Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Công tác quản lý và hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thứ năm - 12/06/2008 07:43
Đại diện Sở TN&MT kiểm tra công tác hoàn thổ

Đại diện Sở TN&MT kiểm tra công tác hoàn thổ

Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của nhân loại, là một nhiệm vụ có tính toàn cầu, có tính xã hội sâu sắc, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với sự quản lý nhất thống của Nhà nước.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh Cao Bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường tại địa phương đã tham mưu cho cấp trên và phối hợp các Ngành thực hiện tốt Chỉ thị 36-CT/TW; Nghị quyết 41-NQ/TW, Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 25/02/2005 của Tỉnh uỷ Cao Bằng và Kế hoạch 38-KH/TNMT ngày 03/3/2005 của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường ở tỉnh ta đã có những chuyển biến tích cực, nội dung hoạt động phong phú, đã dần dần đi vào nề nếp và phù hợp với chủ trương, chính sách xã hội hoá trong công tác bảo vệ môi trường của Đảng và Nhà nước, đạt được kết quả cao trong công tác quản lý môi trường, tuyên truyên nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường.

1. Tình hình công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường:

Về xây dựng các chính sách và ban hành các văn bản pháp luật: Trên cơ sở các quy định của Trung ương, để tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường; 03 chỉ thị và kế hoạch hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới 05/6 và chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn hàng năm; tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động các ngày kỷ niệm gửi UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hàng năm, Sở chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, hướng dẫn và thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường cho các huyện, thị. Lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cao Bằng hàng năm.

Công tác thẩm định và đánh giá tác động môi trường ở tỉnh cũng đã được nâng lên một bước. Từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 có hiệu lực thi hành thì Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh đã thụ lý và thẩm định hơn 50 báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Hàng năm, yêu cầu các đơn vị kê khai hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng tới môi trường và cấp phiếu xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho một số đơn vị. Tham gia thẩm định 32 dự án, đề án; thẩm định tờ khai và ra thông báo thu phí nước thải công nghiệp năm 2007 cho 7 đơn vị với tổng số tiền là 50.661.000 đồng và thẩm định dự toán ký quỹ phục hồi môi trường cho 23 đơn vị khai thác khoáng sản với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường đã làm thường xuyên, liên tục và có trọng điểm, cụ thể năm 2007 đã tiến hành quan trắc đối 17 cơ sở sản xuất kinh doanh, môi trường tự nhiên của 13 huyện thị. Trên cơ sở kết quả kiểm soát, đề xuất các giải pháp xử lý bảo vệ môi trường, yêu cầu phải xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Chỉ tính riêng năm 2007 đã tiến hành kiểm tra nhập khẩu phế liệu 5 lần với khối lượng là 350 tấn; xác định địa điểm được 25 dự án; kiểm tra thực địa biện pháp hoàn thổ để đóng cửa mỏ cho 9 dự án; kiểm tra môi trường tại 28 cơ sở sản xuất kinh doanh và giải quyết 11 đơn thư khiếu nại về lĩnh vực môi trường.

2. Về công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường luôn được quan tâm hàng đầu. UBND tỉnh đã triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 cho Lãnh đạo các huyện, thị, các Sở, ban ngành, đoàn thể và phòng Tài nguyên Môi trường các huyện thị. Sở tổ chức lớp tập huấn môi trường cho cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường và cán bộ địa chính xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Tính đến tháng 4 năm 2008, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết 06 Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị và các đoàn thể như: Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Tỉnh đoàn thành niên… Trong quá trình triển khai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ, phát huy sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể trong việc bảo vệ môi trường. Trong năm vừa qua đã tổ chức được 13 lớp tập huấn tại các huyện, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản pháp luật và các kiến thức về bảo vệ môi trường với 692 người tham dự là cán bộ xã, cán bộ cấp cơ sở và nhân dân; vận động được 1092 hộ gia đình tham gia ký bản cam kết thực hiện bảo vệ môi trường tại xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, thị trấn Tà Lùng huyện Phục Hoà, xã Bế Triều huyện Hoà An; xây dựng mô hình vệ sinh môi trường được 30 nhà vệ sinh hai ngăn và 18 hố ủ phân đúng kỹ thuật và chất lượng; di dời 10 chuồng gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn; tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường bằng các hoạt động như: mít tinh, cổ động và ra quân làm vệ sinh tại địa bàn thị xã, thị trấn và các khu dân cư. Đặc biệt, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh là hội đầu tiên tổ chức thành công 02 hội thi thơ và ảnh với chủ đề “Bảo vệ thiên nhiên và môi trường”. Có 270 bài thơ tham dự  cuộc thi thơ của các tác giả trong và ngoài tỉnh, trong đó có: 03 tác phẩm đạt giải nhì, 05 tác phẩm đạt giải ba, 12 tác phẩm đạt giải khuyến khích, đã tuyển chọn 100 bài thơ của 60 tác giả in thành tập thơ “Mầu xanh quê hương” phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư; cuộc thi ảnh có 216 tác phẩm tham dự, trong đó đã chọn được 120 tác phẩm tiêu biểu được treo tại triển lãm.

3. Triển khai các dự án về bảo vệ môi trường

Tính đến nay, mặc dù nguồn ngân sách của tỉnh giành cho sự nghiệp môi trường còn thấp nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường đã sử dụng kinh phí cho công tác nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các đề tài khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đã xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường từ nay đến năm 2010; thực hiện 03 dự án về điều tra đánh giá về tài nguyên và môi trường, điều tra đánh giá và dự báo biến động môi trường khi triển khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng, điều tra tìm kiếm khai thác nước ngầm ở Lục Khu - Hà Quảng; xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2003 - 2010 và kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2003 - 2010 tỉnh Cao Bằng; triển khai xây dựng trên 700 hầm khí Biogas; triển khai xây dựng 02 dự án: “Quy hoạch chi tiết quản lý khai thác, bảo vệ môi trường sông Bằng, sông Hiến thuộc địa phận huyện Hoà An và thị xã Cao Bằng” và “Đầu tư trạm quan trắc phân tích môi trường và mạng lưới điểm môi trường tỉnh Cao Bằng”.

4. Những hạn chế cần khắc phục.

Trong những năm qua, nhận thức của cộng đồng người dân về bảo vệ môi trường đã tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn cần được tiếp tục quan tâm và giải quyết. Số lượng cán bộ làm công tác quản lý môi trường còn ít, hạn chế về chuyên môn, thiếu trang thiết bị quan trắc giám sát môi trường. Việc đầu tư cho xử lý ô nhiễm chưa được quan tâm đúng mức như vấn đề xử lý chất thải bệnh viện, chỉ có 6/15 bệnh viện được đầu tư lò đốt chất thải y tế nhưng không được sử dụng hiệu quả vì thiếu kinh phí vận hành, chỉ có 01 bệnh viện được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng đảm bảo tiêu chuẩn. Một số doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện Luật bảo vệ môi trường, chất thải phát sinh chưa được xử lý triệt để. Hệ thống văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập, vì vậy để có cơ chế quản lý phù hợp với yêu cầu hiện nay cần phải có sự sửa đổi bổ sung nhằm tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Một số kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế vể bảo vệ môi trường.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về BVMT cho toàn thể cán bộ, công nhân và các cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, các hội quần chúng, hội nghề nghiệp và các phong trào quần chúng về bảo vệ môi trường.

Nâng cao hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, tăng cường công tác tổ chức, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quan trắc môi trường. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý, dành đủ 1% ngân sách Nhà nước chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Đầu tư xây dựng lò đốt rác thải y tế, hệ thống xử lý nước thải tại các bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh.

Nghiên cứu, nhân rộng và phổ biến các mô hình tổ chức thu gom rác thải; ứng dựng các mô hình xử lý môi trường nông thôn như: Nhà vệ sinh hai ngăn, hầm Biogas, hố ủ phân, di dời gia súc ra khỏi ngầm nhà sàn./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 17


váy đẹp công sở Hôm nay : 2287

2 Tháng hiện tại : 180419

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 12205863

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien