Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 04 năm 2017

Thứ tư - 19/04/2017 09:33
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 14: Từ ngày  03/04/2017đến ngày 07/04/2017
 
Trong tuần thứ 14 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                              - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
- Số hồ sơ tồn: 00
 
 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:03
- Số hồ sơđã giải quyết: 00
                       - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 03
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ mangan xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh. 19/5/2016 09/8/2016  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
02 Doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm 15/2/2017 01/5/2017 Đã ban hành văn bảo yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
03 Công ty TNHH Hoàng Ngọc Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm VLXD tại khu vực Kéo Thin – Khau Cải xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 22/3/2017 07/6/2017 Đã kiểm tra thực địa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 15: Từ ngày  10/4/2017 đến ngày 14/4/2017
Trong tuần thứ 15 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                                  - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                                  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
  - Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty TNHH Hữu hoàn Thuê đất khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại Mỏ đá vôi Bó Choong 2, thị trấn Hòa Thuận,
huyện Phục Hỏa
11/4/2017 04/5/2017 QLĐĐ  
Đã trình UBND tỉnh
 


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
              - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:03
-  Số hồ sơđã giải quyết: 01
                          - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 02
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ mangan xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh. 19/5/2016 09/8/2016  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã giải quyết.
Đã trình cấp phép khai thác
02 Doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm 15/2/2017 01/5/2017 Đã ban hành văn bảo yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
03 Công ty TNHH Hoàng Ngọc Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm VLXD tại khu vực Kéo Thin – Khau Cải xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 22/3/2017 07/6/2017 Đã ban hành văn bảo yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 16: Từ ngày  17/4/2017 đến ngày 21/4/2017
Trong tuần thứ 16 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                                - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
- Số hồ sơ tồn: 00
 
 
 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:02
- Số hồ sơđã giải quyết: 01
                       - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 01
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm 15/2/2017 01/5/2017  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã ban hành văn bảo yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
02 Công ty TNHH Hoàng Ngọc Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm VLXD tại khu vực Kéo Thin – Khau Cải xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 22/3/2017 07/6/2017 Đã giải quyết.
Đã ban hành văn bảo yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 17: Từ ngày 24/04/2017đến ngày 28/04/2017
Trong tuần thứ 17 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 02
                               - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
- Số hồ sơ tồn: 01
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần Chè Ô long Thuận Phú Thuê đất thực hiện dự án đầu tư:
Trồng cây chè ô long chất lượng cao tại xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
25/42017 18/5/2017 QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
02 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hà Quảng Xây dựng công trình: Trụ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hà Quảng tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng 28/42017 23/5/2017 Chưa đến ngày hẹn trả
 
 
 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
              - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơđã giải quyết: 00
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 02
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm 15/2/2017 01/5/2017  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã ban hành văn bảo yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
02 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ phê duyệt trữ lượng mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh 28/4/2017 22/8/2017 Tiếp nhận trong tuần
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 19


thời trang hàn quốc Hôm nay : 6

2 Tháng hiện tại : 86015

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 8497886

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien