Trang nhất » Tin Tức » Thông báo - Hướng dẫn - Góp ý các lĩnh vực TNMT

Các cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải dưới 05 m3 trong một ngày thì phải có hệ thống thu gom, xử lý đủ công suất hoặc hệ thống thu gom, lắng, ủ nước thải hợp vệ sinh.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Ngày 29/4/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước thải chăn nuôi (QCVN 62-MT:2016/BTNMT).


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien