Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Kiểm tra thực địa, đánh giá kết quả xây dựng phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của Dự án Kè bờ trái sông Hiến

Thứ hai - 04/06/2018 14:36
Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, đánh giá kết quả xây dựng phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của dự án Kè bờ trái sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Km0+00 - Km2+00) theo đề nghị của UBND thành phố Cao Bằng.
Kiểm tra thực địa Dự án Kè bờ trái sông Hiến, thành phố Cao Bằng.

Kiểm tra thực địa Dự án Kè bờ trái sông Hiến, thành phố Cao Bằng.

Các thành viên trong cuộc họp đã tiến hành đi kiểm tra thực địa khu vực thu hồi đất thuộc phường Sông Hiến và phường Hòa Chung. Kết quả kiểm tra: UBND thành phố đã tiến hành điều tra khảo sát thực tế chuyển nhượng thành công trên thị trường theo cách thức phỏng vấn người dân. Tuy nhiên: Hồ sơ thiếu Đường phố loại III; đơn vị tư vấn thực hiện chưa điều tra, khảo sát cụ thể các giao dịch trên thị trường; có sự chưa đồng bộ về số liệu tổng hợp và số phiếu thực tế điều tra; số lượng phiếu điều tra thu thập chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 (tối thiểu một vị trí 03 thửa đất,  03 phiếu điều tra) đã chuyển nhượng thành công để làm căn cứ xác định giá đất phổ biến trên thị trường theo quy định về phương pháp xác định giá đất.

Cuộc họp đã thống nhất đề nghị UBND thành phố bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện Phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng dự án: Kè bờ trái sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Km0+00 – Km2+00) theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất. Sau khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định.

Tác giả bài viết: Kim Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien