Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Cảnh đốt rơm rạ tại một thửa ruộng thuộc phường Sông Hiến

Nên tránh đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa

Hiện nay trên địa bàn thị xã Cao Bằng và huyện Hoà An đang đi vào thời gian cao điểm thu hoạch lúa vụ mùa. Biện pháp thu hoạch lúa của người dân là gặt bằng tay, sau đó tuốt máy, sản phẩm chính sau mùa vụ là thóc và rơm rạ.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh và một số chất độc hại trong không khí xung quanh

Ngày 07 tháng 10 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Ban hành kèm theo theo Thông tư này hai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Quy định về xây dựng và quản lý các chỉ thị môi trường quốc gia

Ngày 11 tháng 8 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 09/2009/TT-BTNMT quy định về xây dựng và quản lý các chỉ thị môi trường quốc gia.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại trọng đất

Ngày 18 tháng 7 năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Một số nhiệm vụ trong Kế hoạch của Bộ tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW

Ngày 09 tháng 7 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghệ và cụm công nghiệp

Ngày 15 tháng 7 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC), khu công nghệ (KCN) và cụm công nghiệp (CCN).

Toàn cảnh lễ ra quân

Lễ ra quân hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2009

Ngày 5/6/2009, tại khuôn viên tượng đài Bác Hồ Trung tâm thị xã Cao Bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên, Thị đoàn thị xã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2009.

Các Chi hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường huyện Hạ Lang tích cực hoạt động trong sự nghiệp bảo vệ môi trường tại địa phương

Được thành lập từ năm 2006, các Chi hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường huyện Hạ Lang vẫn thường xuyên hoạt động tốt trong công tác Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tại cơ sở. Chi Hội phòng giáo dục Đào tạo huyện hướng dẫn các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên trường phổ thông của huyện có ý thức về Bảo vệ môi trường, có kế hoạch định kỳ cho các trường tham gia tổng vệ sinh khu vực trường lớp, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường mỗi đợt Tết đến xuân về, chăn sóc bảo vệ cây xanh mới trồng tại các trường.

Ký kết Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững

Ký kết Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững

Ngày 27 tháng 5 năm 2009, Sở Tài nguyên và Môi trường và Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ ký kết Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 31 tháng 12 năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Hội thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường các Trường Trung học cơ sở: Hợp Giang - Hoà Chung - Ngọc Xuân

Hội thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường các Trường Trung học cơ sở: Hợp Giang - Hoà Chung - Ngọc Xuân

Ngày 27 tháng 02 năm 2009, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng và Phòng Giáo dục thị xã Cao Bằng tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường các Trường Trung học sơ sở: Hợp Giang - Hoà Chung - Ngọc Xuân tại sân trường Trường Trung học cơ sở Hợp Giang thị xã Cao Bằng.

Hiện trạng chất thải y tế nguy hại trong địa bàn thị xã Cao Bằng

Chất thải y tế nguy hại (CTYTNH) chứa các yếu tố nguy hại cho sức khoẻ con người và môi trường như: Dễ lây nhiễm, gây ngộ độc, phóng xạ, dễ cháy, dễ ăn mòn hoặc có đặc tính nguy hại khác nếu những chất thải này không được tiêu huỷ an toàn. Có thể phân loại CTYTNH thành 04 loại như sau:

Tổ chức buổi Ngoại khóa về môi trường với chủ đề “Hành trình xanh”

Tổ chức buổi Ngoại khóa về môi trường với chủ đề “Hành trình xanh”

Ngày 20 tháng 02 năm 2009, Trường trung học sơ sở Sông Hiến I phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức buổi Ngoại khoá về môi trường với chủ đề “Hành trình xanh” dưới hình thức thi tìm hiểu môi trường.

Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường

Ngày 18 tháng 9 năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường.

Hội thảo khoa học giới thiệu Dự án thí điểm: Sáng kiến bảo tồn hành lang đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng

Hội thảo khoa học giới thiệu Dự án thí điểm: Sáng kiến bảo tồn hành lang đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng

Được sự hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), ngày 10 tháng 02 năm 2009, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo khoa học giới thiệu Dự án thí điểm “Sáng kiến bảo tồn hành lang đa dạng sinh học” tỉnh Cao Bằng.

Cảm hứng cuộc thi viết về môi trường tỉnh Cao Bằng

Chúng ta đều biết có 4 yếu tố cơ bản giữ cho quả Địa cầu trong thế cân bằng sinh thái mà người ta quyen gọi là 4 Quyển: Sinh Quyển, Thuỷ Quyển, Địa Quyển, Khí Quyển. Đấy chính là thiên nhiên và môi trường, là cuộc sống xung quanh chúng ta, là sự sống của chúng ta.

Lễ tổng kết - trao giải cuộc thi viết về môi trường

Lễ tổng kết - trao giải cuộc thi viết về môi trường

Sáng ngày 07/01/2009, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ tổng kết - trao giải cuộc thi viết bảo vệ thiên nhiên và môi trường năm 2008.

Đánh giá kết quả cuộc thi viết chủ đề bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2008

Được sự nhất trí của UBND tỉnh Cao Bằng tại công văn số 596/UBND-CV ngày 7 tháng 4 năm 2008 về việc nhất trí và giao cho Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi viết Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2008.

Phụ nữ Cao Bằng tham gia công tác bảo vệ môi trường

Hiện nay, tình trạng môi trường tại nhiều nơi trong tỉnh đã và đang ngày càng bị ô nhiễm do các hoạt động kinh tế – xã hội như: Khai thác quặng, cát sỏi, đào đãi vàng, xây dựng, vận chuyển đất đá... làm ô nhiễm nguồn nước, tạo ra bụi bẩn; Tình trạng rác thải bị vứt bừa bãi, nước thải, các nguồn phân chưa qua xử lý thải ra sông suối ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng sâu bệnh gia tăng; Đất, nước, không khí, thậm chí cả thực phẩm bị ô nhiễm đang là vấn đề đáng báo động. Vì vậy ô nhiễm môi trường sinh thái, ô nhiễm môi trường sống đe doạ cuộc sống của con người đang đặt ra nhiều vấn đề mà các ngành, các cấp cần phải quan tâm chỉ đạo giải quyết triệt để; cần phải tạo ra sự nhận thức đúng đắn và có hành động kịp thời để ngăn chặn nguyên nhân ô nhiễm và tác hại của ô nhiễm môi trường đối với con người nói chung và sức khoẻ phụ nữ và trẻ em nói riêng.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch
Xo So Mega, căn hộ thủ thiêm dragon, cao lá rừng zn, xsmb, gờ giảm tốc

1 Đang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 20


thời trang hàn quốc Hôm nay : 2050

2 Tháng hiện tại : 64428

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 8182248

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien