Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 05 năm 2015

Thứ ba - 05/05/2015 15:07
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 22: Từ ngày 25/05/2015 đến ngày 29/05/2015
Trong tuần thứ 22 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 21
 - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 04
 
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (Đồn Biên phòng 101 xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh) Xin cấp GCN 25/5/2015 29/5/2015 Chi cục Quản lý đất đai Đã ký GCN
2 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (Đồn Biên phòng Đức Long) Xin cấp GCN 25/5/2015 29/5/2015 Đã ký GCN
3 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (Trạm Kiểm soát biên phòng Thị Hoa) Xin cấp GCN 25/5/2015 29/5/2015 Đã ký GCN
4 Trường PTCS Tiên Hoàng (xóm Nà Keng, xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) Xin cấp GCN 25/5/2015 29/5/2015 Đã ký GCN
5 Phòng Lao động Thường binh và Xã hội huyện Trà Lĩnh Xin cấp GCN 25/5/2015 29/5/2015 Đã ký GCN
6 Đài Truyền thanh truyền hình huyện Trà Lĩnh (Trạm Truyền thanh truyền hình xã Quang Trung) Xin cấp GCN 25/5/2015 29/5/2015 Đã ký GCN
7 Trường Phổ thông cơ sở Lê Lợi (Phân trường Bản Sliền) Xin cấp GCN 25/5/2015 29/5/2015 Đã ký GCN
8 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Nà Bẳng, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc 25/5/2015 19/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
9 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Cáp Cán, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc 25/5/2015 19/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
10 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Trạm kiêmr soát  Biên phòng Pò Peo xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh 25/5/2015 19/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
11 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Trạm kiêmr soát  Biên phòng Đình Phong xã  Đình Phong, huyện Trùng Khánh 25/5/2015 19/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
12 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Trạm kiêmr soát  Biên phòng Nặm Thúm, xã Ngọc Chung, huyện Trùng Khánh 25/5/2015 19/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
13 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Thao trường huấn luyện BCHQS huyện Quảng Uyên tai xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên 26/5/2015 22/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
14 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Bãi hạ cánh trực thăng BCHQS huyện PHục Hào tại xã Lương Thiện, huyện Phục Hòa 26/5/2015 22/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
15 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Công trình phòng thủ BCHQS huyện Trùng Khánh tại xã  Cao Thăng, Cảnh Tiên và Đình Minh, huyện Trùng Khánh 26/5/2015 22/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
16 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Công trình phòng thủ BCHQS tỉnh  Cao Bằng tại xóm Đông Chang, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình 26/5/2015 22/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
17 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Công trình phòng thủ BCHQS tỉnh  Cao Bằng tại xóm Thôm Phát, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình 26/5/2015 22/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
18 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Thao trường bắn súng BCHQS huyện Thạch AN tại xã Lê Lai, huyện Thạch An 26/5/2015 22/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
19 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Thao trường huấn luyện Đại đội 16 Trinh sát tại phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng 26/5/2015 22/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
20 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Thao trường huấn luyện Trận địa phòng thủ BCHQS huyện Hà Quảng tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng 26/5/2015 22/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
21 UBND phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng GIao đất XDCT: Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ 10, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng 26/5/2015 22/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
22 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Nặm Đông, xã Cần Nông, huyện Thông Nông 19/5/2015 15/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
23 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Bản Chang, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc 19/5/2015 15/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
24 UBND huyện Nguyên Bình Thu hồi đất thuộc công trình: Cửa hàng vật tư nông nghiệp thị trấn Nguyên Bình của Công ty CP VTNN Cao Bằng 19/5/2015 15/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
25 UBND huyện Nguyên Bình Thu hồi đất thuộc công trình: Khu nhà kho cũ của Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Nguyên Bình tại thị trấn Nguyên Bình 19/5/2015 15/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
          - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 02
            - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 6
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                     - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 07
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 HTX SXVLXD xã Thanh Nhật Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Kéo Háu, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang 10/4/2015 01/7/2015   Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
2 Công ty khoáng sản thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ flurorit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 14/4/2015 22/5/2015   Đang thụ lý giải
quyết hồ sơ
Lần 02
3 Hợp tác xã Minh Tuấn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên. 20/4/2015 11/7/2014   Đang thụ lý
giải quyết hồ sơ
4 HTX Vạn Phúc Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cát, cuội sỏi làm VLXD đoạn sông xóm Vò Đáo, xã Bế Triều và xóm Nà Mè, xã Hồng Việt, huyện Hòa An. 5/5/2015 26/7/2015   Đang thụ lý
giải quyết hồ sơ
5 Công ty TNHH thương mại và xây dựng 868 Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Trung Làng, xã Thái Học, huyện Nguyên Bình 13/5/2015 26/7/2015   Đã giải quyết.
Đã trình cấp phép thăm dò.
6 Doanh nghiệp tư nhân Tài Nguyên Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá đá vôi Roọng Ký, xã Kim Đồng, huyện Thạch An 22/5/2015 12/7/2015   Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
7 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ mangan xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh 26/5/2015 25/9/2015   Tiếp nhận trong tuần
8 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXD thông thường mỏ đá vôi Kéo Thin, xóm Nặm Tàn, xã Hà Trì, huyện Hòa An 29/5/2015 28/9/2015   Tiếp nhận trong tuầnTHÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 21: Từ ngày 18/05/2015 đến ngày 22/05/2015
Trong tuần thứ 21 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:


 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần:04
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 03      
 
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (Đồn Biên phòng 101 xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh) Xin cấp GCN 12/5/2015   Chi cục quản lý đất đai
 
 
 
 
 
 
Hồ sơ chưa đủ điều kiện đã trả Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh sửa theo quy định
2 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Nặm Đông, xã Cần Nông, huyện Thông Nông 19/5/2015 15/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
3 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Bản Chang, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc 19/5/2015 15/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
4 UBND huyện Nguyên Bình THu hồi đất thuộc công trình: Cửa hàng vật tư nông nghiệp thị trấn Nguyên Bình của Công ty CP VTNN Cao Bằng 19/5/2015 15/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
5 UBND huyện Nguyên Bình THu hồi đất thuộc công trình: Khu nhà kho cũ của Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Nguyên Bình tại thị trấn Nguyên Bình 19/5/2015 15/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
6 Kho bạc Nhà nước Cao Bằng Giao đất XDCT: Kho bạc Nhà nước Bảo Lạc, Cao Bằng tại thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc 27/4/2015 27/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
7 HTX Bình An Thuê đất khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu XDTT tại lòng sông Chẻ Rào, xóm Pác Gậy, xã Bình Long, huyện Hòa An 04/5/2015 29/5/2015 Đã giải quyết
(không đủ điều kiện)
 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần:01
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 06      
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 HTX SXVLXD xã Thanh Nhật Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Kéo Háu, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang 10/4/2015 01/7/2015 Phòng TNKS&ĐC
 
 
 
 
 
 
Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
2 Công ty khoáng sản thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ flurorit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 14/4/2015 22/5/2015 Đang thụ lý giải
quyết hồ sơ
Lần 02
3 Hợp tác xã Minh Tuấn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên. 20/4/2015 11/7/2014 Đang thụ lý
giải quyết hồ sơ
4 HTX Vạn Phúc Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cát, cuội sỏi làm VLXD đoạn sông xóm Vò Đáo, xã Bế Triều và xóm Nà Mè, xã Hồng Việt, huyện Hòa An. 5/5/2015 26/7/2015 Đang thụ lý
giải quyết hồ sơ
5 DNTN Thắng Huyền Hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXDTT cát, sỏi tại đoạn sông Quây Sơn thuộc xóm Đà Bút, xã Phong Nậm đến xóm Bản Nhom, xã Ngọc Khê,  Trùng Khánh 11/5/2015 24/7/2015 Đã giải quyết
Đã trình cấp giấy phép thăm dò
6 Công ty TNHH thương mại và xây dựng 868 Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Trung Làng, xã Thái Học, huyện Nguyên Bình 13/5/2015 26/7/2015 Tiếp nhận trong tuần
lần 02
7 Doanh nghiệp tư nhân Tài Nguyên Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá đá vôi Roọng Ký, xã Kim Đồng, huyện Thạch An 22/5/2015 12/7/2015 Tiếp nhận trong tuần

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 20: Từ ngày 11/05/2015 đến ngày 15/05/2015

Trong tuần thứ 20 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:

 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 15
  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 02
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị thụ lý hồ sơ Kết quả
01 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Nà Quản tại xã Minh Long, huyện Hạ Lang 11/5/2015 05/6/2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chi cục quản lý đất đai
Đã trình UBND tỉnh
02 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Quang Hán tại xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh 11/5/2015 05/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
03 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Vị Quang tại xã Vị Quang, huyện Thông Nông 11/5/2015 05/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
04 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Nà Quân tại xã Cần Yên, huyện Thông Nông 11/5/2015 05/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
05 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Khánh Xuân tại xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 11/5/2015 05/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
06 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Cô Ngân tại xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang 11/5/2015 05/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
07 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Ngườm Già tại xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang 15/5/2015 11/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
08 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Xuân Nội tại xã  Xuân Nôi, huyện Trà Lĩnh 15/5/2015 11/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
09 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Minh Long tại xã Minh Long, huyện Hạ Lang 15/5/2015 11/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
10 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Minh Long tại xã Minh Long, huyện Hạ Lang 15/5/2015 11/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
11 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Trạm kiểm soát  Biên phòng Lý Vạn tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang 15/5/2015 11/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
12 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Cô Mười tại xã Cô Mười, huyện Trà LĨnh 15/5/2015 11/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
13 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Trạm kiểm soát  Biên phòng Nà Lạn tại xã Đức Long, huyện Thạch 15/5/2015 11/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
14 Công ty TNHH Thọ Hoàng Thuê đất khai thác KSVLXDTT Mỏ đá Khưa Vặn, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng 15/5/2015 11/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
15 Kho bạc Nhà nước Cao Bằng Giao đất XDCT: Kho bạc Nhà nước Bảo Lạc, Cao Bằng tại thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc 27/4/2015 27/5/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
16 HTX Bình An Thuê đất khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu XDTT tại lòng sông Chẻ Rào, xóm Pác Gậy, xã Bình Long, huyện Hòa An 04/5/2015 29/5/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
17 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (Đồn biên phòng 101 xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh) Xin cấp GCN 12/5/2015   Đang xem hồ sơ
 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 02
 - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 07
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 HTX Thủy Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXD đoạn sông xóm Khuổi Xám, xã Cách Linh, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa 06/2/2015 26/4/2015 Phòng TNKS&ĐC Đã giải quyết
Đã ban hành văn bản đôn đốc đơn vị nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (thời gian chờ nộp tiền cấp quyền không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)
2 HTX Thủy Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXD đoạn sông xóm Pác Tò, thị trấn Hòa Thuận và xóm Bó Lếch, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa 06/2/2015 26/4/2015 Đã giải quyết
Đã trình cấp giấy phép khai thác
3 DNTN Thắng Huyền Hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXDTT cát, sỏi tại đoạn sông Quây Sơn thuộc xóm Đà Bút, xã Phong Nậm đến xóm Bản Nhom, xã Ngọc Khê,  Trùng Khánh 02/3/2015 18/5/2015 Đã giải quyết
Yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ thăm dò
4 HTX SXVLXD xã Thanh Nhật Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Kéo Háu, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang 10/4/2015 01/7/2015   Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
5 Công ty khoáng sản thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ flurorit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 14/4/2015 22/5/2015   Đang thụ lý giải
quyết hồ sơ
Lần 02
6 Hợp tác xã Minh Tuấn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên. 20/4/2015 11/7/2014   Đang thụ lý
giải quyết hồ sơ
7 HTX Vạn Phúc Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cát, cuội sỏi làm VLXD đoạn sông xóm Vò Đáo, xã Bế Triều và xóm Nà Mè, xã Hồng Việt, huyện Hòa An. 5/5/2015 26/7/2015   Đang thụ lý
giải quyết hồ sơ
8 DNTN Thắng Huyền Hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXDTT cát, sỏi tại đoạn sông Quây Sơn thuộc xóm Đà Bút, xã Phong Nậm đến xóm Bản Nhom, xã Ngọc Khê,  Trùng Khánh 11/5/2015 24/7/2015   Tiếp nhận trong tuần
 lần 02
9 Công ty TNHH thương mại và xây dựng 868 Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Trung Làng, xã Thái Học, huyện Nguyên Bình 13/5/2015 26/7/2015   Tiếp nhận trong tuần
lần 02

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 19: Từ ngày 04/05/2015 đến ngày 08/05/2015

Trong tuần thứ 19 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:

 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 21
 - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 09
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Bảo Lạc (Trạm thu phát Truyền thanh – Truyền hình xã Xuân Trường) Xin cấp GCN 23/4/2015 8/5/2015

Chi cục QLĐĐ
Đã ký GCN
  Trạm Y tế xã Hưng Đạo – Bảo Lạc        
2 _ Khu 1 Xin cấp GCN 23/4/2015 8/5/2015 Đã ký GCN
3 _ Khu 2 Xin cấp GCN 23/4/2015 8/5/2015 Đã ký GCN
4 Phòng tài chính-Kế hoạch huyện Trà Lĩnh (Trụ sở) Xin cấp GCN 5/5/2015 8/5/2015 Đã ký GCN
5 Trạm y tế xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh Xin cấp GCN 5/5/2015 8/5/2015 Đã ký GCN
6 Trường THCS thị trấn Bảo Lạc Xin cấp GCN 5/5/2015 8/5/2015 Đã ký GCN
7 Trạm Y tế xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc Xin cấp GCN 5/5/2015 8/5/2015 Đã ký GCN
  Trường Mầm non thị trấn Bảo Lạc        
8 _ Điểm trường chính (khu I) Xin cấp GCN 5/5/2015 8/5/2015 Đã ký GCN
9 _ Phân trường Nà Chùa Xin cấp GCN 5/5/2015 8/5/2015 Đã ký GCN
10 _ Phân trường Nà Dường Xin cấp GCN 5/5/2015 8/5/2015 Đã ký GCN
  Trường PTCS Đức Hạnh, xã Đức Hạnh-Bảo Lâm        
11 _ Điểm trường chính Xin cấp GCN 5/5/2015 8/5/2015 Đã ký GCN
12 _ Phân trường Khuổi Sang Xin cấp GCN 5/5/2015 8/5/2015 Đã ký GCN
13 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Cốc Pàng tại xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc 04/5/2015 29/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
14 HTX Bình An Thuê đất khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu XDTT tại lòng sông Chẻ Rào, xóm Pác Gậy, xã Bình Long, huyện Hòa An 04/5/2015 29/5/2015 Chưa đến ngày hẹn trả
15 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Pác Bó tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng 04/5/2015 29/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
16 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Vân An tại xã Vân An, huyện Hà Quảng 04/5/2015 29/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
17 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Cải Viên tại xã Cải Viên, huyện Hà Quảng 04/5/2015 29/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
18 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Đại Sơn tại xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa 04/5/2015 29/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
19 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Triệu Ẩu tại xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa 04/5/2015 29/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
20 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng  Khuổi Piao tại xã Cách Linh, huyện Phục Hòa 04/5/2015 29/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
21 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng  Phong Nậm tại xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh 04/5/2015 29/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
22 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng  Lũng Phiắc tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh 04/5/2015 29/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
23 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng  Đoỏng Đeng tại xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh 04/5/2015 29/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
24 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Tri Phương tại xã Chi Phương, huyện Trà Lĩnh 04/5/2015 29/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
25 Công ty cổ phần Hợp Lợi Cao Bằng Khai thác KSVLXDTT tại điểm cát, sỏi núi Cải Chắp, xóm Pác Khuổi, xã Lê Chung, huyện Hòa A n - Phường Hòa Chung , thành phố Cao Bằng 08/4/2015 08/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
           
26 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Nội Tôn tại xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng 13/4/2015 10/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
27 HTX Sản xuất VLXD Nông Nhẹ An Lạc Thuê đất khai thác khóng sản VLXDTT Mỏ đá vôi Phài Sản - Bản Răng, xã An Lạc, huyyeenj Hạ Lang 13/4/2015 10/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
28 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Đức Hạnh tại xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm 21/4/2015 21/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
29 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Tổ công tác Biên phòng Kéo Yên tại xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng 21/4/2015 21/5/2015 Đã trình UBND tỉnh
30 Kho bạc Nhà nước Cao Bằng Giao đất XDCT: Kho bạc Nhà nước Bảo Lạc, Cao Bằng tại thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc 27/4/2015 27/5/2015 Chưa đến ngày hẹn trả
 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
   - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 09
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 HTX Thủy Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXD đoạn sông xóm Khuổi Xám, xã Cách Linh, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa 06/2/2015 26/4/2015 Phòng TNKS&ĐC
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Đã ban hành văn bản đôn đốc đơn vị nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (thời gian chờ nộp tiền cấp quyền không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)
2 HTX Thủy Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXD đoạn sông xóm Pác Tò, thị trấn Hòa Thuận và xóm Bó Lếch, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa 06/2/2015 26/4/2015 Đã ban hành văn bản đôn đốc đơn vị nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (thời gian chờ nộp tiền cấp quyền không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)
3 Công ty cổ phần Măng gan Cao Bằng Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản tại mỏ mangan Bản Mặc-Pắc Riếc, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh 11/2/2015 10/6/2015 Đã giải quyết
 Đã trình phê duyệt trữ lượng
4 Công ty TNHH thương mại và xây dựng 868 Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Trung Làng, xã Thái Học, huyện Nguyên Bình 24/2/2015 10/5/2015 Đã giải quyết
 Đã yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ thăm dò và đề án thăm dò
5 DNTN Thắng Huyền Hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXDTT cát, sỏi tại đoạn sông Quây Sơn thuộc xóm Đà Bút, xã Phong Nậm đến xóm Bản Nhom, xã Ngọc Khê,  Trùng Khánh 02/3/2015 18/5/2015 Đã nhận được văn bản hòa chỉnh hồ sơ ngày  05/5/2015
6 Công ty TNHH Hữu Hòa Hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá Bó Choong 2, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa 05/3/2015 21/5/2015 Đã giải quyết
Đã trình cấp phép thăm dò
7 HTX SXVLXD xã Thanh Nhật Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Kéo Háu, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang 10/4/2015 01/7/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
8 Công ty khoáng sản thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ flurorit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 14/4/2015 22/5/2015 Tiếp nhận trong tuần
Lần 02
9 Hợp tác xã Minh Tuấn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên. 20/4/2015 11/7/2014 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
10 HTX Vạn Phúc Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cát, cuội sỏi làm VLXD đoạn sông xóm Vò Đáo, xã Bế Triều và xóm Nà Mè, xã Hồng Việt, huyện Hòa An. 5/5/2015 26/7/2015 Tiếp nhận trong tuần

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 27


váy đẹp công sở Hôm nay : 548

2 Tháng hiện tại : 48685

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 9427937

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien