Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Khẩn trương xử lý sai phạm trong sử dụng đất tại Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến

Thứ tư - 06/06/2018 10:30
Từ năm 2012, Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến được UBND tỉnh giao 5.353,5 m2 đất tại tổ 7, phường Sông Hiến (Thành phố) dưới hình thức không thu tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Trung tâm. Tuy nhiên, Trung tâm đã có một số sai phạm cần khắc phục, như: sử dụng đất không đúng mục đích, chưa đầu tư xây dựng theo đúng quy mô của dự án và chậm tiến độ theo Giấy chứng nhận đầu tư...
Khu đất Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến làm nơi đỗ xe và bãi rửa xe.

Khu đất Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến làm nơi đỗ xe và bãi rửa xe.

KỲ VỌNG VÀO MỘT DỰ ÁN

Tháng 1/2011, Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến được cấp Giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề thêu ren và dệt khăn trình độ sơ cấp, quy mô tuyển sinh mỗi nghề 60 học viên/năm. Tháng 2/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho Trung tâm được phép đào tạo nghề hàn điện và thêu ren, trình độ sơ cấp, quy mô tuyển sinh mỗi nghề 30 học viên/năm.

Theo Dự án đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư dự án, Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến sau khi được UBND tỉnh giao đất (trong 50 năm), sẽ đầu tư 69,7 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho nhu cầu làm việc, nuôi dưỡng, dạy và học nghề, phục hồi chức năng cho các cháu tàn tật, nhiễm chất độc da cam, trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn... Theo dự án, Trung tâm sẽ xây dựng 1 nhà điều hành và dạy nghề quy mô 4 tầng, diện tích 1 sàn 765 m2; 1 nhà xưởng dệt và kho diện tích 480 m2; 1 nhà nội trú quy mô 3 tầng, diện tích 1 sàn 320,8 m2 và một số hạng mục phụ trợ khác. Thời gian khởi công từ quý I/2013, dự kiến quý II/2015 hoàn thành công trình đưa vào sử dụng sẽ tiếp nhận và đáp ứng nhu cầu cho khoảng 250 - 300 trẻ khuyết tật, mồ côi, nạn nhân chất độc da cam.

NHIỀU SAI PHẠM

Thực hiện dự án, đến nay trên khu đất của Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến đã đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình, gồm: 1 dãy nhà chăn nuôi diện tích khoảng 160 m2; 1 dãy nhà tạm 5 gian diện tích khoảng 180 m2 dùng để học viên và công nhân ở; 1 nhà kho diện tích khoảng 150 m2 sử dụng để tập kết và trung chuyển các loại hàng hóa; 1 nhà xưởng diện tích khoảng 450 m2 được Trung tâm sử dụng làm xưởng dạy nghề dệt khăn mặt và làm nơi sửa chữa ô tô; 1 nhà kho diện tích khoảng 150 m2 được Trung tâm cho Công ty TNHH Đức Thiện Cao Bằng thuê làm nơi sản xuất đá pha lê và nước lọc; 1 nhà để xe diện tích khoảng 240 m2. Ngoài ra, Trung tâm còn sử dụng một phần đất làm bãi đỗ xe, rửa xe cho Nhà xe 42 chạy tuyến Cao Bằng - Hà Nội.

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, việc Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến cho Công ty TNHH Đức Thiện Cao Bằng thuê 150 m2 nhà kho để làm nơi sản xuất đá pha lê và nước lọc; xây 1 dãy chuồng chăn nuôi và 1 nhà kho để tập kết và trung chuyển hàng hóa; sử dụng vị trí dự kiến xây dựng Nhà điều hành và dạy nghề làm bãi đỗ và rửa xe ô tô là không đúng với mục đích sử dụng được UBND tỉnh giao đất. Tiến độ thực hiện dự án chậm, mới hoàn thành 1 hạng mục chính là nhà xưởng dạy nghề và 1 nhà để xe theo dự án. Các hạng mục khác, như: dãy chuồng chăn nuôi, dãy nhà tạm cho học viên và công nhân ở, 1 nhà kho để tập kết và trung chuyển hàng hóa, 1 nhà kho cho thuê được xây dựng không đúng dự án đầu tư và Giấy phép xây dựng đã được cấp. Việc thực hiện chăn nuôi lợn, sửa chữa ô tô, bãi đỗ xe, rửa xe ô tô (không có trong dự án đầu tư) trong khu đất được giao đã phát sinh số lượng, khối lượng các loại chất thải rắn, nước thải, chất thải nguy hại khác không đúng với Bản cam kết bảo vệ môi trường đã lập.

Là cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật, nhưng thực tế theo báo cáo của Phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ năm 2015 đến nay Trung tâm mới mở được 1 lớp đào tạo nghề thêu ren cho 20 học viên (năm 2016). Trung tâm hiện không có lớp đào tạo nghề nào. Như vậy, Trung tâm không đạt được mục tiêu đã đặt ra ban đầu là phục vụ nhu cầu làm việc, nuôi dưỡng, dạy và học nghề, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam. Bà Vũ Thị Ngọc Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến cho biết: Trung tâm đã đầu tư khoảng 5 tỷ đồng để san lấp, tạo mặt bằng, đầu tư một số hạng mục công trình theo dự án được phê duyệt. Do Trung tâm đang thiếu vốn đầu tư và chưa tiếp cận được các nguồn vốn khác nên sẽ không thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại theo đúng quy mô dự án và Giấy chứng nhận đầu tư đã được UBND tỉnh cấp...

KHẨN TRƯƠNG XỬ LÝ SAI PHẠM TRONG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TRUNG TÂM

Nhận thấy Trung tâm có những dấu hiệu sai phạm trong sử dụng đất được giao. Cuối năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai đối với Trung tâm. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý tình hình quản lý, sử dụng đất của Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến (số 693/BC-STNMT ngày 4/5/2018) gửi UBND tỉnh và các cơ quan chức năng. Theo đó, đến ngày 13/4/2018, Trung tâm đã thực hiện chấm dứt hợp đồng, không cho Công ty TNHH Đức Thiện Cao Bằng thuê lại nhà xưởng; đã xuất bán một số vật nuôi, không tăng thêm số lượng vật nuôi và cam kết sẽ chấm dứt hoạt động chăn nuôi trong tháng 5/2018... Trung tâm không tiếp tục đầu tư, xây dựng Trung tâm theo đúng quy mô Dự án đầu tư đã được phê duyệt. Trung tâm đề nghị tiếp tục được sử dụng diện tích khoảng 1.700 m2 (phần đất phía sau của Trung tâm Kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng) cho hoạt động của Trung tâm, phần diện tích còn lại sẽ trả lại cho Nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng xem xét: Cho chủ trương thu hồi một phần diện tích đất đã giao cho Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến tại Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thu hồi và giao đất xây dựng công trình Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến, tỉnh Cao Bằng; tiếp tục cho Trung tâm dạy nghề người tàn tật Học Yến quản lý, sử dụng khoảng 1.700 m2 đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến, theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xác định cụ thể tại thực địa ranh giới, diện tích khu đất thu hồi và ranh giới, diện tích khu đất tiếp tục giao cho Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến quản lý, sử dụng.

Giao cho UBND thành phố Cao Bằng thực hiện công tác kiểm đếm, đền bù, hỗ trợ cho Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất theo quy định hiện hành.
Hy vọng, UBND tỉnh sớm chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện những đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường để việc giao đất cho Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Học Yến đảm bảo đúng mục đích sử dụng, tránh thất thoát nguồn lực đất đai nhà nước.

Tác giả bài viết: Minh Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien