho mẹ tôi.
Trả lời:
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được câu hỏi của bà Ma Thị Hiền về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng. Sau khi xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai (Điều 79) và Thông tư số  24/2014/ TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điều 9) quy định trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:
1. Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng đăng ký quyền sử đụng đất cấp huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) hoặc UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất.
Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký).
2. Thành phần hồ sơ:
- Hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
3. Trình tự thực hiện:
- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.
- Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:
+Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
+ Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
 Thời gian thực hiện tối đa không quá 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Trường hợp của Bà nêu, nếu đã nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định (gồm hợp đồng, văn bản chuyển nhượng; giấy chứng nhận quền sử dụng đất) từ tháng 4/2014  thì việc UBND xã Ngọc Động đã tiếp nhận hồ sơ mà đến nay không thực hiện theo trình tự trên là trái với quy định nêu trên, Bà có thể phản ánh trực tiếp với Lãnh đạo UBND xã hoặc nộp hồ sơ về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Uyên để xem xét, giải quyết./.
Lên phía trên
Định mức, chi phí dự toán lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Câu hỏi:
Ngày 24 tháng 8 năm 2006 Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3581/BTNMT-KHTC V/v cung cấp File mẫu tính “Đơn giá lậpvà điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã”. Về nội dung công tác lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh, mong Sở TN-MT giúp đỡ giải đáp các vấn đề sau liên quan đến File mẫu nêu trên:

1. Chi phí lao động ở Bước 5 Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất:

- Theo quyết định số 10/2005 công tác nội nghiệp bước nàycó định biên là: {2 KSC3, 2 KS4, 2 KS3, 1 KS2, 1 KTV7, 1 LX5}, tính toán ra đơn giá lao động nội nghiệp cho Bước 5 là 62.264đ.

- Theo đơn giá trong Công văn 3581 thì công tác Xây dựngphương án quy hoạch sử dụng đất đơn giá nội nghiệp là 72.972đ, cao hơn so với định biên trong Quyết định số 10/2005 mà Bộ TN-MT đã ban hành. Như vậy khi tính toán phải áp dụng đơn giá nội nghiệp này như thế nào, theo Quyết định số10/2005 hay theo đơn giá File mẫu.

2. Chi phí công cụ:

Theo quyết định số 10/2005 trong bảng định mức công cụ định mức Điện năng 6157,1 KW là đã bao gồm 5% hao phí đường dây. Như vậy, khi tính tổng chi phí công cụ gồm cộng thêm 5% công cụ nhỏ thì có nhân thêm hệ số 5% công cụ này vào định mức điện năng nêu trên nữa không.
Xin chân thành cảm ơn./.
Trả lời:
1. File mẫu tính đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã kèm theo công văn số 3581/BTNMT-KHTC ngày 24/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là tài liệu để các địa phương tham khảo, vận dụng trong việc lập dự toán kinh phí lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã; không phải là văn bản pháp lý để thực hiện.
Theo quy định hiện hành Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị lập dự án - dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã thuộc ngân sách địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2010. Như vậy file mẫu tính đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã theo công văn số 3581/BTNMT-KHTC ngày 24/8/2005 không còn giá trị để tham khảo, vận dụng.
Lên phía trên
cấp bìa đỏ và chuyển quyền sử dụng Đất
Câu hỏi:
xin chào mục tư vấn hỏi đáp
tôi có chút thác mác xin được giải đáp ạ
gia đình tôi là nguyễn sỹ mão đăng ký hộ khẩu thường chú tại hoàng tung hòa an cao bằng gia đình tôi có nhu cầu chuyển đổi quyền sử dụng đất ( đất ruộng ) tại phòng tài nguyên môi trường huyện hòa ah vào tháng 12 năm 2014 mọi giấy tờ hồ sơ thủ tục đã hoàn thiện đầy đủ để xin chuyển quyền sử dụng nhưng đến nay là tháng 6 năm 2015 gia đình tôi vẫn chưa được cấp bìa đỏ tôi có đã có liên hệ với phòng tài nguyên huyện hòa an để hỏi nhưng được trả lời là chưa cấp được đợi xem xét về luật đất đai sửa đổi năm 2015 và sở tài nguyên môi trường chưa in được bìa đỏ có đúng không ??? đến nay là ngày 09 tháng 06 năm 2015
gia đình tôi vẫn chưa được chuyển quyền sử dụng đất
cho hỏi căn cứ vào luật đất đai sửa đổi năm 2015 hỏi đến khi nào gia đình tôi mới được cấp giấy chuyển quyền sử dụng đất
tôi xin trân thành cảm ơn
Trả lời:
   Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được câu hỏi của ông (qua mục tư vấn hỏi đáp ngày 09 tháng 6 năm 2015). Sau khi nghiên cứu đơn và kiểm tra cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường xin được trả lời như sau:
   Đất của gia đình ông đã được UBND huyện Hòa An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AO 238660 và số AO 23866) ngày  10/04/2009.                                                                                                 Ngày 30 tháng 01 năm 2015 ông nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hòa An để được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do “giấy chứng nhận đã cấp ghi hộ ông Nguyễn Sỹ Mão, nay đổi thành ông Nguyễn Sỹ Mão với lý do vợ của ông đã chết ngày 24/5/2008”.
Hồ sơ của ông đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hòa An chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 11 tháng 6 năm 2015. Tuy nhiên, theo    Điều 106 Bộ luật Dân sự 2005 thì:
  1- Những hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung để hoạt động kinh tế chung trong quan hệ sử dụng đất, trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và trong một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định, là chủ thể trong các quan hệ dân sự đó.
  2- Những hộ gia đình mà đất ở được giao cho hộ cũng là chủ thể trong quan hệ dân sự liên quan đến đất ở đó".
  Điều 107 Bộ luật Dân sự 2005:
  1- Chủ hộ là đại diện của hộ gia đình trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ. Cha, mẹ hoặc một thành viên khác đã thành niên có thể là chủ hộ.
Chủ hộ có thể uỷ quyền cho thành viên khác đã thành niên làm đại diện của hộ trong quan hệ dân sự.
  2- Giao dịch dân sự do người đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình”.
và tại Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định "Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất".
Đối chiếu với các quy định trên thì việc xin cấp đổi sang tên ông (do vợ ông chết trước khi được cấp giấy) phải được sự đồng ý các thành viên khác trong gia đình thông qua văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.
Như vậy trường hợp của ông cần bổ sung vào hồ sơ văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế để đảm bảo theo quy định nêu trên
Lên phía trên
cấp sổ đỏ
Câu hỏi:
Gia đình tôi có mảnh đất ở Sông Bằng - Cao Bằng , mảnh này nằm trong khu đất đang đúng tên chú tôi ( chú đã mất ) . Năm 2013 đại gia đình đã họp và làm giấy viết tay chúng nhận đó là đất của gia đình tôi - bà Đỗ thị chính . Gia đình làm hồ sơ đủ 5 bộ nộp lên các phòng ban , nhưng từ năm 2013 đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ . Vậy chúng tôi phải đến đâu để hỏi về vấn đề này và theo qui định pháp luật thì bao nhiêu lâu chúng tôi sẽ nhận được sổ đỏ ?
Trả lời:
  Theo như trình bày thì ông (bà) đã lập 5 bộ hồ sơ nộp lên các phòng ban nhưng không nêu rõ thành phần hồ sơ đã đúng, đủ theo quy định chưa? nộp tại phòng, ban nào?.
Thành phần hồ sơ, nơi nhận hồ sơ và thời gian giải quyết được quy định tại Điều 61, Điều 79, Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 9 Thông tư số 24/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và quy định về trình tự, thủ tục ban hành kèm theo quyết định số  43/2014/QĐ- UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng
  Đề nghị ông (bà) kiểm tra lại thành phần và nơi nộp hồ sơ theo các quy định nêu trên và đến UBND phường Sông Bằng hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Cao Bằng để được hướng dẫn, xem xét giải quyết.
Lên phía trên
các khoản phí phải trả khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Câu hỏi:
gia đình tôi ở huyện trùng khánh tỉnh cao bằng.tôi muốn hỏi là khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải làm những thủ tục gì và phải trả những khoản phí nào?
Trả lời:
Sở Tài nguyên và Môi trường xin được trả lời như sau:
          Câu hỏi của ông chưa nêu rõ là xin cấp giấy chứng nhận lần đầu hay xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
          Về trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận lần đầu, được quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính;
          Về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
          Đề nghị ông liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Trùng Khánh để được hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.
Lên phía trên
Xin hỏi
Câu hỏi:
Tôi là Vi Văn Hinh, trú tại xóm Kéo Quân, xã Cai Bộ, huyện Quảng Uyên. Qua địa chỉ của con trai tôi xin được hỏi quý cơ quan vấn đề như sau:

Năm 2006 có đoàn cán bộ của tỉnh vào hướng dẫn cấp sổ đỏ. Tôi và một số hộ dân có đất rẫy nhưng không được cấp với lý do đất của chúng tôi không có trên bản đồ nên không thể cấp được. Sau đó chúng tôi có lên phòng Tài nguyên Môi trường huyện hỏi thì được trả lời rằng việc đo đạc bản đồ cũng do cán bộ của tỉnh làm nên việc này vượt quá quyền hạn của phòng, phòng sẽ tổng hợp để đề nghị cấp trên. Từ đó đến nay chúng tôi cứ chờ đợi nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Hôm nay được biết Sở tổ chức trả lời thắc mắc của nhân dân. Là người dân chúng tôi rất hoan nghênh việc làm này của Sở Tài nguyên Môi trường. Kính mong quý Sở trả lời để chúng tôi yên tâm.
Trả lời:
       Thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 của huyện Quảng Uyên trong hai năm 1997, 1998; bản đồ được đo theo hệ tọa độ, độ cao Nhà nước ở tỷ lệ 1/1000. Trong quá trình thực hiện có thể đơn vị tư vấn thi công đo sót phần diện tích đất nương rẫy của hộ gia đình ông. Nhưng cũng có trường hợp đó là đất lâm nghiệp được tạm thời sử dụng làm nương rẫy không ổn định nên không đo đạc chi tiết ở tỷ lệ 1/1.000, mà thể hiện trên bản đồ đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000. Đề nghị ông liên hệ với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quảng Uyên để được kiểm tra, làm rõ vấn đề. Trường hợp là đất nông nghiệp ổn định bị đo sót thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện có trách nhiệm lập thủ tục và thực hiện việc đo đạc địa chính bổ sung làm cơ sở để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp là đất lâm nghiệp nhưng được sử dụng làm nương rẫy tạm thời thì cần xác định xem đã được cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp hay chưa; nếu chưa được cấp thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất của huyện đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 để làm cơ sở lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất lâm nghiệp.
Lên phía trên
hỏi về giấy chứng nhận
Câu hỏi:
Xin hỏi trong trường hợp phòng Tài nguyên Môi trường phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND cùng cấp đã cấp là trái pháp luật thì có thể trình UBND ra quyết định thu hồi hay không? Hay vẫn phải chuyển cơ quan thanh tra thẩm tra, xác minh rồi UBND huyện mới ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định nói trên?
Trả lời:
Trường hợp giấy chứng nhận cấp trái pháp luật (không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng diện tích, không đủ điều kiện, không đúng mục đích sử dụng….), theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai 2013 thì việc quyết định thu hồi giấy chứng nhận chỉ được thực hiện sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai. Trình tự thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 87 của Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.
Lên phía trên
Chất thải xây dựng
Câu hỏi:
Việc đổ chất thải xây dựng vào khu đất của hộ gia đình có giấy chứng nhận quyền xử dụng đất và được sự đồng ý của chủ hộ có vi phạm pháp luật không? Nếu bị xử phạt thì quy định ở văn bản luật nào?
Trả lời:
Chất thải xây dựng có thể hiểu là chất thải rắn phát thải trong quá trình cải tạo, xây dựng, phá dỡ công trình, các phế liệu trong xây dựng và các loại phế thải gián tiếp phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng. Vì vậy, việc đổ chất thải xây dựng vào khu đất của hộ gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được sự đồng ý của chủ hộ có thể vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường nếu thuộc các trường hợp sau:
1. Vi phạm các quy định trong lĩnh vực đất đai
- Tại Điều 6, Luật Đất đai năm 2013 có quy định về nguyên tắc sử dụng đất là: Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất; Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.
- Tại Điều 12, Luật Đất đai năm 2013 có quy định một số hành vi bị nghiêm cấm như: Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai; Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.
Như vậy, việc đổ chất thải xây dựng (kể cả đối với vật liệu không phải là khoáng sản làm vật liệu xây dựng như đất, đá, cát sỏi) vào khu đất của hộ gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được sự đồng ý của chủ hộ nhưng không đảm bảo về nguyên tắc sử dụng đất hoặc vi phạm vào những hành vi bị nghiêm cấm như đã nêu trên thì là vi phạm pháp luật.
Với hành vi vi phạm các quy định nêu trên thì tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
2. Vi phạm các quy định trong lĩnh vực khoáng sản (khai thác khoáng sản trái phép)
Trường hợp chất thải xây dựng được sử dụng đi đổ ở đây là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (các loại đất, đá, cát sỏi phát sinh trong quá trình san nền hoặc đào hố móng…) và mục đích đi đổ là nhằm cải tạo mặt bằng khu đất (khu đất không nằm trong quy hoạch làm bãi chứa thải) thì có thể vi phạm về hành vi khai thác khoáng sản trái phép trong lĩnh vực khoáng sản, cụ thể:
- Khai thác tại mỏ đất, đá, cát sỏi để lấy vật liệu đi đổ thải mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.
- Khai thác (hoặc có thu hồi từ việc đào móng, san nền…) trong phạm vi thi công các công trình nhưng không đăng ký khu vực khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 2, Điều 64, Luật Khoáng sản.
Với hành vi vi phạm các quy định nêu trên thì tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt theo quy định tại Khoản 1, Điều 37, Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và  khoáng sản.
3. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường
Trường hợp chất thải xây dựng được sử dụng đi đổ ở đây là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (các loại đất, đá, cát sỏi phát sinh trong quá trình san nền hoặc đào hố móng…) và mục đích đi đổ là nhằm cải tạo mặt bằng khu đất (khu đất không nằm trong quy hoạch làm bãi chứa thải) thì có thể vi phạm về hành vi khai thác khoáng sản nhưng không có hồ sơ về bảo vệ môi trường (không có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc không có kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc không có các giải pháp xử lý bảo đảm đúng kỹ thuật môi trường…).
Chi tiết các hành vi có thể vi phạm được quy định tại Điều 12 và Điều 18, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Đồng thời, khi có hoạt động khai thác đất để cải tạo, san gạt mặt bằng thì phải tính phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Các vi phạm về lĩnh vực môi trường được xử lý theo Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Lên phía trên
đo đạc , tách thửa , sang tên
Câu hỏi:
Đầu tháng 7 năm 2016 tôi có hỏi mua một phần đất của bà Hồ Thị Kha ngang 8m dài 60m, theo tôi và bà Kha đo đạc thì toàn mảnh đất của bà là ngang 20 dài 100 (có 300m thổ cư , tôi mua 100m), bên sở TNMT đã cử cán bộ xuống đo đạc và hẹn cuối tháng sẽ trả giấy tờ? Tôi muốn hỏi giấy tờ đó là gì ? có phải bản đồ mảnh đất đó không? và khi lấy "giấy tờ" đó rồi thì cần làm thủ tục gì để bà Kha sang tên cho tôi , thời gian bao lâu (theo tôi được biết thì phải các bên giáp ranh bà Kha phải ký tên , sau đó thì lên phòng công chứng? ) xin cám ơn
Trả lời:
Vì câu hỏi của ông (bà) không nêu rõ địa chỉ do vậy Sở Tài nguyên và Môi trường không thể kiểm tra và trả lời được cụ thể. Việc thẩm tra hồ sơ, đo đạc cụ thể khu đất thuộc trách nhiệm của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố và cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn, cán bộ, công chức của Sở không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này. Giấy tờ mà ông (bà) hỏi là Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất, bao gồm cả sơ đồ thửa đất.
 
Thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nơi nhận hồ sơ và thời gian giải quyết được quy định tại Điều 61, Điều 79, Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 9 Thông tư số 24/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Đề nghị ông (bà) liên hệ với UBND xã, phường, thị trấn hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố nơi có đất để được hướng dẫn, giải quyết.
Lên phía trên
Cấp sổ đỏ cá nhân
Câu hỏi:
Kính chào quý cơ quan!
Tôi xin được hỏi vấn đề như sau:
Gia đình tôi có 1 mảnh đất hiện tại đang muốn làm sổ đỏ, mảnh đất ấy ngày xưa đã được Nhà nước đền bù một phần nhưng vì thời gian lâu quá nên gia đình tôi đã làm mất tờ đền bù ấy. Các đồng chí ở cơ quan có yêu cầu phải có tờ giấy ấy thì mới đủ hồ sơ để giải quyết. Tôi có ra cơ quan để xin tìm lại hồ sơ và cấp lại giấy nhưng nhiều lần vẫn chưa được giải quyết.
Vậy cho tôi hỏi hướng giải quyết cho gia đình tôi bây giờ là gì ạ? Chúng tôi còn cần những hồ sơ gì nữa?
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan
Xin chân thành cảm ơn
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1, điều 8, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm có:
a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;
c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Ông, bà đến nộp hồ sơ vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại), tại UBND huyện,  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính viễn thông. Sau khi thụ lý hồ sơ, Cơ quan đăng ký đất đai sẽ thẩm định hồ sơ, thẩm định thực địa, thu thập tài liệu về thu hồi bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến thửa đất xin cấp GCNQSD đất.
 
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 14

Khách viếng thăm : 11


váy đẹp công sở Hôm nay : 1215

2 Tháng hiện tại : 198477

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 13298932

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien