Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 10/10/2011 của Đảng uỷ về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng

Thứ ba - 05/06/2012 11:24
Căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 10/10/2011 của Đảng uỷ Sở, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 607/KH-STNMT ngày 05/6/2012 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 10/10/2011 về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Cao Bằng. Theo đó, nội dung kế hoạch tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp chính như sau:
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai; cải cách thủ tục hành chính
- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các Hội nghị phổ biến pháp luật, qua các cuộc gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp của tỉnh, các buổi tiếp dân của tỉnh, của Sở; qua công tác thanh tra, kiểm tra, trong quá trình giải quyết công việc của doanh nghiệp; qua tham gia công tác hỗ trợ pháp lý;
- Tiếp tục nâng cấp, đổi mới cả về hình thức và nội dung Websitte của Sở; tăng cường thông tin các văn bản pháp luật, đưa các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, phương án, đề án, báo cáo... lên chuyên mục thông tin tư liệu; đưa các vấn đề bức xúc, có nhiều vướng mắc lên chuyên mục Diễn dàn để xin ý kiến rộng rãi; công khai thủ tục hành chính; kết quả giải quyết hồ sơ của từng phòng; Lãnh đạo các phòng, đơn vị, các đoàn thể tổ chức lực lượng, phát động phong trào viết tin, bài tuyên truyền theo lĩnh vực hoạt động.
Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng trang thông tin tiếp cận đất đai (trên cở sở kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng...)
- Rà soát lại quy định, trình tự thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, loại bỏ các thủ tục không cần thiết trong năm 2012. Chấn chỉnh và đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Một cửa”; hoàn thiện và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008 ngay trong 6 tháng cuối năm 2012; Hàng năm, Ban chỉ đạo ISO chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện ít nhất mỗi phòng, đơn vị một lần.
2. Tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh
- Học tập, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh: việc quản lý quỹ đất công, đất quy hoạch khu Đô thị Đề Thám, Khu đô thị Sông Hiến sau thu hồi, xây dựng quy định, cơ chế quản lý cụ thể; đề xuất việc sử dụng kinh phí từ Quỹ phát triển đất cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch;
- Đề xuất với UBND tỉnh cho chủ trương dãn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng quy định cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang sản xuất kinh doanh;
- Phấn đấu tổ chức tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho cấp huyện (bao gồm cả tập huấn theo lĩnh vực, chuyên đề; thông qua Hội nghị trực tuyến...). Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thị xã trong việc xây dựng bảng giá đất, nâng cao số lượng (đạt trên 30% số xã, phường), chất lượng phiếu điều tra; việc thực hiện các quy định về đo đạc bản đồ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách không phù hợp; đề xuất giải quyết kịp thời vướng mắc của cấp huyện trong quá trình thực hiện; hàng năm tiến hành kiểm tra ít nhất 02 huyện, thông tin kết quả kiểm tra (những sai sót, vướng mắc cơ bản) đến tất cả các huyện thị xã để cùng nghiên cứu, rút kinh nghiệm. Phấn đấu đến 2015 hoàn thành việc kiểm tra ở tất cả các huyện, thị xã; Phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã trong việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng, thành lập Văn phòng Đăng ký QSDĐ và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện..
3. Tạo môi trường ổn định trong sử dụng đất
- Nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất các cấp, xác lập, công bố các chỉ tiêu phân khai, các chỉ tiêu cần khống chế; chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng kế hoạch kiểm tra điểm việc công khai quy hoạch sau phê duyệt. Chỉ đạo, kiểm tra cấp huyện, xã trong việc xác định diện tích, ranh giới đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ngoài thực địa để quản lý, bảo vệ theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch, hạn chế thấp nhất việc giải quyết đất đai các dự án nằm ngoài quy hoạch, tổng hợp điều chỉnh kịp thời trong kế hoạch sử dụng đất các dự án phải giải quyết ngoài quy hoạch;
-  Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho tổ chức:
+ Theo dõi, đôn đốc các đơn vị phải hoàn chỉnh hồ sơ đất đai, cấp giấy chúng nhận theo kết luận của các cuộc thanh tra.
+ Rà soát, kết quả thực hiện Chỉ thị số 31/CT- TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất (Chỉ thị 31/CT- TTg) để phân loại, đề xuất xử lý việc cấp Giấy chứng nhận đối với các đơn vị đủ điều kiện;
+ Thống kê, gửi thông báo, hướng dẫn đến các cơ quan, tổ chức đang sử dụng đất nhưng chưa có đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, chưa được cấp Giấy chứng nhận đến làm thủ tục. Sử dụng tối đa kết quả đo đạc bản đồ địa chính và trích đo địa chính khi thực hiện Chỉ thị 31/CT- TTg làm cơ sở cho việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận.
+ Phấn đấu năm 2012 hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức; chậm nhất đến năm 2015 cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức (theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện còn gần 700 đơn vị).

Tác giả bài viết: Trần Thị Kim Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien