Trang nhất » Văn bản pháp quy » Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Nghị quyết số 49/2019/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 9/7/2015 của HĐND tỉnh Cao Bằng v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 65/2011/NQ-HĐND tỉnh v/v thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien