Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 12 năm 2017

Thứ sáu - 05/01/2018 08:34
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 49: Từ ngày 04/12/2017đến ngày 08/12/2017
 
Trong tuần thứ 49 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
- Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhậ n hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyếtII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
              - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 01
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
 
01
Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ vàng Nam Quang (Khùng Khoàng, xã Tân Việt và Pác Ngàm xã Nam Cao) 25/9/2017 24/01/2018 Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất Đã giải quyết
Đã có vb 2311/STNMT-KS (ngày 21/11/2017 v/v trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép)
 
 


THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 50: Từ ngày  11/12/2017 đến ngày 15/12/2017
 
Trong tuần thứ 50 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:00
- Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhậ n hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ vàng Nam Quang (Khùng Khoàng, xã Tân Việt và Pác Ngàm xã Nam Cao) 25/9/2017 24/01/2018 Chi cục
QLĐĐ
Tiếp nhận lần 2 (25/9/2017)
Đã ban hành văn bản xin ý kiến (11/10/2017)
Đơn vị đã hoàn chỉnh nộp lại hồ sơ ngày 11/12/2017II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
              - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                        - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 01
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
 
01
Ban QLDA các công trình lưới điện Miền Trung Thuê đất XDCT: Trạm biến áp  220KV Bảo lâm và các vị trí móng cột Trạm biến áp  220KV Bảo lâm thuộc địa bàn huyện Bảo Lâm và Bảo lạc 11/12/2017 02/01/2018 Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất Đã giải quyết
Đã có vb 2311/STNMT-KS (ngày 21/11/2017 v/v trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép)
 
 THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 51: Từ ngày  18/12/2017 đến ngày 22/12/2017
 
Trong tuần thứ 51 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 03
                               - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơ tồn: 01
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhậ n hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty TNHH Sông Đà 7.09 Thu hồi và cho thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án đầu tư: Thủy điện Tiên Thành tại xã Hồng Nam, hguyện Hà An - xã Tiên Thành, huyện Phục Hòa - xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên 11/12/2017 02/01/2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục
QLĐĐ
Đã trình UBND tỉnh
 
02
Công ty TNHH Công nghệ sinh học Ngân Hà Thu hồi đất và cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Kho bãi tập kết hàng hóa Ngân Hà tại xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 18/12/2017 09/01/2018 Đã trình UBND tỉnh
03 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Ngân Hà Thuê đất cửa hàng kinh doanh lương thực tại phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng 20/12/2017 12/01/2018 Chưa đến ngày hẹn trả
04 Ban QLDA các công trình lưới điện Miền Trung Thuê đất XDCT: Trạm biến áp  220KV Bảo lâm và các vị trí móng cột Trạm biến áp 220KV Bảo Lâm và đấu nối thuộc địa bàn huyện Bảo Lâm và Bảo lạc 11/12/2017 02/01/2018 Đã trình UBND tỉnh


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
           - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
             - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:02
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                        - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 01
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
  Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ vàng Nam Quang (Khùng Khoàng, xã Tân Việt và Pác Ngàm xã Nam Cao) 25/9/2017 24/01/2018 Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất Đã giải quyết.
Đã trình phê duyệt trữ lượng
  Công ty TNHH Hoàng Ngọc Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ cát, sỏi Kéo Thin - Khau Cải, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng (phần mở rộng) 10/11/2017 11/3/2018 Tiếp nhận lại lần 2
 

 
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 52: Từ ngày  25/12/2017 đến ngày 29/12/2017
 
Trong tuần thứ 52 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                               - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơ tồn: 00
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhậ n hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Cao Bằng

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Cao Bằngtại xã Bạch Đằng, huyện Hòa An,

 tỉnh Cao Bằng

28/12/2017 22/01/2018  
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục
QLĐĐ
Đã trình UBND tỉnh
 
02
Công ty TNHH Công nghệ sinh học Ngân Hà Thuê đất cửa hàng kinh doanh lương thực tại phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng 20/12/2017 12/01/2018 Đã trình UBND tỉnh


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
             - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                         - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 00
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
  Công ty TNHH Hoàng Ngọc Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ cát, sỏi Kéo Thin - Khau Cải, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng (phần mở rộng) 10/11/2017 11/3/2018 Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất Đã giải quyết.
Đã trình phê duyệt trữ lượng
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien