Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 09 năm 2017

Thứ hai - 18/09/2017 16:15
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 36: Từ ngày  04/09/2017đến ngày 08/09/2017
 
Trong tuần thứ 36 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhậ n hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng giao đất xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp
đường vào lối mở Trúc Long, cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
06/9/2017 28/9/2017 QLĐĐ Chưa đến ngày hẹn trả


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:03
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 03
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần sản xuất VLXD Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mỏ sét Mạ Xà, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng 06/6/2017 27/8/2017  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
02 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ vàng Nam Quang (Khùng Khoàng, xã Tân Việt và Pác Ngàm xã Nam Cao) 10/7/2017 09/11/2017 Đang tổng hợp ý kiến
03 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác mỏ đá vôi Kéo Thin, xóm Nặm Tàng, xã Hà Trì, huyện Hòa An 03/7/2017 24/9/2017 Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền KTKS
 
 
 
 
 
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 37: Từ ngày  11/09/2017 đến ngày 15/09/2017
 
Trong tuần thứ 37 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                                - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                                 - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
 - Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhậ n hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Giao đất xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vào lối mở Trúc Long, cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 06/9/2017 28/9/2017 CCQLĐĐ Đã trình UBND tỉnh


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
              - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
               - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:03
- Số hồ sơ đã giải quyết: 02
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 01
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần sản xuất VLXD Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mỏ sét Mạ Xà, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng 06/6/2017 27/8/2017  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã giải quyết.
Đã trình cấp phép khai thác
02 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ vàng Nam Quang (Khùng Khoàng, xã Tân Việt và Pác Ngàm xã Nam Cao) 10/7/2017 09/11/2017 Đã giải quyết.
Đã có văn bản yêu cầu hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ
03 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác mỏ đá vôi Kéo Thin, xóm Nặm Tàng, xã Hà Trì, huyện Hòa An 03/7/2017 24/9/2017 Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền KTKS
 
 
 
 
 
 THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 38: Từ ngày  18/9/2017 đến ngày 22/9/2017
 
Trong tuần thứ 38 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                             - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                               - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhậ n hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần Hoàng Gia Cao Bằng Thuê đất xây dựng công trình: Khách sạn Hoàng Gia- Royal Hotel 18/9/2017 02/10/2017 Chi cục
QLĐĐ
Đã trình UBND tỉnh
02 Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Khánh Hồng Quang Thuê đất thực hiện dự án đầu tư XDCT: Sản xuất nấm hương hàng hóa tại thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình 20/9/2017 10/10/2017 Chưa đến ngày hẹn trả


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
             - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
               - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 01
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác mỏ đá vôi Kéo Thin, xóm Nặm Tàng, xã Hà Trì, huyện Hòa An 03/7/2017 24/9/2017  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền KTKS
 
 
 
 
 
   THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 39: Từ ngày  25/09/2017 đến ngày 29/09/2017
 
Trong tuần thứ 39 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhậ n hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty TNHH Sài Gòn - Bản Giốc Thuê đất thực hiện đầu tư Dự án đầu tư  xây dựng công trình: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Thác Bản Giốc (giai đoạn 1 - Khu A)tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh 25/9/2017 17/10/2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục
QLĐĐ
Đã trình UBND tỉnh
02 Sư đoàn 365/Quân chủng Phòng không - không quân Giao đất xây dựng công trình: Trận địa chính thức Trạm rađa 63/e291/f365/Quân chủng Phòng không - không quân 25/9/2017 17/10/2017 Đã trình UBND tỉnh
03 Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Khánh Hồng Quang Thuê đất thực hiện dự án đầu tư XDCT: Sản xuất nấm hương hàng hóa tại thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình 20/9/2017 10/10/2017 Chưa đến ngày hẹn trả


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 02
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
 
01
Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác mỏ đá vôi Kéo Thin, xóm Nặm Tàng, xã Hà Trì, huyện Hòa An 03/7/2017 24/9/2017 Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền KTKS
02 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ vàng Nam Quang (Khùng Khoàng, xã Tân Việt và Pác Ngàm xã Nam Cao) 25/9/2017 24/01/2018 Tiếp nhận trong tuần
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien