Trang nhất » Tin Tức » Đảng - Đoàn thể - Chính trị - Xã hội

Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Thứ sáu - 11/08/2017 16:17
Ngày 10/8/2017, Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhằm kiểm điểm và đánh giá hoạt động của Chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí Hoàng Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đến dự và chỉ đạo.
Đại hội tiến hành bầu Bí thư Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội tiến hành bầu Bí thư Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường có 05 đảng viên, trong đó: 04 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo từ phó phòng trở lên trong đơn vị là 04 đồng chí, đảng viên tham gia Đảng ủy Sở là 01 đồng chí, 02/05 đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Tại Đại hội, đồng chí Đàm Kiều Mai thay mặt Chi bộ thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Theo đó, nhiệm kỳ 2015 - 2017, 100% cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị tham gia học tập, tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh do Đảng ủy Sở triển khai và trong các kỳ sinh hoạt của chi bộ. Cụ thể, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện được 138 văn bản của Đảng cấp trên, những nội dung chính của Nghị quyết, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh lần thứ XII và các Chỉ thị, Nghị quyết mới ban hành. Thông tin kịp thời về tình hình thời sự và bản tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp hàng tháng. Chi bộ thường xuyên quan tâm và nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; kịp thời tiếp thu, giải đáp những vấn đề băn khoăn, thắc mắc phát sinh hàng ngày, từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Do vậy 100% CBĐV và quần chúng của Chi bộ trong thời gian qua có nhận thức và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã tổ chức kết nạp 01 đảng viên mới; công nhận 01 quần chúng cảm tình Đảng do BCH Đoàn cơ sở giới thiệu, tiếp tục chỉ đạo Chi đoàn thanh niên và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ.
 

Các đại biểu dự Đại hội.

 
Trong lãnh đạo thực hiện  nhiệm vụ chính trị, Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể: Công tác thu thập, chỉnh lý,phân loại, lập mục lục hồ sơ tài liệu đưa vào quản lý, khai thác 1.007 hồ sơ và 8.050 tài liệu văn bản hành chính các lĩnh vực của ngành; phục vụ khai thác hồ sơ, tài liệu cho 243 lượt/548 hồ sơ, điểm tọa độ độ cao nhà nước; Sao lưu dữ liệu văn bản hành chính từ năm 2012 đến 6 tháng đầu năm 2017; số hóa hồ sơ tài liệu lưu trữ lĩnh vực môi trường, thanh tra, đất đai được 1.818 hồ sơ; công khai trên website danh mục hồ sơ tài liệu lưu trữ hiện có các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường để phục vụ nhu cầu khai thác của tổ chức cá nhân; rà soát, bổ sung thành phần hồ sơ tài liệu lưu trữ các lĩnh vực: Giao đất, thuê đất, khoáng sản. Lập thủ tục tiêu hủy hồ sơ hết giá trị sử dụng theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp danh mục tài liệu phục vụ lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng.
 

Công tác Công nghệ thông tin và Website: Quản trị mạng LAN, mạng Internet, quản lý hệ thống máy chủ sở Tài nguyên và Môi trường hoạt động tốt; tập huấn sử dụng văn phòng điện tử, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; hỗ trợ khắc phục sự cố máy móc cho các phòng chuyên môn trong sở; Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông thực hiện liên thông trên Văn phòng điện tử với các Sở, ngành liên quan; chuẩn bị kỹ thuật phục vụ tốt các đợt giao lưu trực tuyến do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Tổ chức 08 lớp tập huấn phần mềm chuyên ngành cho cán bộ địa chính của Thành phố và các huyện trong tỉnh. Xây dựng và vận hành website Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. Viết và cập nhật nội dung website của Sở được 349 tin, 73 bài 86 văn bản pháp quy mới, 124 văn bản chỉ đạo điều hành, thông báo, hướng dẫn của Sở phản ánh kịp thời công tác quản lý nhà nước của Sở về các lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; nội dung website có nhiều chuyển biến phong phú, bài viết, hình ảnh, đã truyền tải tốt các nội dung cần tuyên truyền nâng cao nhận thức về tài nguyên và môi trường trong cộng đồng...

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp công nghệ thông tin thường xuyên và đột xuất của Sở giao, Trung tâm còn tổ chức công tác thực hiện và hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Trà Lĩnh và xây dựng cơ sở dữ liệu xã Bắc Hợp huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đạt 100% kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng, nhằm tăng nguồn thu và thu nhập cho cán bộ toàn đơn vị.

Với những kết quả đạt được, trong 02 năm 2015, 2016  Chi bộ đều đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên được đánh giá đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 100% đảng viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, 100% gia đình đảng viên đạt gia đình văn hóa. Hàng năm, cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa.
 
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.
 
Tại đại hội, diễn ra trong không khí dân chủ, tinh thần nghiêm túc,thẳng thắn, cởi mở. Với tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có những ý kiến đóng góp thiết thực đối với các mặt công tác lãnh đạo trong các nội dung làm việc của đại hội. Chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động và đưa ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Phát biểu tại đại hội, đống chí Hoàng Tuân biểu dương và ghi nhận những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời có những chỉ đạo nhằm định hướng hoạt động cho chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất ra Nghị quyết với các chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu 100% các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước và các văn bản của ngành Tài nguyên và Môi trường được triển khai kịp thời, đầy đủ đến mọi đảng viên và quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; hàng năm xây dựng chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% đảng viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua; kết nạp 01 đảng viên mới; công nhận 01 quần chúng cảm tình Đảng trở lên…

Sau một thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu đồng chí Đàm Kiều Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tác giả bài viết: Đ.L

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


váy đẹp công sở Hôm nay : 2792

2 Tháng hiện tại : 180924

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 12206368

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien