Trang nhất » Văn bản pháp quy » Đo đạc và Bản đồ

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Thông tư sô 23/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ TN&MT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiêm thu sản phẩm đo đạc bản đồ.
1 Thông tư số 06/2009/TT-BTNMT, ngày 18/6/2009 của Bộ TN&MT Quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ
1 Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ TN&MT Về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính
1 Thông tư số 03/2009/TT-BTNMT ngày 23/3/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
1 H­ướng dẫn số 101/HD-STNMT ngày 10/3/2009 của Sở TN&MT Cao Bằng v/v Kiểm tra, phúc tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính
1 Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao”
1 Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT Ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000
1 Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 27/02/2008 v/v Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020
1 Quyết định 17 /2007/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2007 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2007 hết hiệu lực thi hành
1 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT ngày 02/8/2007 Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp
1 V/V kiểm tra, phúc tra, thẩm đinh, nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính
1 Công văn 464 /UBND- NĐ ngày 09/04/2007 V/v Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ
1 Quyết định số 04/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ
1 Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 Về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000
1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 Về việc ban hành Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia
1 Thông tư số 03/2007/TT-BTNMT Ngày 15/02/2007 Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ.
1 Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 1202/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ
1 Quyết định số 01/2007/QĐ-BTNMT ngày 23/01/2007 của Bộ TN&MT V/v sửa đổi bổ sung kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ hành chính kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2006 của Bộ TN&MT Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ
1 Công văn 1936 /UBND-NĐ ngày 17/11/2006 V/v Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán đo đạc địa chính để thu hồi đất, bồi thường,giải phóng mặt bằng.
1 Về việc ban hành Kí hiệu bản đồ địa hình tỉ lệ 1:250.000, 1:500.000 và 1:1.000.000
 
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch
Bản tin được xem nhiều nhất
  Cơ quan ban hành:

  Ban Chấp hành Trung ương

  Bộ Công an

  Bộ Công nghiệp

  Bộ Công Thương

  Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Bộ Giao thông Vận tải

  Bộ Khoa học Công Nghệ

  Bộ LĐ TB XH

  Bộ NN - PT Nông thôn

  Bộ Nội vụ

  Bộ Quốc phòng

  Bộ Tài chính

  Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ

  Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Bộ Thương mại

  Bộ TN&MT vài Bộ NN&PTNT

  Bộ Tư Pháp

  Bộ Xây dựng

  Chính phủ

  Cục Bảo vệ môi trường

  Cục Bảo vệ thực vật

  Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng

  Liên đoàn Lao động tỉnh Cao bằng - Sở Tài nguyên và Môi trường Cao bằng

  Ngân hàng Nhà nước

  Quốc hội

  Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng

  Thủ tướng Chính phủ

  Tỉnh ủy Cao Bằng

  Tòa án nhân dân tối cao

  Tổng cục Hải quan

  Tổng cục khí tượng thủy văn

  Tổng cục Quản lý Đất đai

  Tổng cục Thống kê

  Tổng cục Thuế

  Tổng cục Địa chính

  UBND huyện Bảo Lạc

  UBND huyện Bảo Lâm

  UBND huyện Hạ Lang

  UBND huyện Hà Quảng

  UBND huyện Hòa An

  UBND huyện Nguyên Bình

  UBND huyện Phục Hòa

  UBND huyện Quảng Uyên

  UBND huyện Thạch An

  UBND huyện Thông Nông

  UBND huyện Trà Lĩnh

  UBND huyện Trùng Khánh

  UBND Thành phố Cao Bằng

  UBND Tỉnh Cao Bằng

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Văn phòng Chính Phủ

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 6925

  2 Tháng hiện tại : 103489

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14398932

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien