Trang nhất » Tin Tức » Tin Thanh tra

Hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018

Thứ năm - 10/01/2019 09:28
Năm 2018, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác.
Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy luyện Feromangan, Công ty cổ phần Khoáng sản NIKKO Việt Nam, xóm Khau Rặc, xã Quốc Toản, Trà Lĩnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy luyện Feromangan, Công ty cổ phần Khoáng sản NIKKO Việt Nam, xóm Khau Rặc, xã Quốc Toản, Trà Lĩnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia tiếp công dân tại trụ sở Ban tiếp công dân của UBND tỉnh 139 lượt người và tại trụ sở cơ quan được 23 lượt người (trong đó Lãnh đạo Sở trực tiếp 02 lượt người), không có lượt đoàn đông người. Nội dung tiếp công dân gồm: Lĩnh vực đất đai: 157 lượt tiếp; lĩnh vực môi trường: 01 lượt; lĩnh vực khoáng sản: 01 lượt; lĩnh vực khác: 03 lượt. Tiếp nhận 54 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, trong đó, lĩnh vực đất đai 37 đơn; môi trường: 05 đơn; khoáng sản: 06 đơn; lĩnh vực khác 05 đơn và 01 đơn không đủ điều kiện xử lý do trùng lắp, đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ. Kết quả xử lý: Số đơn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết là 15 đơn và 01 đơn tố cáo đã tiếp nhận, tiếp tục giải quyết từ tháng 12/2017; số đơn trả lời, hướng dẫn 38 đơn.

Lĩnh vực đất đai: Tiến hành 12 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó, 09 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, 03 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Số cá nhân, tổ chức được thanh tra, kiểm tra: 23 tổ chức, cá nhân. Nội dung thanh tra, kiểm tra: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai; việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại các huyện Hòa An, Thạch An, Hạ Lang và 02 xã trong các huyện được kiểm tra (theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ); thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, chấp hành các quy định pháp luật về đất đai. Kết quả thanh tra, kiểm tra: có 04 tổ chức, 01 cá nhân vi phạm, nội dung vi phạm chủ yếu: Tự ý cho thuê lại tài sản gắn liền đối với đất, tụ ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 51 triệu đồng.

Lĩnh vực môi trường: Tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó:    thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch: 04 cuộc. Kiểm tra đột xuất: 13 cuộc với 31 tổ chức, cá nhân.được thanh tra, kiểm tra. Nội dung thanh tra, kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 05 tổ chức, 21 cá nhân vi phạm, nội dung vi phạm chủ yếu: Cơ sở hoạt động không có kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt theo quy định, không thực hiện báo cáo định kỳ. Kết quả, Thanh tra Sở ban hành 26 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt là 144 triệu 500 nghìn đồng.

Lĩnh vực khoáng sản triển khai 11 cuộc khai thanh tra, kiểm tra, trong đó:  04 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch,   07 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất với 14 tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Nội dung thanh tra, kiểm tra: Thanh tra, việc chấp hành các quy định trong hoạt động khoáng sản; kiểm tra tình hình hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép. Quan kiểm tra phát hiện 03 tổ chức, 03 cá nhân vi phạm. Thanh tra Sở đã ban hành 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền phạt là 285 triệu 500 nghìn đồng.

Lĩnh vực tài nguyên nước triển khai 02 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó: 01 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, 01 cuộc kiểm tra đột xuất với  02 cá nhân, tổ chức được thanh tra, kiểm tra. Nội dung thanh tra, kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 01 tổ chức vi phạm quá trình thi công công trình đã để đất đá trôi lở xuống sông làm thu hẹp dòng chảy. Thanh tra Sở ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt là 90 triệu đồng.

Thanh tra, kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh vực triển khai 04 cuộc, trong đó:  03 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; 01 cộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với 05 tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Nội dung thanh tra, kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 02 tổ chức vi phạm. Thanh tra Sở ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền phạt là 22 triệu đồng.

Công tác phòng chống tham nhũng cũng được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức; các quy định về phòng, chống tham nhũng trong quản lý đất đai; quy định về phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Sở. Ban hành các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, gồm: Quyết định số 262/QĐ-STNMT ngày 24/11/2017 về việc phê duyệt danh sách các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản thu nhập năm 2017, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 đối với 87 cán bộ, công chức, viên chức trong Sở; Kế hoạch số 2695/KH-STNMT ngày 29/12/2017 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Ban hành Quyết định số 240/QĐ-STNMT ngày 16/11/2018 về việc phê duyệt danh sách các đối tượng thuộc kê khai tài sản thu nhập năm 2018. Trong năm 2018, các phòng quản lý nhà nước và các đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa và không để cán bộ thuộc quyền quản lý có hành vi tham nhũng tại đơn vị, không có trường hợp nào bị phát hiện, xử lý tham nhũng qua các cuộc thanh tra, kiểm tra do cấp trên thực hiện tại Sở.

Với những kết quả đạt được, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại đã kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; trên cơ sở kết quả thanh tra tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien