Trang nhất » Tin Tức » Đo đạc và Bản đồ

Kết quả hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2012

Thứ hai - 21/01/2013 18:28
Năm 2012, sở tài nguyên và môi trường Cao Bằng đã hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ qua nhiều kênh thông tin, đã xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thay thế quyết định số 1537/2006/Q Đ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh và ra văn bản số 1109/STNMT-ĐĐBĐ hướng dẫn triển khai thực hiện văn bản này.
            Sở đã chỉ đạo triển khai hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án xây dựng bản đồ hành chính cấp huyện Hòa An và Thành phố Cao Bằng; Dự án xây dựng HSĐC và CSDL địa chính huyện Bảo Lạc, phương án kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống HSĐC Thị trấn Hòa Thuận, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa. Hoàn thành việc xây dựng lưới huyện Bảo Lạc và hai thị trấn của huyện Phục Hoà; đo đạc địa chính thị trấn Tà Lùng và 7 xã của huyện Bảo Lâm với Khối lượng hoàn thành cụ thể như sau: xây dựng lưới địa chính 170 điểm, đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 là 541 ha, đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 là 11.127 ha (vượt 2.572 ha so với kế hoạch). Sở đã tiếp nhận và thẩm định 10 phương án kinh tế - kỹ thuật, 15 dự toán và giải pháp kinh tế kỹ thuật trích đo địa chính phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đã thực hiện một số biện pháp tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng công tác đo đạc bản đồ phục vụ giải phóng mặt bằng, đã chấn chỉnh nhiều sai phạm về trình tự thủ tục quản lý và kỹ thuật nghiệp vụ, qua đó nâng cao chất lượng công tác thẩm định phương án kinh tế- kỹ thuật, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm công trình đo đạc bản đồ. Đồng thời áp dụng trình tự thủ tục linh hoạt đối với các trường hợp có yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Vì vậy, công tác đo đạc phục vụ giải phóng mặt bằng trong năm qua đã chuyển biến rõ rệt cả về tiến độ thực hiện và chất lượng sản phẩm.
           Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Hệ thống văn bản pháp luật về đo đạc bản đồ còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là quy định về thẩm quyền, nội dung về quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ chuyên ngành của UBND và cơ quan Tài nguyên Môi trường địa phương. Một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn chưa chú trọng quản lý chất lượng đo đạc bản đồ, nên phải làm đi làm lại gây dẫn đến chậm tiến độ công trình.
          Sang năm 2013, Sở tài nguyên và môi trường dự kiến tập trung đẩy mạnh các biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động đo đạc bản đồ phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời triển khai đo đạc lập bản đồ địa chỉnh ở thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa và 9 xã, thị trấn của huyện Bảo Lạc và hoàn thành việc lập dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Cao Bằng.

Tác giả bài viết: Lục Thị Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien