Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện, Thành phố

Thứ tư - 18/07/2018 16:42
UBND tỉnh vừa có Công văn số 1794/UBND-NĐ ngày 19 tháng 6 năm 2018 yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Danh mục các dự án cần thu hồi đất, các dự án đăng ký nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh.
.

.

Nội dung báo cáo nêu rõ tình hình, kết quả thực hiện, thuận lợi, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện; căn cứ vào Danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2020; chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện năm 2019; nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân; nhu cầu đăng ký của các sở, ban, ngành, rà soát, cân đối nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện, thành phố; đối soát với bản đồ địa chính và bản đồ lâm nghiệp, UBND cấp huyện đăng ký dự án cần thu hồi đất, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sẽ thực hiện trong năm 2019; trên cơ sở Danh mục công trình, dự án sẽ thực hiện năm 2019, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định tại Mục 3, Chương III, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định tại Khoản 6, Điều 4, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28 tháng 9 năm 2018 để trình Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất của huyện, thành phố thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/12/2018.

Tác giả bài viết: Trần Thị Kim Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien