Trang nhất » Văn bản pháp quy » Kế hoạch

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
1 Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
1 Kế hoạch Công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Cao Bằng
1 Kế hoạch số 4196/KH-UBND ngày 29/12/2017 v/v Thực hiện Đề án " Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
1 Kế hoạch số 935/KH-UBND: Triển khai thực hiện Biên bản phiên họp lần thứ năm Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1326/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
1 Kế hoạch số 607/KH- STNMT ngày 05/6/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 10/10/2011 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực...
1 Kế hoạch số 434/KH-UBND của UBND huyện Hà Quảng v/v Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2016
1 Kế hoạch liên ngành số 782/KHLN/STNMT-UBND huyện Trà Lĩnh v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien