Trang nhất » Tin Tức » Đo đạc và Bản đồ

Một số Quy định mới về Quản lý hoạt động Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thứ ba - 07/08/2012 11:01
Ngày 12/6/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ký Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, thay thế cho Quyết định số 1537/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng.
       Phần quy định chung tại chương I nêu rõ phạm vi điều chỉnh quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ sử dụng vốn ngân sách nhà nước, khai thác thông tin và bảo vệ công trình đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh, áp dụng cho đối tượng là các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Các từ ngữ chuyên ngành được giải thích cụ thể và đầy đủ hơn.
       Quy định có 33 điều, 7 chương được sắp xếp lại và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ hiện nay. Theo đó, hệ thống bản đồ nền địa hình sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ được bổ sung thêm bản đồ địa hình lập theo thiết kế “Dự án thành lập cơ sở dữ liệu thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao khu vực các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Tuyên Quang” do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (Bộ TN&MT) bàn giao cho tỉnh năm 2011.
       Trách nhiệm trong hoạt động đo đạc và bản đồ của các cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, huyện và cán bộ địa chính xã, trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn kiểm tra nghiệm thu, các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ được quy định cụ thể dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và được quy định rõ trong chương II của Quy định này.
       Thực hiện Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ nên trong Quy định này không có nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ. Danh mục các hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép được bổ sung thêm 05 nội dung “Thành lập bản đồ hành chính các cấp” , “Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý”, “Thành lập bản đồ chuyên đề”, “Thành lập tập atlas địa lý”, “Khảo sát đo đạc công trình”.
      Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quy định tại chương III. Các dự án, phương án đo đạc và bản đồ, dự án có hạng mục đo đạc và bản đồ được Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở chuyên ngành thẩm định trình cơ quan, cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các công trình đo đạc lập bản đồ địa chính sử dụng kinh phí sự nghiệp đo đạc địa chính quy định tại Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/8/2003 Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 thì Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phần thiết kế kỹ thuật, kiểm tra dự toán và xin ý kiến thẩm định của Sở Tài chính về dự toán kinh phí trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Quy định cũng bổ sung việc lập phương án, dự toán trích đo địa chính, chỉnh lý bản đồ phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng. Nêu rõ trách nhiệm, trình tự, kinh phí kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công trình đo đạc; hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu thực hiện theo Thông tư 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
       Quy định về khai thác thông tin và bảo vệ công trình đo đạc bản đồ được quy định tại chương V. Việc cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ được quy định chi tiết đối với từng loại tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước độ tối mật, độ mật và tư liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý, bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc; trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ và sử dụng công trình xây dựng đo đạc; trách nhiệm về quản lý, sử dụng các tài liệu đo đạc và bản đồ.
Chương VI quy định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động đo đạc và bản đồ.
       Quy định giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối giúp UBND tỉnh kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này.

Tác giả bài viết: Vũ Như Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien