Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 03 năm 2015

Thứ ba - 10/03/2015 08:37
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 13: Từ ngày 23/3/2015 đến ngày 27/3/2015

Trong tuần thứ 13 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:


 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần:
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Trường THCS Yên Thổ, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm CNQSD đất công trình: Trường THCS Yên Thổ, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm 23/3/2015 17/4/2015 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
02 Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Thạch An. Giao đất XDCT: Trạm Bảo vệ đầu nguồn 03 xã Miền Tây tại xã Canh Tân, huyện Thạch An 23/3/2015 17/4/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn
03 Công ty CP vật tư nông nghiệp Cao Bằng Hợp thức và cho thuê đất công trình: Cửa hàng vật tư nông nghiệp Hòa An tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. 23/3/2015 17/4/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn
04 Công ty CP giống cây trồng Cao Bằng Hợp thức và cho thuê đất công trình: Trạm giống cây trồng Hòa An tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. 23/3/2015 17/4/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn
05 HTX Thiên Phúc Thuê đất KTKSVLXDTT (cát sỏi) lòng sông Bằng Giang đoạn từ xóm 5 Hồng Quang, xã Hưng Đạo, thành phố CB - Hoàng Tung - Mã Quan, xã Hồng Việt, xã Bế Triều, huyện Hòa An 11/3/2015 06/4/2015 Phòng QLĐĐ Đã thẩm định
(Không đủ ĐK)
06 Công ty TNHH Thương Mại Thái trường Thuê đất KTKSVLXDTT Mỏ đá Đâư Ruộc - Roạc Mạ, xã Trưng Vương, huyện Hòa An 11/3/2015 06/4/2015 Phòng QLĐĐ Đã thẩm định
(Không đủ ĐK)
07 HTX Bình An Thuê đất KTKSVLXDTT (cát sỏi) tại sông Dẻ Rào, xóm Pác Gậy, xã Bình Long, huyện Hòa An 11/3/2015 06/4/2015 Phòng QLĐĐ Đã thẩm định
(Không đủ ĐK)THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 12: Từ ngày /3/2015 đến ngày 13/3/2015

Trong tuần thứ 12 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:


 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần:
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Trường THCS Lê Lợi, xã Lê Lợi, huyện Thạch An CNQSD đất công trình: Trường THCS Lê Lợi, xã Lê Lợi, huyện Thạch An 16/3/2015 10/4/2015 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
02 Trường THCS Thanh Nhật, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang CNQSD đất công trình: Trường THCS Thanh Nhật, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang 26/02/2015 26/3/2015 Phòng QLĐĐ Đã thẩm định
(Không đủ ĐK)
03 UBND xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang CNQSD đất công trình: Trụ sở UBND xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang 26/02/2015 26/3/2015 Phòng QLĐĐ Đã thẩm định
(Không đủ ĐK
04 UBND huyện Hà Quảng Giao đất XDCT: Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
05 UBND huyện Hà Quảng Giao đất XDCT: Trụ sở UBND xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
06 Phòng LĐTB&XH huyện Trà lĩnh CNQSD đất công trình: Phòng LĐTB&XH huyện Trà lĩnh tại thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Đã thẩm định
(Không đủ ĐK
07 HTX Thiên Phúc Thuê đất KTKSVLXDTT (cát sỏi) lòng sông Bằng Giang đoạn từ xóm 5 Hồng Quang, xã Hưng Đạo, thành phố CB - Hoàng Tung - Mã Quan, xã Hồng Việt, xã Bế Triều, huyện Hòa An 11/3/2015 06/4/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn
08 Công ty TNHH Thương Mại Thái trường Thuê đất KTKSVLXDTT Mỏ đá Đâư Ruộc - Roạc Mạ, xã Trưng Vương, huyện Hòa An 11/3/2015 06/4/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn
09 HTX Bình An Thuê đất KTKSVLXDTT (cát sỏi) tại sông Dẻ Rào, xóm Pác Gậy, xã Bình Long, huyện Hòa An 11/3/2015 06/4/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn
10 Trường mầm non Quang Trung đông sử dụng Trường Tiểu học Quang Trung Xin cấp GCN 16/3/2015   P.QLĐĐ Hồ sơ có vướng mắc đã gửi trả VPĐK hoàn thiện hồ sơ
11 Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Bảo Lạc Xin cấp GCN 16/3/2015   P.QLĐĐ Hồ sơ có vướng mắc đã gửi trả VPĐK hoàn thiện hồ sơ
12 Chi cục Thuế huyện Bảo Lạc Xin cấp GCN 16/3/2015   P.QLĐĐ Kiểm tra lần 1, đã trả hồ sơ
13 UBND thị trấn Bảo Lạc Xin cấp GCN 16/3/2015   P.QLĐĐ Kiểm tra lần 1, đã trả hồ sơ
14 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh ( Đồn Biên phòng Hùng Quốc) Xin cấp GCN 16/3/2015   P.QLĐĐ Kiểm tra lần 1, đã trả hồ sơ
15 Trường Tiểu học Minh Long-Hạ Lang (Phân trường Bản Suối) Xin cấp GCN 16/3/2015 20/3/2015 P.QLĐĐ Đã ký GCN
  Trường Mầm non Lê Lai-Thạch An          
16 _ Điểm trường chính Xin cấp GCN 16/3/2015 20/3/2015 P.QLĐĐ Đã ký GCN
17 _ Phân trường Bản Căm Xin cấp GCN 16/3/2015 20/3/2015 P.QLĐĐ Đã ký GCN
18 _Phân trường Bản Dăm Xin cấp GCN 16/3/2015 20/3/2015 P.QLĐĐ Đã ký GCN
19 _ Phân trường Nà Cốc Xin cấp GCN 16/3/2015 20/3/2015 P.QLĐĐ Đã ký GCN
20 _ Phân trường Nà Slòng Xin cấp GCN 16/3/2015 20/3/2015 P.QLĐĐ Đã ký GCN
 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
- Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 0
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 0
- Số hồ sơ đã giải quyết:               0

 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Công ty cổ phần khoáng sản Minh Tâm Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (thăm dò nâng cấp trữ lượng trong diện tích được cấp phép) mỏ sét Khuổi Xả, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình 30/12/2014 29/4/2015   Đã ban hành văn bản hoàn chỉnh báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản
2 HTX Sơn Viễn Hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại lòng sông Bắc Vọng đoạn sông Bản Buống, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa 29/01/2015 15/4/2015   Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
3 DNTN Tiến Lực Hồ sơ đề nghị cấp khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Phia Nim, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình 02/2/2015 18/4/2015   Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
4 HTX Thủy Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXD đoạn sông xóm Khuổi Xám, xã Cách Linh, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa 06/2/2015 22/4/2015   Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
5 HTX Thủy Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXD đoạn sông xóm Pác Tò, thị trấn Hòa Thuận và xóm Bó Lếch, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa 06/2/2015 22/4/2015   Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
6 Công ty cổ phần Măng gan Cao Bằng Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản tại mỏ mangan Bản Mặc-Pắc Riếc, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh 11/2/2015 10/6/2015   Đã kiểm tra thực địa, xin ý kiến chuyên gia
7 Công ty TNHH Minh Hoàng Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Nà Mèo, xóm Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An 24/2/2015 10/5/2015 Phòng TNKS&ĐC Đã kiểm tra thực địa, xin ý kiến chuyên gia
8 Công ty TNHH thương mại và xây dựng 868 Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Trung Làng, xã Thái Học, huyện Nguyên Bình 24/2/2015 10/5/2015   Đã kiểm tra thực địa, xin ý kiến chuyên gia
9 DNTN Thắng Huyền Hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXDTT cát, sỏi tại đoạn sông Quây Sơn thuộc xóm Đà Bút, xã Phong Nậm đến xóm Bản Nhom, xã Ngọc Khê,  Trùng Khánh 02/3/2015 18/5/2015   Đã kiểm tra thực địa, xin ý kiến chuyên gia
10 Công ty TNHH Hữu Hòa Hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá Bó Choong 2, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa 05/3/2015 21/5/2015   Đã kiểm tra thực địa, xin ý kiến chuyên giaTHÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 11: Từ ngày 09/3/2015 đến ngày 13/3/2015

Trong tuần thứ 11 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:


 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần:
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Trường Tiểu học Bản Bung, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm CNQSD đất công trình: Trường Tiểu học Bản Bung, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm 09/3/2015 03/4/2015 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
02 HTX Thiên Phúc Thuê đất KTKSVLXDTT (cát sỏi) lòng sông Bằng Giang đoạn từ xóm 5 Hồng Quang, xã Hưng Đạo, thành phố CB - Hoàng Tung - Mã Quan, xã Hồng Việt, xã Bế Triều, huyện Hòa An 11/3/2015 06/4/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn
03 Công ty TNHH Thương Mại Thái trường Thuê đất KTKSVLXDTT Mỏ đá Đâư Ruộc - Roạc Mạ, xã Trưng Vương, huyện Hòa An 11/3/2015 06/4/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn
04 Trường Tiểu học Đông Khê, TT Đông Khê, huyện Thạch An CNQSD đất công trình: Trường Tiểu học Đông Khê, TT Đông Khê, huyện Thạch An 11/3/2015 06/4/2015 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
05 Trường Tiểu học Bảo Toàn, xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc CNQSD đất công trình: Trường Tiểu học Bảo Toàn, xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc 11/3/2015 06/4/2015 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
06 Trường PTDTBT-THCS Bảo Toàn + Trường Tiểu học Bảo Toàn, xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc CNQSD đất công trình:Trường PTDTBT-THCS Bảo Toàn + Trường Tiểu học Bảo Toàn, xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc 11/3/2015 06/4/2015 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
07 HTX Bình An Thuê đất KTKSVLXDTT (cát sỏi) tại sông Dẻ Rào, xóm Pác Gậy, xã Bình Long, huyện Hòa An 11/3/2015 06/4/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn
08 Trường THCS Thanh Nhật, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang CNQSD đất công trình: Trường THCS Thanh Nhật, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang 26/02/2015 26/3/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
09 UBND xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang CNQSD đất công trình: Trụ sở UBND xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang 26/02/2015 26/3/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
10 UBND huyện Hà Quảng Giao đất XDCT: Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
11 UBND huyện Hà Quảng Giao đất XDCT: Trụ sở UBND xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
12 Phòng LĐTB&XH huyện Trà lĩnh CNQSD đất công trình: Phòng LĐTB&XH huyện Trà lĩnh tại thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
13 Đài truyền thanh - truyền hình huyện Trà lĩnh CNQSD đất công trình: Trạm truyền thanh - truyền hình xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
- Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 0
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 0
- Số hồ sơ đã giải quyết:               0

 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 DNTN Thế Hữu Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá Phia Chiên, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh 28/11/2014 18/2/2015 Phòng TNKS&ĐC Đã giải quyết
Đã ban hành văn bản đôn đốc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
2 Hợp tác xã Đoan Sâm Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá Thua Phia, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh 04/12/2014 24/02/2015   Đã giải quyết
Đã ban hành văn bản đôn đốc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
3 Công ty cổ phần khoáng sản Minh Tâm Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (thăm dò nâng cấp trữ lượng trong diện tích được cấp phép) mỏ sét Khuổi Xả, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình 30/12/2014 29/4/2015   Đã ban hành văn bản hoàn chỉnh báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản
4 Công ty cổ phần  khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá Kéo Thin, xóm Nặm Tàn, xã Hà Trì, huyện Hòa An 19/01/2015 05/4/2015   Đã giải quyết
Đã trình cấp phép thăm dò khoáng sản
5 HTX Sơn Viễn Hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại lòng sông Bắc Vọng đoạn sông Bản Buống, xã Triệu Ẩu, h Phục Hòa 29/01/2015 15/4/2015   Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
6 DNTN Tiến Lực Hồ sơ đề nghị cấp khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Phia Nim, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình 02/2/2015 18/4/2015   Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
7 HTX Thủy Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXD đoạn sông xóm Khuổi Xám, xã Cách Linh, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa 06/2/2015 22/4/2015   Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
8 HTX Thủy Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXD đoạn sông xóm Pác Tò, thị trấn Hòa Thuận và xóm Bó Lếch, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa 06/2/2015 22/4/2015   Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
9 Công ty cổ phần Măng gan Cao Bằng Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản tại mỏ mangan Bản Mặc-Pắc Riếc, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh 11/2/2015 10/6/2015   Đã ban hành văn bản kiểm tra thực địa, xin ý kiến chuyên gia
10 Công ty TNHH Minh Hoàng Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Nà Mèo, xóm Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An 24/2/2015 10/5/2015 Phòng TNKS&ĐC Đã ban hành văn bản kiểm tra thực địa, xin ý kiến chuyên gia
11 Công ty TNHH thương mại và xây dựng 868 Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Trung Làng, xã Thái Học, huyện Nguyên Bình 24/2/2015 10/5/2015   Đang thụ lý, giải quyết hồ sơ
12 DNTN Thắng Huyền Hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXDTT cát, sỏi tại đoạn sông Quây Sơn thuộc xóm Đà Bút, xã Phong Nậm đến xóm Bản Nhom, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh 02/3/2015 18/5/2015   Tiếp nhận trong tuần
13 Công ty TNHH Hữu Hòa Hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá Bó Choong 2, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa 05/3/2015 21/5/2015   Tiếp nhận trong tuần


THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 10: Từ ngày 02/3/2015 đến ngày 06/3/2015

Trong tuần thứ 10 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần:
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Trung tâm dạy nghề người tàn tật Học Yến (Bổ sung tài sản) Xin Chứng nhận bổ sung tài sản 2/3/2015 3/3/2015 P.QLĐĐ Đã ký GCN
02 Trạm Y tế xã Trường Hà - Hà Quảng Xin cấp GCN 2/3/2015 3/3/2015 P.QLĐĐ Đã ký GCN
03 Trường Tiểu học Minh Long-Hạ Lang (Điểm trường chính) Xin cấp GCN 2/3/2015 3/3/2015 P.QLĐĐ Đã ký GCN
04 Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Thạch An Xin cấp GCN 2/3/2015 3/3/2015 P.QLĐĐ Đã ký GCN
  Trường Tiểu học Lý Quốc - Hạ Lang          
05 _ Phân trường Lý Vạn Xin cấp GCN 2/3/2015 3/3/2015 P.QLĐĐ Đã ký GCN
06 _ Điểm trường chính Xin cấp GCN 2/3/2015 3/3/2015 P.QLĐĐ Đã ký GCN
07 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà lĩnh CNQSD đất công trình: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà lĩnh tại thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
08 Trường PTCS Đức Hạnh, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm CNQSD đất công trình: Trường PTCS Đức Hạnh, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
09 UBND huyện Nguyên Bình Giao đất XDCT: Đoạn đường từ tỉnh lộ 212 lên đỉnh Phia Oắc 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
10 UBND huyện Hà Quảng Giao đất XDCT: Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
11 UBND huyện Hà Quảng Giao đất XDCT: Trụ sở UBND xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
12 Phòng LĐTB&XH huyện Trà lĩnh CNQSD đất công trình: Phòng LĐTB&XH huyện Trà lĩnh tại thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
13 Đài truyền thanh - truyền hình huyện Trà lĩnh CNQSD đất công trình: Trạm truyền thanh - truyền hình xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
14 UBND xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh CNQSD đất công trình: Trụ sở UBND xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh 02/3/2015 27/3/2015 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
15 Trường THCS Thanh Nhật, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang CNQSD đất công trình: Trường THCS Thanh Nhật, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang 26/02/2015 26/3/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
16 UBND xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang CNQSD đất công trình: Trụ sở UBND xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang 26/02/2015 26/3/2015 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 50


váy đẹp công sở Hôm nay : 2522

2 Tháng hiện tại : 112289

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 10050762

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien