Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thứ tư - 31/01/2018 15:41
Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) nhằm cụ thể hóa các quy định của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh.
Đoàn viên thanh niên các đơn vị ra quân hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6 tại thành phố Cao Bằng. (Ảnh H.H).

Đoàn viên thanh niên các đơn vị ra quân hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6 tại thành phố Cao Bằng. (Ảnh H.H).

tháng 7 năm 2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng đến năm 2020; Bộ thủ hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2025; Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2017, hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017. Tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2017 tại thành phố Cao Bằng và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 tại huyện Nguyên Bình. Phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức thành công sự kiện trồng hơn 80 nghìn cây xanh tại Khu di tích Pác Bó trong Chương trình "Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam" do Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk khởi xướng. Tổ chức 07 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Công tác thẩm định và cấp giấy phép môi trường cũng được quan tâm và chú trọng không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng. Trong năm cấp Giấy xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường: 06 hồ sơ; Cấp Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: 16 hồ sơ. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: 09 hồ sơ. Thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: 01 hồ sơ. Tổ chức thẩm định Phương án Cải tạo phục môi trường: 02 hồ sơ. Cấp Quyết định chứng nhận cơ sở đã hoàn công trình bảo vệ môi trường trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: 03 hồ sơ. Cấp giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường cho đơn vị với số tiền hơn 1 tỷ 525 nghìn đồng. Thẩm định và ra thông báo thu phí nước thải công nghiệp cho các đơn vị là 315 triệu 647 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong năm đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát được 56 cơ sở; thanh tra, kiểm tra 21 cơ sở. Hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020; Hướng dẫn các cơ sở tắm rửa, lưu giữ lợn và giết mổ lợn trên địa bàn tỉnh thực hiện các thủ tục về môi trường, đất đai và tài nguyên nước; hướng dẫn huyện Nguyên Bình xử lý hóa chất thu giữ được từ hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật; phúc đáp đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường Thạch An về hướng dẫn xử lý môi trường điểm chôn lấp lợn chết. Thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm soát chất lượng môi trường tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Phân tích ba thành phần môi trường được 252 mẫu, gồm nước mặt, nước dưới  đất và không khí tại 13 huyện, thành phố. Tần suất quan trắc được thực hiện 3 lần/năm. Ngoài ra, việc xử lý, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân về ô nhiễm môi trường cũng được chú trọng, nêu cao hiệu quả xử lý, đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường cho người dân.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về BVMT vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: Một số dự án xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng công ích chưa được bố trí kinh phí triển khai thực hiện là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ xử lý đã đề ra. Hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt chưa được đồng bộ, có 02/14 đô thị có hệ thống xử lý nước thải. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt còn thấp, tập trung vào thành phố, thị trấn, thị tứ. Khu vực nông thôn, chưa có đơn vị thu gom, xử lý và đã hình thành những điểm tập kết rác thải tạm, tự phát gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. Đặc biệt, phần lớn các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt không thực hiện đúng quy trình vận hành.

Để tăng cường công tác BVMT, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 ban hành quy định về quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; quy định Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch và Dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2019; Quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các chính sách pháp luật về BVMT.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien