Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Công tác thu ngân sách từ đất đai trên địa bàn tỉnh khó đạt dự toán giao

Thứ ba - 20/12/2016 08:41
Đề án thu ngân sách từ đất đai (gọi tắt là Đề án) giai đoạn 2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung) được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng đất đai; khắc phục tình trạng lãng phí trong sử dụng đất; tăng thu ngân sách cho tỉnh... Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Đề án còn nảy sinh nhiều bất cập, dẫn đến công tác thu ngân sách từ đất khó đạt dự toán giao hằng năm.
Khu đất trụ sở Hợp tác xã Hồng Tiến tại tổ 10, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng chưa có người đăng ký đấu giá.

Khu đất trụ sở Hợp tác xã Hồng Tiến tại tổ 10, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng chưa có người đăng ký đấu giá.

Đề án giai đoạn 2015 - 2020 xác định rõ các nguồn thu tiền sử dụng đất, gồm: Đấu giá đất ở các khu quy hoạch tại Thành phố, trung tâm các huyện, các khu kinh tế cửa khẩu; bán đấu giá đất các trụ sở, các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo môi trường trong đô thị, phải di dời theo quy hoạch; đấu giá đất để cho thuê đất sản xuất, kinh doanh - dịch vụ; thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở mới và tái định cư tại địa bàn các huyện, Thành phố; thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền từ việc công nhận, hợp thức đất công, đất dôi dư, đất xen kẹt cho các hộ gia đình, cá nhân; Thu tiền sử dụng đất từ phần dôi dư sau khi đã thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao). 

Đồng thời, Đề án điều chỉnh, loại bỏ nguồn thu từ xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai (vì đây là nguồn thu không ổn định); loại bỏ nguồn thu từ giao đất có thu tiền sử dụng đất, nguồn thu từ việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất một lần đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (do không phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013). Bổ sung nguồn thu từ việc chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sang thuê đất đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; đất do quốc phòng - an ninh quản lý có sử dụng vào mục đích sản xuất theo quy định của Luật Đất đai 2013. 

Ông Nguyễn Thành Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết: Mục tiêu của Đề án là toàn diện, nếu thực hiện tốt sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng đất đai; khắc phục tình trạng lãng phí trong sử dụng đất; làm cơ sở cho việc rà soát đất đai, đặc biệt là đối với đất công, đất dôi dư; xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách của tỉnh phù hợp với quy định và tình hình, điều kiện cụ thể và làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch Thu ngân sách từ đất hằng năm. Qua đó đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách cho tỉnh đạt khoảng 150 - 250 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc khai thác, tạo nguồn thu từ đất đai trên địa bàn tỉnh hiện chưa xứng với tiềm năng, chưa có kế hoạch, biện pháp cụ thể, thiếu tính chủ động dẫn đến số thu khó đạt, không đạt dự toán UBND tỉnh giao. 

Trên cơ sở các địa chỉ đã xây dựng giá trong năm 2016 cộng với một số địa điểm mới được bổ sung dịp cuối năm, năm 2016, tỉnh dự kiến thu 184 tỷ 500 triệu đồng từ đất đai. Để thu được số tiền trên, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 3 quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở và công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh, gồm: Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 29/1/2016 của UBND tỉnh về việc đấu giá QSDĐ ở và công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất (đợt 1) năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Quyết định 1715/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung đấu giá QSDĐ năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Quyết định 2097/QĐ-UBND về việc bổ sung đấu giá QSDĐ (đợt 3) năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Đến 30/11, toàn tỉnh thu được 63 tỷ đồng, dự kiến đến 31/12 tổng thu từ đất đạt 110 tỷ đồng, bằng 66,67% kế hoạch. Các địa điểm đã tổ chức đấu giá thành công gòm: 08 lô đất tại thị trấn huyện Bảo Lạc, trụ sở cũ Bảo hiểm Xã hội, trụ sở cũ Phòng Kinh tế Thành phố, 21 lô bờ suối khu tái định cư phường Đề Thám, Thành phố, 04 lô lô 20 Đề Thám, Thành phố. Thành phố là địa bàn có dự kiến số thu cao nhất là 157 tỷ 700 triệu đồng với 7 vị trí đất đấu giá, đến nay một số địa điểm đang trong quá trình thực hiện các thủ tục trình phê duyệt giá cụ thể, giá khởi điểm. Huyện Hòa An, theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng 1 lô đất với diện tích 7.441 m2, dự kiến thu 2,5 tỷ đồng, song do vướng thủ tục điều chỉnh quy hoạch nên đến nay chưa thực hiện được, UBND huyện Hòa An đã trình UBND tỉnh xin bổ sung thêm một số vị trí mới.

Việc thu tiền sử dụng đất Khu phức hợp nhà ở, thương mại dịch vụ đầu cầu Ngọc Xuân thuộc tổ 7, phường Sông Hiến (Thành phố) với tổng diện tích 15.400 m2 do Tổng Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng - Công ty TNHH làm chủ đầu tư, tuy là khu đất “sạch” song còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư (hiện chưa có quyết định chấp thuận đầu tư dự án), do vậy, hiện Tổng Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng - Công ty TNHH đã kiến nghị chuyển sang kế hoạch năm 2017. 

Ông Nguyễn Thành Hải (Phó Giám đốc Sở TN&MT) cho biết thêm, nguyên nhân chính dẫn đến công tác đấu giá QSDĐ năm 2016 trên địa bàn tỉnh chậm so với kế hoạch đã đề ra là do trình tự, thủ tục điều tra, khảo sát, xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá cụ thể, giá khởi điểm còn rườm rà, phức tạp; khó khăn trong việc điều tra thu thập thông tin do thị trường chuyển nhượng ít; khó khăn trong việc xác định nguồn kinh phí, lựa chọn đơn vị tư vấn định giá đất; một số vị trí còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi, bồi thường giải phóng khu vực đất đấu giá; việc bố trí kinh phí cho đầu tư hạ tầng cơ sở khu đất đấu giá còn hạn chế; tâm lý khách hàng thường tham gia đấu giá vào thời điểm cuối năm nên cũng ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện.

Bên cạnh đó, giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm một số vị trí còn cao. Điển hình như khu đất trụ sở Hợp tác xã Hồng Tiến, rộng trên 459 m2, tại tổ 10, phường Hợp Giang (Thành phố), từ năm 2015 đến nay không có người đăng ký đấu giá. 

Để đảm bảo nguồn thu ngân sách từ đất đai, sau khi rà soát lại Kế hoạch năm 2016, Sở TN&MT đã phối hợp với UBND các huyện, Thành phố đề xuất, trình bổ sung thêm một số địa điểm mới như: Trung tâm thương mại Cửa khẩu Trà Lĩnh; lô 20 khu đô thị mới Đề Thám, Thành phố; trụ sở Khối đoàn thể tỉnh... 
Những năm tiếp theo, để thu ngân sách từ đất đai, vượt dự toán UBND tỉnh giao hằng năm, tỉnh làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai. UBND các huyện, Thành phố kiểm soát chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lập quy hoạch các khu dân cư, rà soát quỹ đất công, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành liên quan làm tốt công tác phối hợp, tổng hợp, xây dựng kế hoạch sử dụng đất, đấu giá đất hằng năm, đồng thời xác định giá đất cụ thể, bố trí vốn giải phóng mặt bằng tạo mặt bằng “sạch”, xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ cho việc đấu giá QSDĐ...  

Tác giả bài viết: KX - ĐL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien