Trang nhất » Tin Tức » Thông báo - Hướng dẫn - Góp ý các lĩnh vực TNMT

Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng thông báo về việc chuẩn bị giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp ngày 07 tháng 11 năm 2016

Căn cứ Công văn số 4750/BTNMT-VP ngày 21/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp", sẽ tổ chức vào ngày 07/11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng trân trọng thông báo:

Logo giao lưu trực tuyến.

Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng thông báo về việc chuẩn bị giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp ngày 07 tháng 11 năm 2016

Căn cứ Công văn số 4750/BTNMT-VP ngày 21/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp", sẽ tổ chức vào ngày 07/11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng trân trọng thông báo:


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 9 10 11 12  Trang sau
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien