Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

“Kế hoạch đấu giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”

Để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách từ đất đai theo Đề án thu ngân sách từ đất đai năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ngày 14 tháng 5 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 610/QĐ – UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2012 (đợt 1) trên địa bản tỉnh Cao Bằng gồm 06 huyện, cụ thể như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 10/10/2011 của Đảng uỷ về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 10/10/2011 của Đảng uỷ Sở, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 607/KH-STNMT ngày 05/6/2012 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 10/10/2011 về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Cao Bằng. Theo đó, nội dung kế hoạch tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp chính như sau:

Ảnh minh họa

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Hạn chế tối đa việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp; khuyến khích việc khai hoang mở rộng diện tích đất trồng lúa, hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo quy định được nêu tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Một số sửa đổi, bổ sung Quy định về lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 09/3/2012, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 278/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 737/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thống kê đất đai năm 2011

Điều 53 Luật Đất đai năm 2003 quy định về công tác thống kê, kiểm kê đất đai như sau: Đơn vị thống kê, kiểm kê đất đai là xã, phường, thị trấn; Việc thống kê đất đai được tiến hành một năm một lần; Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai của địa phương; Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của địa phương lên Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai lên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quán lý hồ sơ địa chính, Hồ sơ địa chính gồm Bản đồ địa chính, Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai, Sổ theo dõi biến động đất đai và bản lưu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bản đồ địa chính, Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai, Sổ theo dõi biến động đất đai có nội dung được lập và quản lý trên máy tính dưới dạng số (sau đây gọi là cơ sở dữ liệu địa chính) để phục vụ cho quản lý đất đai ở cấp tỉnh, cấp huyện và được in trên giấy để phục vụ cho quản lý đất đai ở cấp xã.

Các giải pháp tăng thu ngân sách từ đất đai

Trong những năm qua, thực hiện Luật đất đai năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, công tác quản lý Nhà nước về đất đai tỉnh Cao Bằng cơ bản đi vào nề nếp, đáp ứng và góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đất đai trên địa bàn được quản lý chặt chẽ, cơ bản đã được giao đến các thành phần để sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, việc khai thác các nguồn thu từ đất đai trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện và tăng thu thêm hàng năm, góp phần vào nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu đủ và thu vượt ngân sách trên địa bàn năm 2011, trong đó thu từ đất 30.000 triệu đồng. Ngày 10/5/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 816/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đối với 07 huyện, thị:

Tình hình giao đất, cho thuê đất cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã có báo cáo số 818/BC – STNMT ngày 6/9/2010 về tình hình quản lý, sử dụng, giao đất, cho thuê đất của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập Quỹ phát triển đất

(Chinhphu.vn) - Hàng năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được trích từ 30%-50% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất (sau khi trừ các khoản chi có liên quan) trên địa bàn mình để thành lập Quỹ phát triển đất.

Xử lý vi phạm của các tổ chức được Nhà nước giao, cho thuê đất

Chinhphu.vn)- Trước tình hình quản lý đất đai còn nhiều sai phạm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị các Bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao, cho thuê đất, trong đó phải làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, người đứng đầu tổ chức sử dụng đất có vi phạm.

Không có sự lừa đảo trong thu bìa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Bình Long

Vừa qua, chúng tôi nhận được thông tin có dấu hiệu lừa đảo khi 1 đơn vị đã tổ chức thu gom và phô tô bìa giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất nông nghiệp và lâm nghiệp cùng với chứng minh thư nhân dân (CMTND) của cả 2 vợ chồng chủ hộ đối với các hộ đang có đất đai trên địa bàn xã Bình Long (Hòa An). Ngay sau đó, phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại Bình Long nắm tình hình và khẳng định, nguồn tin trên là không có cơ sở. Nguyên nhân do việc triển khai của đơn vị thi công chưa sâu sắc và nhận thức của một số hộ dân chưa đúng.

Vi phạm hành chính về đất đai bị phạt tới 500 triệu đồng

Theo Nghị định 105/2009/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có thể bị áp dụng mức phạt cao nhất lên tới 500 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với mức phạt tại quy định cũ (cao nhất chỉ là 30 triệu đồng).

Thu hồi đất của một số dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa vào sử dụng và chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Tại điều 38 Luật đất đai năm 2003 quy định Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp “Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đã cho phép”.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien