Trang nhất » Tin Tức » Đo đạc và Bản đồ

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ

Đó là nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam tập trung thực hiện trong năm 2018 tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 diễn ra sáng ngày 29/12. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và đại diện công chức, viên chức, người lao động của Cục.

Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến góp ý về việc “Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam”

Hội thảo lấy ý kiến góp ý về việc “Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam”

Hội thảo do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức diễn ra sáng ngày 23/6, tại Hà Nội. Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện Bộ Nội vụ, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính quy định mức thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 04 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ lĩnh vực đo đạc và bản đồ năm 2017

Đo đạc và bản đồ phải bảo đảm hạ tầng thông tin địa lý cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu quản lý không gian và các quyền chủ quyền của đất nước

Sáng 15/3, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi làm việc về triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ năm 2017. Cùng tham dự buổi làm việc có các Thứ trưởng: Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Thị Phương Hoa và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Ảnh minh họa.

Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 về việc quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Tiếp tục nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Sáng ngày 30/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Viện.

Xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ - tạo hành lang pháp lý vững chắc trong việc thực thi pháp luật và thống nhất quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ

Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới, làm căn cứ đổi mới hoạt động đo đạc và bản đồ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đo đạc tại thực địa, thành lập bản đồ, hồ sơ địa chính khu vực đất nông nghiệp tại thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa.

Tăng cường quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động ĐĐ&BĐ nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ĐĐ&BĐ, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả hoạt động đo đạc bản đồ năm 2014

Sau khi thông tư 25/2014/TT-BTNMT Quy định về bản đồ địa chính được ban hành thay thế thông tư số 55/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 quy định về thành lập bản đồ địa chính, sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã triển khai thực hiện thông qua văn bản số 978/STNMT-ĐĐBĐ ngày 14/7/2014 và hướng dẫn giao nộp sản phẩm đo đạc địa chính số 996/HD-STNMT ngày 15/7/2014.

Một số điểm mới của thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính

Ngày 19 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về Bản đồ địa chính, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2014 thay thế Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thành lập bản đồ địa chính.

Kết quả hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2012

Năm 2012, sở tài nguyên và môi trường Cao Bằng đã hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ qua nhiều kênh thông tin, đã xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thay thế quyết định số 1537/2006/Q Đ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh và ra văn bản số 1109/STNMT-ĐĐBĐ hướng dẫn triển khai thực hiện văn bản này.

Một số Quy định mới về Quản lý hoạt động Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 12/6/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ký Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, thay thế cho Quyết định số 1537/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Ngày 19/3/2012, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở, mã số QCVN 42: 2012/BTNMT.

Tình hình quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh năm 2011

Ngay từ đầu năm, Sở đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính của 07 xã, thị trấn của huyện Bảo Lâm. Đây là huyện thứ 12/13 huyện, thị của Tỉnh thực hiện đo đạc địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai. Tháng 7/2011 sau khi phương án kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính Thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An) được phê duyệt, đơn vị tư vấn đã nhanh chóng triển khai công tác lập lưới địa chính và tiến hành đo vẽ chi tiết đối với toàn bộ diện tích tự nhiên của Thị trấn Nước Hai.

Ngày 22/01/2011- chấm dứt giá trị sử dụng các bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

Ngày 08/12/2010, bộ tài nguyên và môi trường đã ra thông tư số 32/2010/ TT-BTNMT quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ thay thế quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của bộ tài nguyên và môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/01/2011.


Các tin khác

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch
Xo So Mega, căn hộ thủ thiêm dragon, cao lá rừng zn, gờ giảm tốc, samsung galaxy a8, Vinhomes Gallery Giảng Võ

1 Đang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


thời trang hàn quốc Hôm nay : 909

2 Tháng hiện tại : 71425

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 8286300

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien