Trang nhất » Văn bản pháp quy » Văn bản liên quan khác

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại biên giới tỉnh CB đến năm 2012 và định hướng đến năm 2020
1 Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1 Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghê cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp
1 Công văn số 9187/BTP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn ghi nội dung đăng ký thay đổi trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
1 Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 25/9/2012 của Chính phủ : Về việc thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng
1 Quyết định số 1032/QĐ-BTNMT ngày 11/7/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1 Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 26/06/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012-2030
1 Công văn số 1964/BTNMT-VKTTVMT ngày 13/6/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp kết quả cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dân cho Việt Nam
1 Quyết định số 827/QĐ-BTNMT ngày 8/6/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường
1 Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ V/v Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
1 Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
1 Quyết định số 25/2011/QĐ-TTg ngày 18/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 2 Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
1 Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
1 Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015
1 Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015
1 Nghị định số 108/2011/NĐ-CP ngày 30/11/2011 của Chính Phủ về việc sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường
1 Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ
 
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch
Cơ quan ban hành:

Ban Chấp hành Trung ương

Bộ Công an

Bộ Công nghiệp

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Khoa học Công Nghệ

Bộ LĐ TB XH

Bộ NN - PT Nông thôn

Bộ Nội vụ

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ

Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Thương mại

Bộ TN&MT vài Bộ NN&PTNT

Bộ Tư Pháp

Bộ Xây dựng

Chính phủ

Cục Bảo vệ môi trường

Cục Bảo vệ thực vật

Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng

Liên đoàn Lao động tỉnh Cao bằng - Sở Tài nguyên và Môi trường Cao bằng

Ngân hàng Nhà nước

Quốc hội

Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng

Thủ tướng Chính phủ

Tỉnh ủy Cao Bằng

Tòa án nhân dân tối cao

Tổng cục Hải quan

Tổng cục khí tượng thủy văn

Tổng cục Quản lý Đất đai

Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thuế

Tổng cục Địa chính

UBND huyện Bảo Lạc

UBND huyện Bảo Lâm

UBND huyện Hạ Lang

UBND huyện Hà Quảng

UBND huyện Hòa An

UBND huyện Nguyên Bình

UBND huyện Phục Hòa

UBND huyện Quảng Uyên

UBND huyện Thạch An

UBND huyện Thông Nông

UBND huyện Trà Lĩnh

UBND huyện Trùng Khánh

UBND Thành phố Cao Bằng

UBND Tỉnh Cao Bằng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Văn phòng Chính Phủ

1 Đang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 9


váy đẹp công sở Hôm nay : 996

2 Tháng hiện tại : 170595

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 13846997

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien