Trang nhất » Tin Tức » Đảng - Đoàn thể - Chính trị - Xã hội

Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương V khóa XII và các văn bản của Trung ương của tỉnh mới ban hành

Thứ ba - 01/08/2017 16:16
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đợt II/2017 cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đồng chí Nguyễn Thành Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Thành Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, Hội nghị cũng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, quy định về giám sát trong Đảng và một số chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh mới ban hành đợt 2 năm 2017 như: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017…
 

Các đại biểu dự Hội nghị.
 
Sau Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa XII, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở viết bài thu hoạch cá nhân về học tập Nghị quyết Trung ương V khóa XII.

Việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần này là một đợt sinh hoạt quan trọng trong toàn đảng bộ nói chung, giúp cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức về nội dung định hướng cho quá trình phát triển nền kinh tế của đất nước theo các mục tiêu mà Đại hội XII của Đảng đề ra.
 

Tác giả bài viết: Đ.L

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien