Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 04/2016.

Thứ tư - 13/04/2016 08:12
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 14: Từ ngày 04/04/2016 đến ngày 08/04/2016
Trong tuần thứ 14 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 01
                    - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần sau: 01
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng Giao đất XDCT: Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng tại xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng 04/4/2016 26/4/2016 Chi cục QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
2 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng Thu hồi đất đã cho thuê để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sản xuất tại phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng và giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng quản lý 28/3/2016 15/4/2016 Đã trình UBND tỉnh


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:03
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 02
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 HTX SXVLXD xã Thanh Nhật Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá Kéo Háu, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang. 10/12/2015 01/03/2016  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã giải quyết.
Đã trình cấp phép khai thác
2 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Nam Quang, xã Tân Việt, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm 11/12/2015 27/02/2016 Đã trình đề nghị thành lập hội đồng thẩm định đề án thăm dò.
3 HTX Giang Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD lòng sông Bằng Giang, thuộc xóm Nà Đám, xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Dủa, xã Dân Chủ, huyện Hoà An 10/03/2016 26/05/2016 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ


THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 15: Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 15/4/2016
Trong tuần thứ 15 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 01
                   - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần sau: 01
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Doanh nghiệp tư nhân Trung Hường CMĐSDĐ xây dựng công trình:  Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng 12/4/2016 04/5/2016 Chi cục QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
2 Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng Giao đất XDCT: Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng tại xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng 04/4/2016 26/4/2016 Chưa đến ngày hẹn trả


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
               - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:02
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                        - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 02
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Nam Quang, xã Tân Việt, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm 11/12/2015 27/02/2016  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã trình đề nghị thành lập hội đồng thẩm định đề án thăm dò.
2 HTX Giang Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD lòng sông Bằng Giang, thuộc xóm Nà Đám, xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Dủa, xã Dân Chủ, huyện Hoà An 10/03/2016 26/05/2016 Đã giải quyết
Đã yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
3 Công ty TNHH Hữu Hòa Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Bó Choong 2, thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hoà 14/4/2015   Tiếp nhận trong tuần


THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 16: Từ ngày 18/04/2016 đến ngày 22/04/2016
Trong tuần thứ 16 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 03
  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 01
                    - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần sau: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Công ty TNHH MTV Viện kinh tế kỹ thuật thuốc lá CMĐSDĐ xây dựng công trình: Trạm thuốc lá Nam Tuấn - Hòa An - Cao Bằng 19/4/2016 11/5/2016 Chi cục QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
  Công ty cổ phần Xây lắp điện I Thuê đất xây dựng hạng mục công trình:
Nhà máy thủy điện và các công trình phụ trợ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Bảo Lâm 3
19/4/2016 11/5/2016 Đã trình UBND tỉnh
2 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng Thu hồi đất đã cho thuê khai thác tận thu quặng sắt tại mỏ Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình (thân quặng I và II) 19/4/2016 11/5/2016 Đã trình UBND tỉnh


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
              - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:02
 - Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                           - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 02
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Nam Quang, xã Tân Việt, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm 11/12/2015 27/02/2016  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã trình đề nghị thành lập hội đồng thẩm định đề án thăm dò.
2 HTX Giang Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD lòng sông Bằng Giang, thuộc xóm Nà Đám, xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Dủa, xã Dân Chủ, huyện Hoà An 10/03/2016 26/05/2016 Đã giải quyết
Đã yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
3 Công ty TNHH Hữu Hòa Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Bó Choong 2, thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hoà 14/4/2015 2/7/2016 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ


THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 17: Từ ngày 25/04/2016 đến ngày 29/04/2016
Trong tuần thứ 17 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:

 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 00
                   - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần sau: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng Thuê đất (đợt 2) XDCT: Dây truyền III nhà máy gạch tuynen Cao Bằng 16/4/2016 18/5/2016 Chi cục QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 02
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:02
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                          - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 03
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Nam Quang, xã Tân Việt, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm 11/12/2015 27/02/2016  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã trình đề nghị thành lập hội đồng thẩm định đề án thăm dò.
2 Công ty TNHH Hữu Hòa Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Bó Choong 2, thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hoà 14/4/2015 2/7/2016 Đã giải quyết.
Đã trình cấp phép khai thác
3 Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại lòng sông Gâm đoạn Khuổi Chuốc thuộc xóm Pác Pha, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm 25/4/2016 11/6/2016 Tiếp nhận trong tuần
4 HTX Giang Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD lòng sông Bằng Giang, thuộc xóm Nà Đám, xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Dủa, xã Dân Chủ, huyện Hoà An 28/04/2016 14/06/2016 Tiếp nhận trong tuần
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 9


váy đẹp công sở Hôm nay : 701

2 Tháng hiện tại : 48838

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 9428090

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien