Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 05 năm 2017

Thứ ba - 16/05/2017 15:39
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 18: Từ ngày 01/05/2017đến ngày 05/05/2017
 Trong tuần thứ 18 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                                 - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                                 - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
    - Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hà Quảng Xây dựng công trình: Trụ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hà Quảng tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng 28/42017 23/5/2017 QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
 
 
 II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
              - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
               - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:02
- Số hồ sơđã giải quyết: 00
                          - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 02
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm 15/2/2017 01/5/2017  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã ban hành văn bảo yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
02 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ phê duyệt trữ lượng mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh 28/4/2017 22/8/2017 Tiếp nhận trong tuần
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 19: Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017
 Trong tuần thứ 19 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                                   - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 02
                                   - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
    - Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
  Công ty TNHH Khí công nghiệp Đại Thành Chuyển mục đích từ đất xây dựng công trình: Xưởng sang chiết khí công nghiệp Đại Thành 08/5/2017 30/5/2017   Đã trình UBND tỉnh
  Công ty cổ phần Nông nghiệp thông minh FECON Thuê đất (đợt 1) để thực hiện Dự án đầu tư: Xây dựng vùng nguyên liệu phát triển nông thôn miền núi với cây lê, cây dược liệu và cây ăn quả khác. 08/5/2017 30/5/2017 QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
 
 
 


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
              - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
               - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:02
- Số hồ sơđã giải quyết: 00
                          - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 03
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm 15/2/2017 01/5/2017  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã ban hành văn bảo yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
02 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ phê duyệt trữ lượng mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh 28/4/2017 22/8/2017 Tiếp nhận trong tuần
03 Công ty TNHH Hoàng Ngọc Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm VLXD tại khu vực Kéo Thin – Khau Cải xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 08/5/2017 24/7/2017 Tiếp nhận lại lần 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 20: Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017
 
Trong tuần thứ 20 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                                 - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                                 - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
 - Số hồ sơ tồn: 00


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
              - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
               - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:03
- Số hồ sơđã giải quyết: 02
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 01
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm 15/2/2017 01/5/2017  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã giải quyết
Đã ban hành văn bảo yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
02 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ phê duyệt trữ lượng mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh 28/4/2017 22/8/2017 Đã giải quyết
Đã ban hành văn bảo yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
03 Công ty TNHH Hoàng Ngọc Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm VLXD tại khu vực Kéo Thin – Khau Cải xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 08/5/2017 24/7/2017 Tiếp nhận lại lần 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 21: Từ ngày 22/05/2017đến ngày 26/05/2017
 
Trong tuần thứ 21 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
- Số hồ sơ tồn: 01
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Nam Phong Chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng công trình: Kho gạch thành phẩm nhà máy gạch tuynel Nam Phong tại xóm 1 Nam Phong, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng 22/5/2017 13/6/2017 QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
 
 
 


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
               - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơđã giải quyết: 00
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 01
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty TNHH Hoàng Ngọc Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm VLXD tại khu vực Kéo Thin – Khau Cải xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 08/5/2017 24/7/2017  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đang thụ lý giải quyết hồ sơ.
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 10: Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 02/6/2017
 
Trong tuần thứ 10 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                                 - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                                 - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
 - Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 HTX Đoan Sâm Thuê đất khai thác vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Thua Phia, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 29/5/2017 13/6/2017 QLĐĐ Đã trình UBNDtỉnh
02 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Nam Phong Chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng công trình: Kho gạch thành phẩm nhà máy gạch tuynel Nam Phong tại xóm 1 Nam Phong, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng 22/5/2017 20/6/2017 Đã trình UBNDtỉnh


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
              - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơđã giải quyết: 01
                          - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 00
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty TNHH Hoàng Ngọc Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm VLXD tại khu vực Kéo Thin - Khau Cải xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 08/5/2017 24/7/2017  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã giải quyết.
Đã trình cấp phép thăm dò
 
 

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien