Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 08 năm 2014

Thứ sáu - 15/08/2014 07:44
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 35: Từ ngày 25/8/2014 đến ngày 29/8/2014

Trong tuần thứ 35 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:

 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 02
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 08
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Trường Tiểu học Thôn Lũng, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc Điều chỉnh giao đất CT: Điểm trường chính (khu I) thuộc Trường Tiểu học Thôn Lũng, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 26/8/2014 18/9/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
02 Trường Tiểu học Xuân Trường, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc CNQSD đất XDCT:  Phân trường Phìn Sảng (khu II) thuộc Trường Tiểu học Xuân Trường, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc 26/8/2014 18/9/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
03 Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng Hợp thức thuê đất công trình: Trụ sở Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 12/8/2014 05/9/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
04 UBND xã Trưng Vương, huyện Hòa An CNQSD đất XDCT:  Trụ sở UBND xã  và nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ xã Trưng Vương 18/8/2014 10/9/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
05 Trường Mầm non Sơn Lộ, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc CNQSD đất XDCT:  Trường Mầm non Sơn Lộ, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc 18/8/2014 10/9/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
06 UBND xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc CNQSD đất XDCT: CNQSD đất XDCT: Chợ xã, chợ bò, nhà văn hóa xóm Bản Riềng, Phiêng Lẹng, Bản Tuồng, Pù Mồ, Bản Khiếu, Khau Cà, Nà Khuổi và Bản Khuông 18/8/2014 10/9/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
07 Trường Mầm non Khánh Xuân, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc CNQSD đất XDCT: Trường Mầm non Khánh Xuân, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 18/8/2014 10/9/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
08 Công an tỉnh Cao Bằng Giao đất XDCT: Trụ sở làm việc lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh tai phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng 18/8/2014 10/9/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
09 Công an tỉnh Cao Bằng CNQSD đất XDCT: Trụ sở Công an huyện Hạ Lang (cơ sở 2) tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang 19/8/2014 11/9/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
10 Công ty cp Cốc hóa Tây Giang Cao Bằng Thuê đất XDCT: Nhà máy sản xuất than cốc tại xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng 19/8/2014 11/9/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 34: Từ ngày 18/8/2014 đến ngày 23/8/2014

Trong tuần thứ 34 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:

 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 07
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 016
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 UBND xã Trưng Vương, huyện Hòa An CNQSD đất XDCT:  Trụ sở UBND xã  và nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ xã Trưng Vương 18/8/2014 10/9/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
02 Trường Mầm non Sơn Lộ, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc CNQSD đất XDCT:  Trường Mầm non Sơn Lộ, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc 18/8/2014 10/9/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
03 UBND xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc CNQSD đất XDCT: Trụ sở UBND xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc 18/8/2014 10/9/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
04 Trường Mầm non Khánh Xuân, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc CNQSD đất XDCT: Trường Mầm non Khánh Xuân, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 18/8/2014 10/9/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
05 Công an tỉnh Cao Bằng Giao đất XDCT: Trụ sở làm việc lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh tai phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng 18/8/2014 10/9/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
06 Công an tỉnh Cao Bằng CNQSD đất XDCT: Trụ sở Công an huyện Hạ Lang (cơ sở 2) tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang 19/8/2014 11/9/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
07 Công ty cp Cốc hóa Tây Giang Cao Bằng Thuê đất XDCT: Nhà máy sản xuất than cốc tại xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng 19/8/2014 11/9/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
08 Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng Hợp thức thuê đất công trình: Trụ sở Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 12/8/2014 05/9/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
09 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSD đất XDCT: Trạm kiểm soát Biên phòng thị Hoa, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang 15/8/2014 09/9/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
10 Công ty Dược phẩm và Vật tư y tế Phương Anh (tại trụ sở làm việc cũ Phòng TC-KH và một số phòng ban thuộc UBND thành phố Cao Bằng) Xin cấp GCN 18/7/2014   P.QLĐĐ Đã xem xong hồ sơ (chờ bàn giao thực địa xong thì trình ký)
  Trường Tiểu học Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc          
11 - Điểm trường chính Xin cấp GCN 15/8/2014   P.QLĐĐ Đang xem hồ sơ
12 - Phân trường Nà Chào Xin cấp GCN 15/8/2014   P.QLĐĐ Đang xem hồ sơ
13 Trường Tiểu học thị trấn Nguyên Bình Xin cấp GCN 15/8/2014   P.QLĐĐ Đang xem hồ sơ
  Trường Mầm non Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc          
14 - Điểm trường chính Xin cấp GCN 15/8/2014   P.QLĐĐ Đang xem hồ sơ
15 - Phân trường Cốc Ngòa Xin cấp GCN 15/8/2014   P.QLĐĐ Đang xem hồ sơ
  Trường Tiểu học Cao Bắc, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc          
16 - Điểm trường chính Xin cấp GCN 15/8/2014   P.QLĐĐ Đang xem hồ sơ
17 - Phân trường Xà Phìn (khu 1) Xin cấp GCN 15/8/2014   P.QLĐĐ Đang xem hồ sơ
18 - Phân trường Xà Phìn (khu 2) Xin cấp GCN 15/8/2014   P.QLĐĐ Đang xem hồ sơ
19 - Phân trường Mù Chảng Xin cấp GCN 15/8/2014   P.QLĐĐ Đang xem hồ sơ
20 - Phân trường Lũng Pù Xin cấp GCN 15/8/2014   P.QLĐĐ Đang xem hồ sơ
21 - Phân trường Thẳm Tôm Xin cấp GCN 15/8/2014   P.QLĐĐ Đang xem hồ sơ
22 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc Xin cấp GCN 15/8/2014   P.QLĐĐ Đang xem hồ sơ
23 Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng - Đồn Biên phòng Tổng Cọt (125) Xin cấp GCN 15/8/2014   P.QLĐĐ Đang xem hồ sơ
 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
- Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 01
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 03
- Số hồ sơ đã giải quyết:               03


 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Công ty TNHH
Nga Hải
Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi xóm Nam Phong, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng 12/6/2014 12/9/2014 Phòng TNKS&ĐC Đã giải quyết
Đã trình phê duyệt trữ lượng
2 HTX Thủy Sơn Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi Bó Lếch, xã Mỹ Hưng và TT Hòa Thuận, Phục Hòa 18/8/2014 18/11/2014 Phòng TNKS&ĐC Đã giải quyết
Đã trình phê duyệt trữ lượng
(tiếp nhận trong tuần lần 02)
3 HTX Thủy Sơn Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi Khuổi Xám, thuộc xã Cách Linh và xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa 18/8/2014 18/11/2014 Phòng TNKS&ĐC Đã giải quyết
Đã trình phê duyệt trữ lượng
(tiếp nhận trong tuần lần 02)
4 DNTN Thế Hữu Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá Phia Chiên, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh 22/8/2014 22/10/2014 Phòng TNKS&ĐC Tiếp nhận trong tuần


THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 33: Từ ngày 11/8/2014 đến ngày 15/8/2014

Trong tuần thứ 33 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:


 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 02
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 04
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng Hợp thức thuê đất công trình: Trụ sở Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 12/8/2014 05/9/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
02 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh cao Bằng CNQSD đất XDCT: Trạm kiểm soát Biên phòng thị Hoa, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang 15/8/2014 09/9/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
03 Công ty TNHH MTV gạch Tuynel Hòa An CMĐSD đất XDCT: Nhà máy sản xuất gạch tuynel Hòa An tại xã Đức Long, huyện Hòa An 28/7/2014 19/8/2014 Phòng QLĐĐ Đã thẩm định
(Bổ sung hồ sơ)
04 Sở Giao thông vận tải Cao Bằng Giao đất Trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng 04/8/2014 27/8/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
05 Trường THCS Sam Luồng, xã Trương Lương, huyện Hòa An CNQSDĐ công trình: Trường THCS Sam Luồng, xã Trương Lương, huyện Hòa An 04/8/2014 27/8/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
06 Trạm Y tế xã Trưng Vương, huyện Hòa An CNQSDĐ công trình: Trạm Y tế xã Trưng Vương, huyện Hòa An 04/8/2014 27/8/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
- Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 01
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 02
- Số hồ sơ đã giải quyết:               02

 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 HTX Vạn Phúc Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi đoạn sông xóm Vó Đáo, xã Bế Triều và xóm Nà Mè, xã Hồng Việt, huyện Hòa An 11/6/2014 11/9/2014 Phòng TNKS&ĐC Đã giải quyết
Đã trình UBND tỉnh phê duyệt
2 Công ty TNHH
Nga Hải
Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi xóm Nam Phong, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng 12/6/2014 12/9/2014 Đã kiểm tra thực địa
xin ý kiến Hội đồng,
Đang thụ lý hồ sơ
3 HTX Đại Hoàng Gia Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đá Cốc Bây, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông 11/8/2014 11/10/2014 Đã giải quyết
Đã trình cấp phép thăm dò
(Tiếp nhận trong tuần)


THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 32: Từ ngày 04/8/2014 đến ngày 08/8/2014

Trong tuần thứ 32 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:

 
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 05
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 07
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty Dược phẩm và Vật tư y tế Phương Anh (tại trụ sở làm việc cũ Phòng TC-KH và một số phòng ban thuộc UBND thành phố Cao Bằng) Xin cấp GCN 18/7/2014   P.QLĐĐ Đã xem xong hồ sơ (chờ bàn giao thực địa xong thì trình ký)
02 Công ty CP Tập đoàn Vinh Cơ (bãi đỗ xe và trung tâm trung chuyển hàng hóa tại xã Lê Lai và TT.Đông Khê huyện Thạch An) Xin cấp GCN 18/7/2014   P.QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
03 Sở Giao thông vận tải Cao Bằng Giao đất Trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng 04/8/2014 27/8/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
04 Trường THCS Sam Luồng, xã Trương Lương, huyện Hòa An CNQSDĐ công trình: Trường THCS Sam Luồng, xã Trương Lương, huyện Hòa An 04/8/2014 27/8/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
05 Trạm Y tế xã Trưng Vương, huyện Hòa An CNQSDĐ công trình: Trạm Y tế xã Trưng Vương, huyện Hòa An 04/8/2014 27/8/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
06 Công ty CP gốm xứ Nam Phong Điều chỉnh ranh giới, diện tích thuê đất XDCT: Nhà máy gạch tuynel Nam Phong tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng 04/8/2014 27/8/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
07 Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH Điều chỉnh giao đất công trình: Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH 05/8/2014 28/8/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
08 Trường Mầm non Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên Bổ sung giao đất và điều chỉnh giao đất công trinh: Trường Mầm non Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên 22/7/2014 13/8/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
09 Trường Tiểu học Xuân trường và Trường THCS Xuân Trường xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc Diều chỉnh giao đất công trinh: Trường Tiểu học Xuuan trường và Trường THCS Xuân Trường xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc 22/7/2014 13/8/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
10 Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Quảng Uyên CNQSDĐ công trình: Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Quảng Uyên tại thị trán Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên 22/7/2014 13/8/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
11 Trường Tiểu Nà Kiềng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm CNQSDĐ công trình: Trường Tiểu Nà Kiềng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm 28/7/2014 19/8/2014 Phòng QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
12 Công ty TNHH MTV gạch Tuynel Hòa An CMĐSD đất XDCT: Nhà máy sản xuất gạch tuynel Hòa An tại xã Đức Long, huyện Hòa An 28/7/2014 19/8/2014 Phòng QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả
 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
- Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 01
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 04
- Số hồ sơ đã giải quyết:               03

 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 HTX Vạn Phúc Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi đoạn sông xóm Vó Đáo, xã Bế Triều và xóm Nà Mè, xã Hồng Việt, huyện Hòa An 11/6/2014 11/9/2014 Phòng TNKS&ĐC Đã tổ chức thẩm định,
Đang thụ lý hồ sơ
2 Công ty TNHH
Nga Hải
Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi xóm Nam Phong, xã Hưng Đạo, TPCB 12/6/2014 12/9/2014 Đã kiểm tra thực địa
xin ý kiến Hội đồng
Đang thụ lý hồ sơ
3 HTX Thủy Sơn Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi Bó Lếch, xã Mỹ Hưng và TT Hòa Thuận, Phục Hòa 18/7/2014 18/10/2014 Đã giải quyết
Đã ban hành văn bản hoàn chỉnh hồ sơ (Lần 2)
4 HTX Thủy Sơn Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi Khuổi Xám, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa 18/7/2014 18/10/2014 Đã giải quyết
Đã ban hành văn bản hoàn chỉnh hồ sơ (Lần 2)
5 DNTN Nam Mạch Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản mangan Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh 05/8/2014 05/10/2014 Đã giải quyết
Đã ban hành văn bản
bổ sung hồ sơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 40


váy đẹp công sở Hôm nay : 2510

2 Tháng hiện tại : 112277

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 10050750

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien