Trang nhất » Hỏi đáp

Lên phía trên
Tình hình thuỷ văn tỉnh ta hiện nay
Câu hỏi:
Em chào anh (chị) em là hiện đang là học sinh trường THPT DTNT tỉnh. Em đang làm bài thu hoạch về địa lí địa phương, chủ đề sông ngòi. Em xin hỏi về bảng giá trị lưu lượng mực nước các con sông thuộc tỉnh ta trong thời gian gần nhất ạ. Em xin cảm ơn!
Trả lời:
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 2 trạm thủy văn, cụ thể: Trạm thủy văn Bằng Giang quan trắc thủy văn sông Bằng Giang và Trạm thủy văn Bảo Lạc quan trắc thủy văn sông Gâm, 2 trạm này do Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng quản lý, do đó bạn có thể liên hệ với Đài khí tượng thủy văn Cao Bằng để lấy số liệu về lưu lượng, mực nước.
Địa chỉ Đài khí tượng thủy văn Cao Bằng: phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Lên phía trên
Các thành tựu trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
Câu hỏi:
Gửi Sở TNMT tỉnh Cao Bằng.
Tôi là Hoàng Lan, hiện tôi đang thực hiện báo cáo thảo luận về BĐKH và thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tôi muốn hỏi là: "Tỉnh Cao Bằng đã đạt được các thành tựu gì trong thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH năm 2010-2015 tầm nhìn năm 2020".
Kính mong nhận được sự hồi đáp sớm từ phía Sở.
Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:
Chào bạn, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Năm 2011, UBND tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó ới biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015, tầm  nhìn 2020, trong đó đề ra một số chương trình, dự án ưu tiên cấp bách nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Các dự án ưu tiên đang được triển khai bao gồm:
- Dự án xây dựng hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng là dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC). Dự án đuợc UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 với tổng mức đầu tư là: 374.755.008 triệu đồng (nguồn vốn: ngân sách Trung ương ứng phó với biến đỏi khí hậu SP-RCC: 320.000 triệu đồng và Ngân sách địa phương: 54.755,088 triệu đồng).
Hiện nay dự án đang được triển khai theo tiến độ đề ra.
- Dự án nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng được UBND tỉnh phê duyệt tháng 9/2013, tuy nhiên do thiếu kinh phí nên dự án đang được tạm dừng.
Lên phía trên
Biến đổi khí hậu
Câu hỏi:
Xin chào. em tên là việt, là một người dân cao bằng, hiện e đang làm đề tài nghiên cứu về biến đổi khí hậu tại cao bằng. mong các anh(chị) giúp đỡ em. em muốn hỏi là tỉnh mình đã có những chính sách, kế hoạch gì để ứng phó với biến đổi khí hậu và đã tổ chức những chương trình hội thảo gì về biến đổi khí hậu. rất mong sở giúp đỡ em trả lời câu hỏi! em xin cảm ơn!
Trả lời:
Chào bạn Việt, sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Tỉnh Cao Bằng đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng và xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 – 2015, tầm nhìn 2020, tài liệu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức một số chương trình hội thảo về BĐKH như: Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu; Phương pháp lồng ghép, tích hợp các vấn đề BĐKH vào các dự án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, địa phương; Đẩy mạnh các thích ứng đối với BĐKH và môi trường nước trong công tác quản lý tài nguyên nước tại lưu vực sông Gâm…
Lên phía trên
hiện trạng nước sinh hoạt tỉnh cao bằng
Câu hỏi:
có thể cho em biết thông tin này để phục vụ co bài báo cáo được không ạ
Trả lời:
Chào bạn. Nội dung câu hỏi của bạn về "hiện trạng nước sinh hoạt tỉnh cao bằng" không thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Muốn biết thông tin chi tiết đề nghị bạn liên hệ với Sở Xây dựng để biết về hiện trạng sử dụng nước sạch đô thị và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để biết về hiện trạng sử dụng nước sạch nông thôn.
Lên phía trên
KHoan giếng nước sinh hoạt gia đình
Câu hỏi:
Hiện nay trên địa bàn xã có một số hộ dân thuê người mang máy móc đến khoan giếng cho hộ gia đình với số tiền khoảng 12 trệu/1 cái giếng (khoan khoảng 3 - 10 ngày thi xong)
Với trách nhiệm và quyền hạn của UBND xã phải xử lý các trường hợp khoan giếng như thế nao? và chủ khoan giếng phải đăng ký và nộp thuế cho xã Không?
Xin cảm ơn !
Trả lời:
1. Theo Khoản 2, Điều 17 của Luật Tài nguyên nước quy định:
Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây:
a) Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan, tổ chức quản lý trạm quan trắc, đo đạc, giám sát tài nguyên nước, công trình thăm dò, khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước để bảo vệ các công trình này;
b) Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền;
c) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước; xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước; hòa giải, giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước theo thẩm quyền;
d) Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp tình hình quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;
đ) Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền;
e) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo phân cấp hoặc uỷ quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Theo Khoản 1, Điều 45 của Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, quy định:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm c, e và Điểm i Khoản 3 Điều 2 Nghị định này.
3. Do hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chưa tổ chức khoanh định và công bố vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất, cho nên đối với các trường hợp khai thác nước dưới đất với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm tạm thời chưa phải đăng ký với UBND cấp huyện, xã nơi đặt giếng khoan. Trong trường hợp khoan giếng Chủ giếng khoan không phải nộp thuế cho UBND cấp xã.
* Xử lý trường hợp khoan nước dưới đất cụ thể:
Trường hợp xuất hiện tổ chức, cá nhân tiến hành khoan nước dưới đất trên địa bàn xã, UBND cấp xã có thể tiến hành kiểm tra giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất của tổ chức, cá nhân thực hiện việc khoan nước dưới đất (hoặc báo cáo ngay lên UBND cấp huyện hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường). Nếu tổ chức, cá nhân thực hiện việc khoan nước dưới đất không xuất trình được giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất hợp lệ, UBND cấp xã yêu cầu dừng ngày việc khoan nước dưới đất và báo cáo lên UBND cấp trên hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 22

Khách viếng thăm : 11


váy đẹp công sở Hôm nay : 1358

2 Tháng hiện tại : 198620

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 13299075

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien