Trang nhất » Văn bản pháp quy » Luật

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018
1 LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII
1 Luật Tổ chức Quốc hội 2014
1 Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội : Luật đất đai
1 Văn bản dự thảo Luật Đất đai
1 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc Hội
1 Luật số 57/2010/QH12 V/v Thuế bảo vệ môi trường
1 Luật số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010 của Quốc hội quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
1 Luật Kinh doanh bất động sản
1 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005
1 Luật Nhà ở
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
1 Luật số 46/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
1 Luật đất đai 2003
1 Luật Biên giới Quốc gia
1 Luật số 25/2001/QH10 ngày 12/7/2001 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai 1993
1 Luật số 17/1999/QH10 ngày 21/12/1999 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền SDĐ
1 Luật số 10/1998/QH10 ngày 02/12/1998 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai 1993
1 Luật số 03/1998/QH10 ngày 20/5/1998 của Quốc hội về khuyến khích đầu tư trong nước
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien