Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Kết quả công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 6 tháng đầu năm 2009

Phòng Quản lý đất đai - sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính, định giá đất, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất...

UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết 15 trường hợp khiếu nại, tố cáo về đất đai

Trong 6 tháng đầu năm 2009, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành quyết định giải quyết 15 trường hợp khiếu nại, tố cáo của công dân phản ánh về lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Bao gồm:

Phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 15/6/2009 UBND tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 1245/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định trên, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất được thực hiện tại 05 huyện thị gồm: Thị xã Cao Bằng, huyện Phục Hoà, huyện Quảng Uyên, huyện Hoà An và huyện Nguyên Bình.

Phê duyệt dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính khu đo huyện Thông Nông

Ngày 03/6/2009, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định số 1136/QĐ- UBND về việc phê duyệt dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính khu đo huyện Thông Nông với mục tiêu: đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính khu vực đất sản xuất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; đăng ký cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc chỉnh lý và biên tập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và 1/10000 đáp ứng mục tiêu quản lý đất đai nói riêng, phát triển kinh tế xã hội nói chung, phù hợp với mục tiêu chiến lược của ngành địa chính.

Phê duyệt dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính khu đo huyện Nguyên Bình

Ngày 24/3/2009, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định số 493/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính khu đo huyện Nguyên Bình.Dự án được thực hiện trên toàn huyện Nguyên Bình(20 xã, thị trấn) với tổng diện tích tự nhiên 84101,21 ha, bao gồm các nội dung:

UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo thống nhất một số nội dung về đo đạc, lập bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng

Ngày 20/02/2009, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra văn bản số 228/UBND – NĐ ngày 20 tháng 2 năm 2009 chỉ đạo thống nhất một số nội dung trong công tác đo đạc, lập bản đồ phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng triển khai xây dựng hệ thống thông tin giá đất

      Ngày 12/02/2009, Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã gửi văn bản số 60/STNMT-ĐKĐĐ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện thị triển khai việc xây dựng hệ thống thông tin giá đất trên thị trường. Theo đó, các huyện thị cần hình thành ngay tổ chức thu thập thông tin giá đất trên thị trường bao gồm hoạt động nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách điều tra, khảo sát, định giá đất; Giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách công tác chuyển quyền sử dụng đất thu thập thông tin giá đất khi giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; giao nhiệm vụ cho cán bộ địa chính cấp xã thu thập thông tin giá đất ở nơi lực lượng phòng Tài nguyên và Môi trường không thể trực tiếp thu thập thông tin giá đất thường xuyên.

Một số Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

Ngày 18 tháng 12 năm 2008 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 12/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

Sửa đổi, bổ sung chính sách nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Ngày 21/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Trong đó quy định một số nội dung chính sau đây:

Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thi hành Luật Đất đai

Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thi hành Luật Đất đai

Thực hiện Công văn số 3861/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sáng ngày 17/10/2008, Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương để đóng góp cho dự thảo Nghị định của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thi hành Luật đất đai.

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lý Thị Dè

Ngày 18/8/2008, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Chung ở tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Theo đó chấp nhận đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Chung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD Đ) sai chủ sử dụng cho bà Lý Thị Dè, tại phường Sông Hiến, thị xã Cao Bằng.

Sẽ đấu giá đất để xây dựng khu trung tâm du lịch, vui chơi, giải trí tại đầu cầu Bằng Giang mới

Ngày 11/8/2008, Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng đã ra văn bản số 637/TB-VP thông báo kết luận của đồng chí Lô ích Giang - chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh ngày 01/8/2008.

Một số quy định mới về lệ phí trước bạ nhà, đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất

Ngày 29/7/2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Trong đó quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5% và mức thu tối đa là 500 triệu đồng. Nghị định cũng quy định việc miễn lệ phí trước bạ đối với nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn.

Xây dựng cơ chế thí điểm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đền bù, GPMB: Cơ chế hoàn toàn mới nhằm tạo quỹ đất sạch

Chiều 9/7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Thế Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với đại diện các Bộ có liên quan về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hoạt động thí điểm của doanh nghiệp trong lĩnh vực đền bù, giải phóng mặt bằng. Công ty cổ phần Đức Khải là doanh nghiệp đã đề nghị Chính phủ cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp đầu tư bồi thường giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ tạo quỹ đất sạch, chủ động đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho các dự án đầu tư. Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp... đã cơ bản đồng tình với dự thảo của Bộ TN&MT và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng.

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Luật đất đai và các văn bản dưới luật, Cao Bằng đã tiến hành triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập Hồ sơ địa chính từ năm 1993 - 2007 cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

Kiên quyết xử lý "quan xã" xây nhà trái phép

Sau khi thông tin về việc ông Triệu Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng xây nhà trái phép trong khu vực điểm di tích mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng thuộc quần thể Khu di tích lịch sử Pác Bó, các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng đã vào cuộc và yêu cầu gia đình ông Chương phải tháo dỡ ngay ngôi nhà xây dựng trái phép này trong tháng 5/2008.

Sửa đổi, bổ sung chính sách thu tiền sử dụng đất

Ngày 09/4/2008 chính phủ đã ban hành nghị định số 44/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn được miễn tiền sử dụng đất; Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi trong vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi trong vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn được giảm 50% tiền sử dụng đất; Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi trong vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, dự án đầu tư không thuộc lĩnh vực ưu đãi trong vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi không thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội có khó khăn, đăc biệt khó khăn được giảm 30% tiền sử dụng đất; Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư không thuộc vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, dự án đầu tư thuộc vùng khó khăn được giảm 20% tiền sử dụng đất.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien