Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Thông báo Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Điện ảnh và Văn hóa phẩm Cao Bằng (nay là Trung tâm Điện ảnh, sách văn hóa phẩm Cao Bằng)

Thứ ba - 05/02/2013 16:32
UBND  TỈNH  CAO BẰNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số : 1578 /TB-STNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 12 tháng 12 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đã cấp cho Công ty Điện ảnh và Văn hóa phẩm Cao Bằng
 (nay là Trung tâm Điện ảnh, sách văn hóa phẩm Cao Bằng)

 
   
       Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Trung tâm Điện ảnh, Sách văn hóa phẩm và giao cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh quản lý, tạo quỹ đất phát triển đô thị, tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng;
      Căn cứ Quyết định số: 1718/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Điện ảnh và Văn hóa phẩm Cao Bằng nay là Trung tâm Điện ảnh, sách văn hóa phẩm Cao Bằng.
      Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng thông báo:
      1. Kể từ ngày 13/11/2012 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành I 607256 không còn giá trị về quyền sử dụng đất theo quy định.
      2. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên, thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng theo địa chỉ số: 126, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; số điện thoại liên hệ: 026.3852372./.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố
- Văn phòng ĐKQSD đất các tỉnh, thành phố;
- Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Cao Bằng;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cao Bằng;
- Ngân hàng NNPTNT tỉnh Cao Bằng;
- Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh Cao Bằng;
- Các phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
- Trung tâm Điện ảnh, sách văn hóa phẩn Cao Bằng;
- Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (đưa lên trang Webs của Sở);
- Giám đốc Sở;
- Lưu VT + QLĐĐ.

                                                                            
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thành Hải


 
 

Tác giả bài viết: Sở TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien