Trang nhất » Văn bản pháp quy » Quản lý đất đai

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
1 Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
1 Quyết định số 841/QĐ - UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Nội thị I - Nước Giáp - Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng (đợt 8)
1 Quyết định số 828/QĐ - UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 14/06/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng v/v phê duyệt đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành bảng giá nhà ở và các công trình xây dựng găn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
1 Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
1 Công văn số 1364/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v báo cáo kết quả thực hiện đo đạc, cấp GCN và XDCSDL đến hết năm 2012 và nhu cầu khối lượng, kinh phí cần thực hiện năm 2013, 2014, 2015 và giai đoạn sau 2015
1 Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ thướng Chính phủ Về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/02/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch
Cơ quan ban hành:

Ban Chấp hành Trung ương

Bộ Công an

Bộ Công nghiệp

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Khoa học Công Nghệ

Bộ LĐ TB XH

Bộ NN - PT Nông thôn

Bộ Nội vụ

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ

Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Thương mại

Bộ TN&MT vài Bộ NN&PTNT

Bộ Tư Pháp

Bộ Xây dựng

Chính phủ

Cục Bảo vệ môi trường

Cục Bảo vệ thực vật

Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng

Liên đoàn Lao động tỉnh Cao bằng - Sở Tài nguyên và Môi trường Cao bằng

Ngân hàng Nhà nước

Quốc hội

Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng

Thủ tướng Chính phủ

Tỉnh ủy Cao Bằng

Tòa án nhân dân tối cao

Tổng cục Hải quan

Tổng cục khí tượng thủy văn

Tổng cục Quản lý Đất đai

Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thuế

Tổng cục Địa chính

UBND huyện Bảo Lạc

UBND huyện Bảo Lâm

UBND huyện Hạ Lang

UBND huyện Hà Quảng

UBND huyện Hòa An

UBND huyện Nguyên Bình

UBND huyện Phục Hòa

UBND huyện Quảng Uyên

UBND huyện Thạch An

UBND huyện Thông Nông

UBND huyện Trà Lĩnh

UBND huyện Trùng Khánh

UBND Thành phố Cao Bằng

UBND Tỉnh Cao Bằng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Văn phòng Chính Phủ

1 Đang truy cập : 20


váy đẹp công sở Hôm nay : 3253

2 Tháng hiện tại : 88124

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 9563743

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien