Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Kết quả cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2015

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành về cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Một số kết quả đạt được ngành Quản lý đất đai tỉnh Cao Bằng

Trong 70 năm qua, từ 1945 đến nay với nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; Ngành quản lý đất đai tỉnh Cao Bằng đã trải qua nhiều khó khăn, biến động; song trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ của ngành luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ.

Triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014, Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản hướng dẫn, công tác Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đạt được những kết quả nhất định.

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Thống kê kiểm kê đất đai

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Thống kê kiểm kê đất đai

Bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống Thống kê, Kiểm kê đất đai và Xây dựng Bản đồ hiện trạng và các Văn bản liên quan.

Đ/c Thái Hồng Thịnh - Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển giao Văn phòng đăng ký đất đai và Kế hoạch Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Ngày 08/12/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển giao Văn phòng đăng ký đất đai và Kế hoạch Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị; lãnh đạo UBND huyện và các Sở, ngành liên quan; đại diện các đơn vị tư vấn thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Công văn số 1435/STNMT-QLĐĐ ngày 24/9/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng v/v Hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2015

Công văn số 1435/STNMT-QLĐĐ ngày 24/9/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng v/v Hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2015

Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án (đợt 2, năm 2013)

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Trên cơ sở đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh tại Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 20/01/2014 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính Phủ.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn về định giá đất và Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Luật Đất đai đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013 (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014), thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai, thực hiện chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp Luật Đất đai, từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 8 năm 2014, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về định giá đất và Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngày 01 tháng 7 năm 2014, Nghị định số 44/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất sẽ có hiệu lực thi hành

Theo đó, Nghị định đã hướng dẫn chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.

Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị cấp tỉnh triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013

Ngày13 tháng 6 năm 2014, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien