• 1Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ điều tra, thu thập thông tin khung giá đất
  • 1Hạ Lang tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động tại các mỏ đá
  • 1Toàn tỉnh thu gần 63,5 tỷ đồng từ đất
  • 1Dự án hồ Khuổi Khoán: Hoàn thành trên 80% khối lượng công trình
  • 1Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11
  • 1Họp thẩm định Báo cáo tác động môi trường Dự án Xây dựng công trình khai thác khoáng sản vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang
  • 1Không có hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép ở Sơn Lộ
  • 1Sửa đổi Thông tư về quản lý chất thải nguy hại
  • 1Rà soát, hoàn thiện đề án tổ chức "Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn 2019"
  • 1Công đoàn thành viên Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu tổ chức Tọa đàm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
1Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ điều tra, thu thập thông tin khung giá đất
1Hạ Lang tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động tại các mỏ đá
1Toàn tỉnh thu gần 63,5 tỷ đồng từ đất
1Dự án hồ Khuổi Khoán: Hoàn thành trên 80% khối lượng công trình
1Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11
1Họp thẩm định Báo cáo tác động môi trường Dự án Xây dựng công trình khai thác khoáng sản vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang
1Không có hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép ở Sơn Lộ
1Sửa đổi Thông tư về quản lý chất thải nguy hại
1Rà soát, hoàn thiện đề án tổ chức "Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn 2019"
1Công đoàn thành viên Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu tổ chức Tọa đàm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Đường dây nóng

Trang nhất » Tin Tức

Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ điều tra, thu thập thông tin khung giá đất

Ảnh minh họa.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT ngày 31/10/2019 quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất. Thông tư đề cập tới 7 tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

Kết quả giải quyết thủ tục đầu tư tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tháng 10 năm 2019

Trong tháng 10/2019 (Từ ngày 15/9/2019 đến ngày 15/10/2019) tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 07 hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường. Các hồ sơ tháng trước chuyển sang 13 hồ sơ.

Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ điều tra, thu thập thông tin khung giá đất

Ảnh minh họa.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT ngày 31/10/2019 quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất. Thông tư đề cập tới 7 tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

Họp thẩm định Báo cáo tác động môi trường Dự án Xây dựng công trình khai thác khoáng sản vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang

Toàn cảnh cuộc họp.

Ngày 26/10/2019, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Báo cáo tác động môi trường (ĐTM) do ông Đàm Văn Riểm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp thẩm định Báo cáo ĐTM của Dự án Xây dựng công trình khai thác khoáng sản vàng tại Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm.

Hạ Lang tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động tại các mỏ đá

Mỏ đá của Hợp tác xã Khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng tại xóm Bó Mu, xã Quang Long (Hạ Lang).

Có tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản đá vôi sử dụng làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường, những năm qua, việc kinh doanh, chế biến, khai thác đá làm VLXD ở huyện Hạ Lang luôn là vấn đề được quan tâm. Để hoạt động khoáng sản đi vào nền nếp, bảo vệ môi trường, tránh lãng phí tài nguyên, huyện đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác đá làm VLXD thông thường trên địa bàn.

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien