Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Tập trung đột phá thu ngân sách từ đất đai

Thứ năm - 04/10/2018 10:15
Là tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn, số thu ngân sách hằng năm đạt thấp, trong những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm, bồi dưỡng nguồn thu, đặc biệt tập trung đột phá vào lĩnh vực đất đai để tăng thu ngân sách địa phương.
Lô số 16, Khu đô thị mới Đề Thám (Thành phố) được đưa vào kế hoạch đấu giá Quyền sử dụng đất năm 2018.

Lô số 16, Khu đô thị mới Đề Thám (Thành phố) được đưa vào kế hoạch đấu giá Quyền sử dụng đất năm 2018.

Năm 2011, tỉnh đã xây dựng Đề án tăng thu ngân sách từ đất đai. Thực hiện Đề án, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương rà soát, tổng hợp, lập Kế hoạch thu ngân sách từ đất trình UBND tỉnh phê duyệt. Với sự nỗ lực phối hợp của các cấp, ngành và UBND các huyện, Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện trình tự thủ tục theo đúng quy định đối với các các khu đất, địa chỉ thu đã có kế hoạch được duyệt, giải pháp đã có trong Đề án, việc khai thác các nguồn thu từ đất đai trên địa bàn tỉnh đã tăng đáng kể. Số thu từ đất năm 2012 được 109,92 tỷ đồng, vượt 61,69% kế hoạch; năm 2013 được 139,33 tỷ đồng, đạt 81,96% kế hoạch; năm 2014 được 59,96 tỷ đồng, đạt 43,71% kế hoạch.
Bên cạnh kết quả tích cực, việc thực hiện thu ngân sách từ đất theo Đề án và kế hoạch hằng năm giai đoạn này vẫn còn có những bất cập, chưa khai thác hết tiềm năng. Việc đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) được thực hiện theo quy định về đấu giá, trong đó phải đảm bảo chặt chẽ; một số khu đất là tài sản (trụ sở) thuộc quyền quản lý của các bộ, ngành Trung ương vì vậy việc thu hồi đất đai cần có ý kiến của bộ chủ quản, Bộ Tài chính và ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, do vậy thường bị kéo dài. Một số địa chỉ đã có trong kế hoạch nhưng chậm hoặc không thực hiện được do vướng mắc từ những thay đổi của Luật Đất đai 2013 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Một số khu quy hoạch đưa ra bán đấu giá khi chưa đảm bảo đầy đủ về cơ sở hạ tầng theo quy định. Một số cơ quan khi được giao đất xây trụ sở mới đưa ra lý do để tiếp tục giữ lại nhà, đất trụ sở cũ, không bàn giao lại cho tỉnh. Việc thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất chưa được kiểm soát và thực hiện tốt, đặc biệt là đối với các trường hợp đã tự ý chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở...
Giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung Đề án tăng thu ngân sách từ đất đai, xác định cụ thể các nguồn thu qua đấu giá đất ở các khu quy hoạch tại Thành phố, trung tâm các huyện, các khu kinh tế cửa khẩu; đấu giá đất các trụ sở; các cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo môi trường trong đô thị phải di dời theo quy hoạch; Đấu giá đất để cho thuê đất sản xuất, kinh doanh - dịch vụ; thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở mới và tái định cư tại địa bàn các huyện, Thành phố; thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền từ việc công nhận, hợp thức đất công, đất dôi dư, đất xen kẹt cho các hộ gia đình, cá nhân... Kết quả, sau khi thực hiện điều chỉnh, bổ sung các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại của giai đoạn trước, kết quả thu ngân sách từ đất đai đã có một số chuyển biến tích cực. Năm 2015, thu từ đất được 174,68 tỷ đồng, vượt 21,5% kế hoạch; năm 2016 thu được 141,48 tỷ đồng, đạt 76,47% kế hoạch; năm 2017 thu được 204,826 tỷ đồng, vượt 62% kế hoạch. Đến ngày 20/9/2018, tổng số thu ngân sách từ đất được 82 tỷ 383 triệu đồng, bằng 56,3% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất được 61 tỷ 112 triệu đồng, bằng 50,9% dự toán; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 19 tỷ 832 triệu đồng, bằng 79,3% dự toán; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 624 triệu đồng, vượt 108% dự toán; tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 814 triệu đồng, bằng 81,4% dự toán.
Năm 2018, theo kế hoạch của UBND tỉnh sẽ tổ chức đấu giá QSDĐ tại 12 địa chỉ khu đất. Trong đó, tại Thành phố gồm 52 lô đất tại khu đất Xí nghiệp luyện gang Km5 Đề Thám; 39 lô thuộc dãy C, dãy D thuộc lô số 20 và lô đất số 15, 16, Khu đô thị mới Đề Thám, phường Đề Thám; trụ sở Sở Công thương; một phần đất trụ sở Tỉnh ủy và trụ sở khối các cơ quan đoàn thể tỉnh tại phường Hợp Giang. Tại các huyện tổ chức đấu giá 2 lô đất Khu tái định cư Lò Gốm cầu Khanh, xã Bế Triều (Hòa An); khu đất Hạt Kiểm lâm cũ, Thư viện huyện Bảo Lạc và Trụ sở UBND thị trấn Bảo Lạc; 4 lô đất Khu Đông Mỏ, xóm Liên Cơ, thị trấn Thông Nông; một số lô đất tại Khu 1, thị trấn Pác Mjầu (Bảo Lâm); khu đất Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hà Quảng tại thị trấn Xuân Hòa (Hà Quảng). Đến nay, đã thực hiện đấu giá QSDĐ được 36/52 lô tại khu đất Xí nghiệp gang Km5 Đề Thám, thu hơn 26 tỷ đồng.
Tuy nhiên, quỹ đất sử dụng cho phát triển kinh tế của tỉnh rất eo hẹp dẫn đến khó tìm các vị trí đất để đưa ra đấu giá. Thị trường khách hàng tham gia đấu giá còn nhiều hạn chế, có những vị trí đã tổ chức đấu giá nhưng không có khách hàng đăng ký. Thị trường bất động sản của tỉnh chưa phát triển, mua bán chủ yếu qua giao dịch cá nhân; giá chuyển nhượng trong hồ sơ không đúng giá chuyển nhượng thực tế nên khó khăn trong công tác xác định giá đất cụ thể. Các thủ tục đi kèm như tính toán bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật còn chậm; việc tìm kiếm các nguồn vốn để đầu tư hạ tầng rất khó khăn. UBND các huyện, Thành phố thường đến giữa năm mới tập trung triển khai các thủ tục, các bước thực hiện cho đấu giá nên ảnh hướng đến tiến độ. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố chưa thực sự tốt và thống nhất theo chỉ đạo chung của UBND tỉnh.
Thời gian tới các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch làm cơ sở, điều kiện cho việc xác định khu vực được đấu giá, mục đích sử dụng sau khi đấu giá. Trong đó, tập trung quy hoạch, xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận của các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn mà trước mắt là Khu đô thị mới Đề Thám; hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết hai bên đường phía Nam để đấu giá QSDĐ; quy hoạch lại toàn bộ khu Nà Cạn, phường Sông Bằng (Thành phố); điều chỉnh quy hoạch Thành phố, nhất là phường Hợp Giang theo hướng di dời các trụ sở cơ quan để quy hoạch thành đất ở, đất thương mại - dịch vụ; cho phép điều chỉnh cục bộ các khu đất mà trong quy hoạch thị trấn các huyện là đất cơ quan, đất công cộng... sang đất ở, đất sản xuất kinh doanh dịch vụ; quy hoạch chi tiết các khu dân cư để giao đất cho cán bộ công chức, viên chức làm nhà ở; kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, khu đô thị mới để thu tiền sử dụng đất; hoặc thuê đất, trả tiền thuê đất 1 lần đối với các lô đất dịch vụ - thương mại. Trong công tác quản lý đất đai, tăng cường kiểm tra, thanh tra các đơn vị sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, kiên quyết thu hồi lại đất khi có vi phạm, hoặc sử dụng đất không hiệu quả để bán đấu giá hoặc giao lại cho các đơn vị sử dụng đất hiệu quả hơn. Tiếp tục thực hiện việc rà soát các trường hợp nhà, đất vắng chủ, ưu tiên hợp thức cho các chủ đang sử dụng hoặc đưa ra đấu giá QSDĐ; tăng cường quản lý đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.
Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất hiện nay, ngành chức năng cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế về thu tiền sử dụng đất theo hướng cho trừ một phần tiền công san gạt tạo mặt bằng khi chuyển mục đích sử dụng đất; cho miễn tiền sử dụng đất đối với các hộ bị thu hồi nhà ở, đất ở mà tự xây dựng lại nhà mới trên đất nông nghiệp; mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi đối với đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư... Xây dựng hướng xử lý và mức thu tiền đối với các hộ đã tự ý chuyển mục đích...

Tác giả bài viết: Minh Ngọc

Nguồn tin: Báo Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien