Trang nhất » Tin Tức » Đo đạc và Bản đồ

Tình hình quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh năm 2011

Thứ ba - 10/01/2012 15:12
Ngay từ đầu năm, Sở đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính của 07 xã, thị trấn của huyện Bảo Lâm. Đây là huyện thứ 12/13 huyện, thị của Tỉnh thực hiện đo đạc địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai. Tháng 7/2011 sau khi phương án kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính Thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An) được phê duyệt, đơn vị tư vấn đã nhanh chóng triển khai công tác lập lưới địa chính và tiến hành đo vẽ chi tiết đối với toàn bộ diện tích tự nhiên của Thị trấn Nước Hai.
        Cho đến nay, công tác đo đạc lập bản đồ địa chính của 07 xã, thị trấn huyện Bảo Lâm và thị trấn Nước Hai đã hoàn thành và nghiệm thu với khối lượng cụ thể như sau: xây dựng lưới địa chính 06 điểm, đo đạc lập BĐĐC tỷ lệ 1/500: 192,6 ha (trong đó 122,6 ha của Thị trấn Nước Hai), đo đạc lập BĐĐC tỷ lệ 1/1000: 13.492,9 ha (vượt 3.806,2 ha so với kế hoạch).         
        Sở cũng đã chỉ đạo đơn vị tư vấn lập Báo cáo khảo sát thành lập “Dự án xây dựng Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai khu đo huyện Bảo Lạc”. Trong năm 2012 sẽ hoàn thành công tác xây dựng lưới địa chính trên phạm vi toàn huyện Bảo Lạc.
         Thực hiện Quyết định số 1537/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng quy định về việc Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh, trong năm 2011 Sở đã tiếp nhận và thẩm định 15 phương án kinh tế - kỹ thuật trích đo địa chính phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.
         Bên cạnh đó, việc thực hiện Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ đối với các tổ chức hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh còn chậm. Trong năm 2011, Sở mới chỉ tiếp nhận được 03 hồ sơ xin cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ, trình Cục Đo đạc và Bản đồ cấp phép được 02 hồ sơ, còn 01 hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép. Dự kiến trong năm 2012, Sở sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động đo đạc bản đồ của một số tổ chức trên địa bàn tỉnh.
         Thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo các công tác chuyên môn về đo đạc và bản đồ, phòng Đo đạc và bản đồ đã soạn thảo 04 hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Công tác kiểm tra xác định địa giới hành chính khu vực giáp ranh giữa tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Kạn, giữa các đơn vị hành chính của Tỉnh cũng được lãnh đạo Sở cử cán bộ tham gia phối hợp giải quyết.
         Công tác quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa bàn Tỉnh trong năm qua đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nảy sinh một số vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ trong công tác đo đạc địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng ở các công trình không thuộc diện Sở trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu. Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra và đề xuất biện pháp giải quyết.
         Nhằm hướng tới quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, chất lượng nguồn nhân lực tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ hiệu quả nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2002/NĐ-CP trong đó có nội dung quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ. Hiện nay, không chỉ có cơ quan Nhà nước mà có rất nhiều tổ chức tham gia hành nghề đo đạc và bản đồ nhưng trên thực tế cơ quan quản lý Nhà nước lại chưa quản lý được triệt để các tổ chức, cá nhân này. Trong số đó, có không ít doanh nghiệp hành nghề nhưng lại không đủ năng lực đã dẫn đến việc tạo ra sản phẩm đo đạc và bản đồ có chất lượng chưa cao, gây thiệt hại đáng kể cho xã hội. Hy vọng, sau khi hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2002/NĐ-CP sẽ siết chặt được công tác quản lý năng lực hành nghề song song với việc quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ./.

Tác giả bài viết: Vũ Như Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: ông tá, hính

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien