Trang nhất » Tin Tức » Đảng - Đoàn thể - Chính trị - Xã hội » Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ năm - 31/12/2015 08:14
Việc triển khai các nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo các chuyên đề cụ thể hàng năm luôn được Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt Đảng ủy xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của toàn ngành.
          Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐU ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng về học tập chuyên đề 2015 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 27 tháng 02 năm 2015 về học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và triển khai thực hiện theo các chuyên đề quý I: Học tập, thảo luận và đề ra hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực”;  chuyên đề quý II: Học tập, thảo luận và đề ra hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về “Trách nhiệm”; chuyên đề quý III: Học tập, thảo luận và đề ra hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về “gắn bó với nhân dân” và chuyên đề quý IV: Học tập, thảo luận và đề ra hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
         Đảng ủy Sở đã quan tâm chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các nội dung  cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo các chuyên đề từng quý tới toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở thông qua các buổi học tập Nghị quyết. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động tham gia học tập với tinh thần, thái độ nghiêm túc, có ghi chép và nắm được những nội dung cơ bản, đồng thời chỉ đạo các chi bộ, lãnh đạo các phòng, đơn vị thường xuyên triển khai học tập các bài viết về tư  tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt của các chi bộ, các cuộc họp cơ quan... Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường xác định việc thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn là cơ sở để nhân dân, các cơ quan, tổ chức có liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng tập thể và cá nhân, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng, tạo sư chuyển biến thực sự trong rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu theo các tiêu chí đạo đức đã xây dựng, rõ nét nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Sở đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, tận dụng thời gian làm việc triệt để, chấp hành nghiêm túc quy chế của Đảng bộ, chi bộ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm túc theo hướng chuyên nghiệp, văn minh và hiện đại. Tích cực tham gia bằng những việc làm thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao như: Thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, giao trả kết quả đúng hẹn, có thái độ ân cần, nhã nhặn, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với các tổ chức, người dân khi họ có yêu cầu giải quyết các thủ tục liên quan...
         Trên cơ sở kết quả đã kiểm điểm năm 2014 theo Nghị quyết TW4 (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh, Đảng ủy đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đảng viên giữ chức vụ chủ động phát huy ưu điểm, nghiêm túc sửa chữa yếu kém, khuyết điểm. Phát huy trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong đạo đức lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Trong năm 2015, Đảng ủy Sở không phát hiện và nhận được thông tin phản ánh về việc đảng viên, công chức, viên chức vi phạm tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cũng như trong thi hành công vụ.
         Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đôi lúc vẫn còn chưa hiệu quả, một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng chưa thực sự quan tâm, chưa xác định rõ việc học tập gắn liền với đạo đức và kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, ý thức  trong giải quyết công việc chưa thật sự chí công vô tư, tác phong làm việc chưa phù hợp với tác phong của công chức, viên chức Nhà nước…Để khắc phục tình trạng này, năm 2016 Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các phòng, đơn vị trong toàn Sở tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề năm 2016 gắn với nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân và tập thể; tạo phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng góp phần vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tập thể chi bộ và các đảng viên; nâng cao chất lượng trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, công chức, viên chức ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao tinh thần tự giác học tập, nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời chú trọng rà soát, lựa chọn gương điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương, khen thưởng./.

Tác giả bài viết: Đàm Kiều Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien