Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Nâng cao trách nhiệm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ năm - 12/07/2018 14:58
Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Luật đất đai năm 2013 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý. Để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai thì công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) phải được thực hiện nghiêm túc. Công tác này không chỉ đảm bảo sự thống nhất quản lý mà còn bảo đảm các quyền lợi và nghĩa vụ cho người sử dụng, giúp cho người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất, xây dựng các công trình... Hiện nay đất đai là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai thường xuyên xảy ra và việc giải quyết vấn đề này cực kỳ nan giải do nhiều nguyên nhân trong đó có nội dung thiếu giấy tờ pháp lý. Ngoài ra một vấn đề quan trọng của việc cấp GCN QSDĐ là giúp cho nhà nước có cơ sở pháp lý trong việc thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn ngân sách cho nhà nước. Đăng ký, cấp GCN QSDĐ của tỉnh mặc dù đã được các ngành các cấp quan tâm nhưng kết quả chưa đạt được như mong muốn.

Trong những năm qua, đặc biệt là từ sau khi luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành năm 2014, công tác cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường chú trọng đưa vào là nhiệm vụ quan trọng và cần được hoàn thành các chỉ tiêu hàng năm được UBND tỉnh giao. Lũy kế đến 31/12/2107, trên địa bàn tỉnh đã cấp được 454.615 GCNQSDĐ với 1.848.401 thửa đất, tổng diện tích 512.678,11 ha. Trong đó, đất lâm nghiệp cấp được 425.613,69 ha, đạt 90,67%; đất sản xuất nông nghiệp cấp được 81.096,96 ha, đạt 88,34%; đất ở tại nông thôn cấp được 3.607,28 ha, đạt 98,34%; đất ở tại đô thị cấp được 717,06 ha, đạt 94,33%; đất chuyên dùng cấp được 1.643,11 ha, đạt 91,53% diện tích cần cấp. Việc đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giảm tranh chấp, khiếu kiện về đất đai trên địa bàn tỉnh.
         
Bên cạnh những kết quả đạt được việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vẫn còn có những hạn chế nhất định như công tác quản lý về đất đai ở một số địa phương còn lỏng lẻo, việc phối hợp giữa ngành chức năng và chính quyền địa phương chưa được chặt chẽ  và thống nhất cao, tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng nhà trên đất không phải là đất ở, xây dựng nhà không phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn sảy ra song vẫn chưa được ngăn chặn kịp thời và giải quyết dứt điểm, việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn phổ biến nhất là việc tự ý sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở chưa kịp thời, chưa có biện pháp xử lý nên gặp nhiều khó khăn trong việc xác định loại đất để thực hiện bồi thường, cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Ở một số địa phương hệ thống bản đồ địa chính được thành lập đã lâu, mục đích sử dụng có sự biến động lớn song qua nhiều giai đoạn chưa được cập nhật, chỉnh lý biến động kịp thời gây vương mắc khi xác định ranh giới thửa đất, mất nhiều thời gian khi giải quyết hồ sơ cấp GCNQSDĐ cũng như gặp nhiều khó khăn trong giải quyết tranh chấp đất đai.
         
Luật Đất đai năm 2013 quy định việc đăng ký là bắt buộc, song việc cấp GCNQSDĐ lại theo nhu cầu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Do vậy, chỉ khi có phát sinh giao dịch, tranh chấp thì tổ chức, người dân mới đến đăng ký và làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đối tượng tổ chức sử dụng đất là các cơ quan hành chính, sự nghiệp cơ bản đã thực hiện việc đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ. Song vẫn còn một số tổ chức vẫn chưa nghiêm túc chấp hành pháp luật đất đai, chưa chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện việc đăng ký đất đai, cấp giấy GCNQSDĐ khi được nhà nước giao đất để quản lý và sử dụng do đó việc cấp GCNQSDĐ cho các đối tượng này chưa hoàn thành.

Với chức năng tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý đất đai nói chung và công tác đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ nói riêng đã tạo sự chuyển biến tích cực, tiến độ được đẩy nhanh, chất lượng được nâng lên. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của công tác này dẫn đến việc đưa ra giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế gặp nhiều khó khăn.
Thứ nhất, do hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến việc cấp giấy GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân khá phức tạp, thường xuyên sửa đổi, bổ sung và thay thế qua từng thời kỳ. Trung bình 5 đến 10 năm lại có Luật mới đi kèm là các văn bản dưới luật nên các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện và người dân khó nắm bắt kịp thời, hiểu và thực hiện đúng. Những quan hệ ràng buộc, phụ thuộc vào một số hoạt động của một số ngành chức năng khác phối hợp cơ quan Tài nguyên và Môi trường để thực hiện.

Thứ hai, việc thực hiện các chính sách quản lý đất đai trong từng thời kỳ như đo đạc lại bản đồ địa chính theo các quy định và công nghệ khác nhau qua các thời kỳ cũng là những nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng thửa đất có sự biến động về diện tích gây ra sự không trùng khớp giữa số liệu sau đo vẽ và số liệu trong giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.

Thứ ba, xuất phát từ trình độ hiểu biết về pháp luật đất đai người dân không đều, một số nơi, chủ sử dụng chưa nhiệt tình hợp tác với cán bộ chuyên môn trong việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai cấp GCN QSDĐ. Hơn nữa, một bộ phận rất lớn người dân chưa hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật về nghĩa vụ đăng ký đất đai và cấp GCN QSDĐ.
       
Số lượng hồ sơ đầu vào và tính chất phức tạp của các hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, bất cập hiện nay trong công tác cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân không thể không kể đến yếu tố con người làm công tác này. Đó là số lượng và chất lượng đội ngũ này đang dần được nâng lên nhưng nhìn chung chưa thật sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc. Hiện tượng người trực tiếp thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, tổ chức đến làm thủ tục vẫn còn sảy ra và chưa được ngăn chặn kịp thời, trong quá trình thực hiện cấp GCNQSDĐ vẫn còn tình trạng sai sót.
       
Về cơ bản cơ sở vật chất phục vụ công tác cấp GCN QSDĐ trên địa bàn tỉnh đã được trang bị nhưng chưa đồng bộ, kịp thời.
       
Hiện nay, công tác cấp GCNQSDĐ là một nhiệm vụ quan trọng thực hiện trong công tác quản lý đất đai, để công tác cấp GCNQSD Đ đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đó là:
       
Hoàn thiện hệ thống văn bản của nhà nước về đất đai và các ngành liên quan nó là cơ sở, căn cứ cho việc cấp GCNQSDĐ. Trong những năm gần đây bất cập qua thi hành Luật Đất đai năm 2013 các bộ Luật khác chưa được thống nhất và đồng bộ; một số văn bản hướng dẫn thi hành, quy định trình tự thực hiện giữa các văn bản dưới Luật chưa thống nhất, chưa phù hợp với đặc thù của địa phương. Đây là giải pháp khá quan trọng, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ sẽ giúp cho công tác quản lý đất đai được chặt chẽ hơn;
Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đã có nhiều tác động tích cực  trong việc quản lý và sử dụng đất đai, giải quyết được rất nhiều vấn đề góp phần vào việc đẩy nhanh tốc độ cấp GCNQSDĐ. Trên cơ sở bộ thủ tục hành chính trong quản lý đất đai nhất là trong công tác cấp GCNQSDĐ cần được thực hiện triệt để và nghiêm túc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người sử dụng đất khi nộp hồ sơ đăng ký cấp CNQSDĐ;
     
Trong công tác cấp CNQSDĐ vai trò cán bộ địa chính cơ sở rất lớn. Tuy nhiên thực trạng một số địa phương chất lượng của cán bộ địa chính chưa được đảm bảo do đó đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý đất đai, làm chậm tiến độ cấp CNQSDĐ. Để giải quyết vấn đề này cần tăng cường công tác tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra chặt chẽ khả năng làm việc, khả năng ứng dụng tin học, công nghệ mới trong công tác cấp GCNQSDĐ để đáp ứng được yêu cầu trong công tác này;
    
Công tác tuyên truyền và hướng dẫn người sử dụng đất kê khai đăng ký phải được thực hiện tốt hơn nữa nhằm giảm thiểu sai sót số hồ sơ kê khai đăng ký sẽ giúp người sử dụng đất mất nhiều thời gian khi thực hiện, đồng thời các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ giảm bớt được số hồ sơ phải thẩm định, giảm thời gian xem xét lại hồ sơ đã kê khai.
       
Ngoài ra, cần tăng cường quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công bố rộng rãi quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng để người sử dụng đất biết được nội dung quy hoạch, tiếp tục nghiên cứu đơn giản thủ tục hành chính để giảm phiền hà cho người sử dụng đất, khắc phục tình trạng lãng phí trong công tác quản lý.
 

Tác giả bài viết: Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien