Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Lan tỏa phong trào, mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng

Thứ hai - 18/11/2019 09:40
Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. Bên cạnh các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, còn có sự tham gia đóng góp tích cực của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng trong công tác BVMT, giúp cho bức tranh môi trường nông thôn của tỉnh ngày càng xanh - sạch - đẹp - an toàn.
Đoàn viên thanh niên vệ sinh đường phố tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An.

Đoàn viên thanh niên vệ sinh đường phố tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An.

NHỮNG MÔ HÌNH, CÁCH LÀM SÁNG TẠO
          Là một trong những tổ chức Hội có nhiều điểm sáng trong BVMT, Hội Phụ nữ tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò chủ lực của phụ nữ trong công tác BVMT, đồng thời, chủ động kết nối, huy động nguồn lực hỗ trợ hội viên phụ nữ chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh tế. Từ năm 2016, mô hình thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” triển khai đến nay với sự tham gia của các hội viên phụ nữ. Các hội viên tham gia mô hình được tập huấn và hướng dẫn tận tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, Thành phố. Mô hình nhận được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của các hội viên phụ nữ cũng như đông đảo người dân. Các cấp hội đã chủ động phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia thực hiện tiến trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Hàng năm có trên 140.000 lượt hội viên phụ nữ được hướng dẫn, cung cấp thông tin, kiến thức. Tổ chức 66 cuộc truyền thông kiến thức với trên 4.500 lượt hội viên. Có 261 cá nhân, 260 tập thể tiêu biểu được biểu dương, nêu điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" trong các cấp Hội. Tính đến tháng 9 năm 2019 đã có 18/18 xã trên địa bàn huyện Nguyên Bình đăng ký triển khai mô hình.  Từ năm 2016, toàn huyện Hòa An có trên 90% hộ gia đình hội viên tham gia đăng ký; Các cơ sở hội tổ chức nhiều hoạt động vệ sinh môi trường với 3.958 công lao động, khơi thông 2.355m kênh mương, thu gom xử lý trên 0,2 tấn rác thải, vệ sinh công trình công cộng, phát quang đường giao thông. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 311 mô hình mang tên: Mô hình gia đình 5 không, 3 sạch, mô hình xử lý rác thải tại hộ, mô hình hạn chế sử dụng túi nilon, mô hình giáo dục hành động vệ sinh,…

Với mô hình xây dựng “Bể chứa thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng", Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác thu gom, tập kết rác thải vào bể nơi đã được triển khai mô hình; có thể nhận rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh bằng nguồn kinh phí Chương trình xây dựng nông thôn mới, các nguồn kinh phí khác; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý triệt để chất thải đã được thu gom, tập kết để phù hợp với địa phương. Kết quả, trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường lắp đặt xong 192 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại 05 xã: Thông Huề, Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh;  Bế Triều, huyện Hòa An; Quang Hán, huyện Trà Lĩnh; Huy Giáp, huyện Bảo Lạc. Đến tháng 6 năm 2019, UBND huyện Trùng Khánh lắp đặt tổng số 72 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Mô hình được triển khai thực hiện giúp người dân thu gom, tập kết bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, góp phần hạn chế những tác động xấu đến môi trường đất nước, không khí gây ra bởi tình trạng vứt chất thải nguy hại bừa bãi ra ngoài môi trường.

Mô hình "Tuyến đường tự quản"; “Tuyến đường Thanh niên tự quản”; “Tuyến đường Phụ nữ tự quản”; “Tuyến đường Cựu Chiến binh tự quản” bắt đầu triển khai năm 2017 đến nay triển khai các huyện (Trà Lĩnh, Phục Hòa, Hòa An), thực hiện lồng ghép các hoạt động khác của Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp phụ nữ. Tại huyện Trà Lĩnh: Các tuyến đường tự quản được vệ sinh và phát quang hàng tháng, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Tại huyện Phục Hòa: Các chi hội được giao, quản lý các tuyến đường bê tông liên thôn có chiều dài khoảng từ 300m đến 2000m. Định kỳ hàng năm, Đoàn viên thanh niên, Chi hội phụ nữ tổ chức ra quân vệ sinh, phát quang các tuyến đường 02 lần/năm. Tại huyện Hòa An: Các Chi hội được giao các tuyến đường có chiều dài mỗi tuyến từ 0,5km - 2km; toàn huyện có trên 100 tuyến đường tự quản với tổng chiều dài trên 100km. Định kỳ Đoàn viên thanh niên, Chi hội phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh tổ chức ra quân phát quang, vệ sinh các tuyến đường.

Phong trào cộng đồng chung tay bảo vệ cây cổ thụ được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền và cộng đồng người dân địa phương về công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường, trong đó có cây cổ thụ quý hiếm cần được công nhận là cây DSVN. Việc tổ chức công nhận cho 01 mô hình cộng động chung tay bảo vệ cây cổ thụ bắt đầu từ việc nắm thông tin từ cơ sở cung cấp, tổ chức đi cơ sở khảo sát, đo đạc, chụp ảnh lấy mẫu lá, hoa và quả theo tiêu chí của Hội đồng cây Di sản Việt Nam (DSVN) đối với cây được công nhận là cây DSVN; lập hồ sơ trình Hội đồng cây DSVN xét. Kết quả: Tổ chức công nhận được 3 cây DSVN và 01 rừng cây DSVN. Đến nay tỉnh Cao Bằng đã có 11 cây cổ thụ, và 01 rừng cây nghiến cổ thụ gồm 82 cá thể được công nhận là cây DSVN. Mô hình đã được xã hội hóa trong khâu tổ chức thực hiện, có tính lan tỏa lớn trong cộng đồng địa phương.

Phong trào "Di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở" do Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp với Hội Nông dân các huyện, Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở xã phối hợp triển khai từ năm 2018 tại xã Quang Vinh, huyện Trà Lĩnh với tổng kinh phí là 220.450.000 đồng (Nhà nước hỗ trợ: 101.500.000 đồng; nhân dân đóng góp: 118.950.000 đồng). Năm 2019 tại xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm. Kinh phí hàng năm do Trung tâm môi trường nông thôn - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ tổng kinh phí là 266.500.000 đồng (Nhà nước hỗ trợ: 102.000.000 đồng; nhân dân đóng góp: 164.500.000 đồng). Kết quả: Năm 2018 hỗ trợ xây dựng được 15 chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở; Năm 2019 hỗ trợ xây dựng được 20 chuồng trại gia súc, gia cầm ra khổi gầm sàn nhà ở. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình và phấn dấu đến năm 2025 sẽ di dời hết chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm nhà ở.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH BVMT

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong công tác BVMT đã đem lại những kết quả quan trọng, thu hút sự quan tâm ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các cấp, ngành, cộng đồng dân cư. Từ những mô hình đó đã có nhiều phong trào, cuộc vận động đa dạng, thiết thực về BVMT được hình thành trên các địa bàn dân cư. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường địa phương; tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi của người dân về BVMT. Các hộ gia đình đã tự nguyện thu gom rác vào nơi tập trung để đem đến nơi tập kết; chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh. Nhiều nơi đã lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ BVMT làm một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa'', "Khu dân cư văn hóa''. Kết quả đã góp phần tích cực trong việc hoàn thành các tiêu chí môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Tuy nhiên, trong hoạt động của các mô hình vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai xây dựng các mô hình điểm về BVMT chưa đồng đều, có nơi còn giao khoán công việc cho các tổ chức, đoàn thể; công tác tuyên truyền, vận động BVMT chưa sâu rộng; sự phối hợp thông tin về BVMT giữa các ngành, tổ chức đoàn thể còn hạn chế; ý thức BVMT chưa tạo thành thói quen, nếp sống của phần lớn người dân; kinh phí triển khai các hoạt động BVMT còn hạn chế, chưa thể nhân rộng ở nhiều địa phương.

Để thúc đẩy xã hội hóa công tác BVMT, tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về BVMT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các cấp chính quyền cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVMT; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước về BVMT; phát động các phong trào tự quản, giám sát của nhân dân, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn lợi ích trong sử dụng tài nguyên; tăng cường sự đồng thuận của xã hội đối với công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Mặt khác, các địa phương cần huy động nhiều nguồn lực xã hội để xây dựng, duy trì những mô hình đang hoạt động và nâng cao ý thức BVMT của người dân; đồng thời xây dựng các mô hình cộng đồng tham gia BVMT gắn với từng đối tượng cụ thể, có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng đối với các mô hình hoạt động hiệu quả.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 5032

  2 Tháng hiện tại : 12113

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14098173

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien